המלצות רבנים

ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א מלובאוויטש
הרב עובדיה יוסף זצ"ל
בד"ץ העדה החרדית
הרב יצחק דוד גרוסמן
הרב ראובן אלבז
האדמור מראחמיסטריווקע
בית דין רבני חב"ד
הרב עזריאל חייקין
הרב שלמה מחפוד
הרב יוחנן גוראריה
הרב שלמה מחפוד
הרב שלום הרוש
המקובל הרב יצחק גינזבורג
הרב יצחק דוד גרוסמן