סיפורי סנדקאות

מעלות וסגולות הסנדקאות והברית מילה
הרב דניאל וינדרבאום - הנס הפרטי שלי
סנדק מספר על גילוי חוויתי שזכה לו לפני כשלוש חודשים
רבנים וצדיקים גדולי הדור סנדקים בארגון "ברית יוסף יצחק"
אמא של סנדק התעוררה מהקומא
סיפור נס ישועת הסנדאות בת של סנדקה ניצלה ממחלה ההיא בזכות
הרבי מלובביץ מברך יהודי ששימש כסנדק לנימול מבוגר מרוסיה. "שתהיה גביר"
הרבי מלובביץ' במעלת מצוות הסנדקאות
הרבי מלובביץ מסביר על מעלת הסנדק בברית למבוגר