ליצירת קשר

השאירו את הפרטים:  ימי הילולה של צדיקים

  בס"ד
  תשרי

  א' תשרי- שרה אימנו, חברון
  א' תשרי- רבי מאיר לייבוש מלבי"ם
  א' תשרי- רבי יצחק מאיר מקאפיטשניץ
  א' תשרי- רבי רבי יעקב חנוך סנקוביץ
  א' תשרי- רבי יצחק הכהן – מחכמי ג'רבא – ה'תרע"ט
  א' תשרי- הרידב"ז מצפת – רבי יעקב דוד ווילובסקי

  ב' תשרי- רבי משה גאגין – אביו של הרב אג"ן
  ב' תשרי- רבי סלמאן אליהו – ה'תש"א
  ב' תשרי- רבי שמעון הורביץ לידר – ר"י שער השמים
  ב' תשרי- רבי משה כהן – מחכמי ג'רבא – ה'תרכ"ג
  ב' תשרי- רבי שמריהו גריינימן – ה'תשנ"ב
  ב' תשרי- רבי אברהם איזנברג מאוליינוב
  ב' תשרי- רבי ברוך מרדכי מקוידנוב
  ב' תשרי- רבי ישראל מסטאלין
  ב' תשרי- רבי שלום זאב אייזנבך

  ג' תשרי- גדליה בן אחיקם – ג'של"ט
  ג' תשרי- רבי יוסף בכור ויטאל
  ג' תשרי- רבי ישראל ליפשיץ
  ג' תשרי – רבי שמעון נתן נטע בידרמן – האדמו"ר מללוב – ה'תר"ץ
  ג' תשרי- רבי אפרים כהן – המקובל- ירושלים – ה'תשי"ז
  ג' תשרי- רבי חיים ברלין
  ג' תשרי- רבי אברהם אבלי הלוי – המגן אברהם
  ג' תשרי- הרה"ק רבי אהרן יחיאל מקוז'ניץ
  ג' תשרי- הרבנית דבורה לאה בת האדמור הזקן

  ד' תשרי- רבי אברהם דאנציג – התקפ"ו
  ד' תשרי- רבי ישראל יעקב בורלא
  ד' תשרי- הבעל שם ממיכלשטאט זי"ע הרב הקדוש יצחק אריה זקל ליב
  ד' תשרי- רבי נתן מרכוס – מגדולי רבני ארם צובא – תר"ף

  ה' תשרי- הקדוש נפתלי בן יעקב אבינו – ב'שכ"ז
  ה' תשרי- רבי ברוך שלום הלוי אשל"ג – התשנ"ב
  ה' תשרי- רבי אהרון ווינשטיין – ראש ישיבת נובהרדוק במזריטש ,ת"א

  ו' תשרי- רבי יחיא בן סעיד גרידי – התר"ץ
  ו' תשרי- הרבנית חנה שניאורסון זצ"ל
  ו' תשרי- רבי יעקב יוסף הרופא
  ו' תשרי- רבי שמואל אברהם צדקה חוצין
  ו' תשרי- רבי ישראל טויסיג – התשכ"ח
  ו' תשרי- הסבא משפולי הרה"ק רבי אריה לייב בן ברוך ורחל גרונדי – התקע"ב
  ו תשרי נצר אחרון זאב בן הילדה ואיזידור רכניץ ז"ל ו תשרי תש"ט

  ז' תשרי- זבולון בן יעקב אבינו – ב'שי"א
  ז' תשרי- רבי חנוך משה אנג'ל – ראש מקובלי בית אל – התרמ"ה
  ז' תשרי- רבי יוסף ברבי – מדייני ג'רבא – מח"ס בן פורת יוסף – התרע"ט

  ח' תשרי- רבי שלמה בכור חוצ'ין – מגאוני בבל – התרנ"ג
  ח' תשרי- הרה"ק רבי ברוך אבי בעל התניא זי"ע
  ח' תשרי- הרה"ק רבי אלעזר ניסן מדראהביטש זי"ע
  ח' תשרי- הרה"ק רבי נח מלעכאוויטש זי"ע

  1 ט' תשרי- רבי שמעון מיארוסלאב
  2 ט' תשרי- רבי יצחק זאב סולובייצ'יק – הגרי"ז מבריסק – התש"ך (השלישי לשושלת בריסק)
  3 ט' תשרי- רבי שמואל דוד לוצטו – התרכ"ו
  4 ט' תשרי- רבי אברהם צאבע – מגולי ספרד – הר"פ
  5 ט' תשרי- רבי שלום יהונתן הכהן – מחכמי ג'רבא – התשכ"ט
  6 ט' תשרי-הרה"ק רבי נפתלי הירצקא מראצפערט זי"ע

  1 י' תשרי- זכריה הנביא – כהן גדול בן יהוידע – ג'פ"ז
  2י' תשרי- רבי אחאי בריה דרבה – ד'רע"א
  3 י' תשרי- התנא רבי עקיבא בן יוסף הי"ד – טבריה
  4 י' תשרי- רב אחאי בר חנינא מבבל – ד'תתכ"ב
  5 י' תשרי- רבי יהודה (לייב) הלוי אשלג – בעל פירוש הסולם לזוהר – התשט"ו
  6 י' תשרי- רבי אברהם יהושע העשיל טוורסקי ממכנובקא – התשמ"ח
  7 י' תשרי- רבי ברוך צג'ייר כהן מג'רבא – התרע"ד
  8 י' תשרי- רבי דוד כנאפו
  9 י' תשרי- רבי דוד צאבח – מחכמי מראכש – התרי"ט
  10 י' תשרי- הרה"ק רבי נפתלי חיים מדז'יקוב זי"ע
  11 י' תשרי- הגה"צ רבי מאיר אלטר בן ה"אמרי אמת" מגור הי"ד
  12 י' תשרי- הגאון רבי אברהם בנימין זילברברג מפיטסבורג זצ"ל
  13 י' תשרי- הרה"ק רבי איציק'ל מפשעווארסק זי"ע
  14 י' תשרי- האדמו"ר רבי שמעון נתן נטע בידרמן מלעלוב
  15 לע"נ מו"ר אבי ישעיהו בן יואל
  16 לע"נ מר"ת אמי חוה בת חיים

  1 יא' תשרי- רבי משה הלוי – רבו של רבי יצחק בן ואליד
  2 יא' תשרי- רבי שלמה בוחבוט – מיחידי ק"ק בית אל
  3 יא' תשרי- רבי אברהם אביש
  4 יא' תשרי- רבי משה ימיני – התשמ"ז
  5 יא' תשרי- רבי ישראל מקיקץ חדאד – התש"מ
  6 יא' תשרי- רב הונא
  7 יא' תשרי- הרה"ק רבי צבי אריה מאליק זי"ע
  8 יא' תשרי- רבי אשר פריינד

  יב' תשרי- רבי יחיאל מיכל מזוויעל – ה'תרט"ז
  יב' תשרי- רבי אברהם המלאך – בנו של המגיד ממזריץ' – התקל"ז
  יב' תשרי- רבי ישראל יעקב צרפתי – התקפ"ו
  יב' תשרי- רבי חיים ואתורי – מחכמי לוב – התקס"ב

  1יג' תשרי- כ"ק אדמו"ר המהר"ש- הרה"ק רבי שמואל מליובאוויטש
  2יג' תשרי- רבי שאול אדאדי – התרע"ט
  3יג' תשרי- רבי משה יוסף מרדכי מיוחס – התקס"ו
  4יג' תשרי- רבי שלום סאפרין – האדמו"ר מקומרנא ירושלים – התשנ"ח
  5יג' תשרי- רבי חיים ברלין – רב במוסקבה ועוד – התרע"ג
  6יג' תשרי- רבי עקיבא איגר – תקצ"ח
  7 יג' תשרי-הרה"ק רבי מנחם מנדל מדעעש זי"ע
  8 יג' תשרי-הרה"ק רבי ישראל מסאדיגורה זי"ע
  9 י"ג תשרי-נצר אחרון צימבל שלום בן חיים תש"ט

  1יד' תשרי-הרה"ק רבי שלום שכנא מפרוהבישט זי"ע
  2יד' תשרי- הרה"ק רבי ישראל מקאז'ניץ ה"עבודת ישראל"
  3יד' תשרי- רבי ישראל בן רבי שבתאי הופשטיין – התקמ"ה
  4יד' תשרי- הגה"צ רבי יוסף צבי דושינסקי – התש"ט
  5יד' תשרי- רבי בן ציון ברוק – התשמ"ו
  6יד' תשרי- רבי חנוך העניך – התשי"ז
  7 י"ד תשרי טורס שבתאי(סבי) בן ברכה-בנבנידה ויצחק תש"ט נצר אחרון
  8 י"ד תשרי מושינסקי משה (מוניק) בן יעקב נצר אחרון
  9 י"ד תשרי פדרמסר יעקב(יאנק) בן בת שבע וצבי נצר אחרון

  1טו' תשרי- יעקב אבינו – מערת המכפלה – ב' אלפים רנ"ה
  2טו' תשרי- רבי יהודה הכהן רבין – התשס"ב
  3טו' תשרי- רבי מרדכי לייפער – האדמו"ר מנדבורנא – התרנ"ו
  4טו' תשרי- רבי יעקב משה קרמר – התשנ"ב
  5טו' תשרי- רבי אברהם בר יחיאל – לובלין – הרפ"ב
  6טו' תשרי- רבי אפרים ארדיט – התקכ"ד
  7 טו תשרי הרשקוביץ אליעזר בן חנה וחיים נצר אחרון
  8 ט"ו תשרי רבי יצחק אייזיק הכהן כץ תלמידו של המגיד ממזריטש. ברית כהונת עולם תקמ"ח

  1טז' תשרי- רבי יחיא בן סעיד בדיחי – התרמ"ח
  2טז' תשרי- רבי משה זכות – התנ"ח
  3טז' תשרי- רבי צבי הירש שפירא – התרע"ו
  4טז' תשרי- רבי יצחק שרים – התרל"ג
  5טז' תשרי- אדמור דובער שלום מרעציצא

  יז' תשרי- רבי משה חזן
  יז' תשרי- רבי מנחם זאב שטרן – התשל"ה
  יז' תשרי- רבי יהודה קובו השלישי – הת"ף
  יז' תשרי- רבי אברהם דיין

  1יח' תשרי- הרה"ק רבי חנה מקאלאשיץ זי"ע
  2יח' תשרי- הרה"ק רבי נחמן מברסלב הקדוש – ליקוטי מוהר"ן – התקע"ה, אוקראינה
  3יח' תשרי- רבי משולם איגרא מטימניץ – התקס"ב
  4יח' תשרי- רבי בצלאל רגנשבורג – הר"ב
  5יח' תשרי- רבי שמואל – מרבני סלוניקי – השכ"ב
  6יח' תשרי- רבי יוסף דאנין – התקע"ה
  7יח' תשרי- רבי שלום כהן – התרפ"ו
  8יח' תשרי- רבי עודד בן יפת – התרצ"ו

  1יט' תשרי- רבי אליהו ב"ר שלמה זלמן – הגאון מוילנא -הגר"א- התקנ"ח
  2 יט' תשרי- הרה"ק יעקב יצחק היהודי הקדוש מפרשיסחא זי"ע תקע"ד
  3 יט' תשרי- הרה"ק נחמיה מביחוב בן הרה"ק רבי יעקב יצחק היהודי הקדוש מפרשיסחא
  4 יט' תשרי- רבי אהרון ב"ר ישראל – האדמו"ר מסדיגורא ה"קדושת אהרן" – התרע"ג
  5 יט' תשרי- רבי אלטר מאזוז – מטוניס – התשמ"ח
  6 יט' תשרי- רבי יוסף משה עדס – התשנ"ג
  7 יט' תשרי- רבי יעקב בן שבת
  8 יט' תשרי- הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל ממעזיבוז זי"ע
  9 יט' תשרי- בובר יעקב בן אריה-ליבל נצר אחרון
  10 יט' תשרי- בוכבינדר שלמה נצר אחרון
  11 יט' תשרי- פולק שמואל בן חיה רבקה ויעקב נצר אחרון

  1כ' תשרי- הרה"ק רבי אליעזר בן רבי יצחק פאפו – מחבר ספר "פלא יועץ" – תקפ"ח
  2כ' תשרי- הרה"ק רבי יעקב יוסף מפולנאה – תקנ"א
  3כ' תשרי- הרה"ק רבי יחיאל – אביו של הרא"ש – הכ"ד
  4כ' תשרי- הרה"ק ייבי רבי יעקב יוסף מאוסטראה
  5 כ' תשרי- רוזינגר שמואל בן גיזלה ואלכסנדר נצר אחרון
  6 כ' תשרי-רבי אברהם ישכר אנגלנר

  כא' תשרי- הרה"ק רבי דוד משה מטשורטקוב זי"ע
  כא' תשרי- רבי שמעון מונטיליה – מחכמי טבריה
  כא' תשרי- רבי ישועה חויתה סופר
  כא' תשרי- רבי יהודה בורלא – ה'תקס"ד

  1כב' תשרי- רבי חי דיין – ה'תשמ"ח
  2כב' תשרי- הרב משה יעקב הכהן רביקוב "הסנדלר הקדוש"
  3כב' תשרי- רבי שלום עמאר – חמיו של רבי רפאל ברוך טולידאנו
  4כב' תשרי- רבי אהרון הלוי הורביץ
  5כב' תשרי- רבי שלמה ברבי יעקב מסקאהל – ה'תרל"ג
  6 כב' תשרי- נצר אחרון ברגמן ליאופולד (לאצו) בן בלומה וברנט
  7 כב' תשרי- נצר אחרון זילברשפיץ אמנון בן בלנקה ויוסף

  כג' תשרי- רבי דוד הלוי יונגרייז – ה'תשל"ג
  כג' תשרי- רבי דוד חדאד
  כג' תשרי- רבי חיים מנחם דוד הורוביץ מדז'יקוב – ה'תש"ה

  1כד' תשרי- הרה"ק רבי יעקב יוסף מפולנאה – ה'תקמ"ב
  2כד' תשרי- רבי אברהם יהודה לייב הכהן שווארץ "קול אריה- ה'תרמ"ו
  3כד' תשרי- רבי יעקב משה טולידאנו – רבה של ת"א
  4כד' תשרי- רבי יוסף חסון
  5כד' תשרי- רבי יהודה מועלם
  6כד' תשרי- רבי אליהו גוטמאכר מגריידיץ – ה'תרל"ה
  7כד' תשרי- רבי אלחנן סורוצקין – ה'תשנ"ד
  8כד' תשרי- הרה"ק רבי חיים זנוויל אברמוביץ – האדמו"ר מריביניץ – ה'תשנ"ו
  9כד' תשרי- רבי יוסף סירסו – ה'תרס"ב

  1כה' תשרי- רבי שמואל ישראל – ראב"ד טיטואן
  2כה' תשרי- רבי יעקב בן נאים – ה'תקס"ב
  3כה' תשרי- רבי צבי הלר הירש חריף מסאמושטש
  4כה' תשרי- רבי שמואל לנדא מפראג
  5כה' תשרי- הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיצ'וב – ה'תק"ע
  6כה' תשרי- הרה"ק רבי משה סופר מפרשבורג – בעל החתם סופר – ה'ת"ר
  7כה' תשרי- רבי דוד מתתיה רבינוביץ – האדמו"ר מביאלא – בניברק -ה'תשנ"ח
  8כה' תשרי- רבי שמריה ברזילי – בני ברק – ה'תשס"א

  כו' תשרי- רבי אהרון – ה'תקפ"ב
  כו' תשרי- רבי אשר מסטולין בן – ה'תקפ"ב
  כו' תשרי- רבי משה הכהן שאולי – ה'תשנ"ה

  1כז' תשרי- הרב יורם מיכאל אברג'ל
  2כז' תשרי- רבי אריה לייב הכהן – התקע"ג
  3כז' תשרי- רבי אליהו בן רבי אהרון אביחצירא – ה'תרפ"ה
  4כז' תשרי- רבי דוד חי מאיר ניסים – מייסד שושנים לדוד בירושלים
  5כז' תשרי- רבי שמואל שרגא שניצלר – ה'תש"מ
  6כז' תשרי- רבי יצחק הזקן בן רבינו שמואל – ר"י מבעלי התוספות – ה' אלפים
  7כז' תשרי- רבי נתן צבי קעניג – ה'תשנ"ח
  8כז' תשרי- רבי משה דוד האדמו"ר מראשקוב
  9 כז' תשרי- הגאון מוה"ר אלעזר רוקח מעשה רוקח בן הרה"ק שמואל שמעלקא

  1 כח' תשרי- רבי אברהם אביכזר – ה'תש"ה
  2 כח' תשרי- רבי אפרים זלמן שור – ה'שצ"ד
  3 כח' תשרי- רבי מאיר מלין – ה'תשנ"ה
  4 כח' תשרי- רבי אברהם אייגר – האדמו"ר מלובלין – ה'תשס"ג
  5 כח' תשרי- הגאון רבי שמואל סג"ל לנדא היה בנו רבי יחזקאל לנדא זצ"ל
  6 כח' תשרי- רבי משה יעקב ריבקוב

  1כט' תשרי- שמעון הצדיק בן חוניו -ג' אלפים תמ"ח – ירושלים
  2כט' תשרי- הרה"ק רבי דון יצחק אברבנאל
  3כט' תשרי- הרה"ק רבי אברהם דוד מבוטשאטש – ה'תר"א
  4כט' תשרי- הרה"ק רבי מנחם מנדל מוויז'ניץ
  5כט' תשרי- הרה"ק רבי אברהם חיים מפלאנטש
  6כט' תשרי- הרה"ק רבי שמואל צבי דנציגר מאלכסנדר
  7כט' תשרי- הרה"ק רבי ישראל שפירא הי"ד הרב מגרודזיסק

  ל' תשרי- רבי צבי הירש חיות – המהר"ץ חיות
  ל' תשרי- רבי יצחק מאיר הזנפרץ
  ל' תשרי- רבי מנשה לוי – ה'תשנ"ו
  ל' תשרי- רבי דוד משה – מצדיקי מרוקו

  חשוון

  1א' חשוון- רבי יוסף ענגל – התר"פ
  2א' חשוון- רבי חנניה יום טוב ליפא דייטש – התשנ"ב
  3א' חשוון- הרה"ק רבי ישכר דב מוואלבארז זי"ע
  4א' חשוון- הרה"ק רבי ישראל שפירא, האדמו"ר מבלוזוב זצוק"ל
  5א' חשוון- רפאל משה(מוריס) בן אסתר וחיים תש"ט הצבאי כפר ורבורג נצר אחרון
  6א' חשוון- אומשיוב ישראל איזידור תש"ט – בית העלמין הצבאי כפר ורבורג נצר אחרון
  7 א' חשוון- הרה"ק רבי חיים מקאסוב השני הי"ד

  1ב' חשוון- רבי משה יהודה ליב שפירא ממונקאטש
  2ב' חשוון- רבי אליעזר שמחה ווסרמן – התשנ"ג
  3ב' חשוון- רבי שמואל די מודינה מסלוניקי
  4ב' חשוון- רבי ברוך הגר – האדמור מסערט מויזניץ – התשכ"ד – בני ברק
  5ב' חשוון- הרה"ק רבי יוסף אונגר מדומברובא זי"ע
  6ב' חשוון- הרה"ח רבי יוסף לייב כהנא מסיגוט
  7ב' חשוון- הרה"ק רבי מרדכי חודרוב מטאלנא-ויז'ניץ זי"ע
  8 ב' חשוון-רבי אברהם שניאורסון

  1 ג' חשוון- רבי ישראל מרוז'ין – התרי"א
  2 ג' חשוון- מרן שר התורה הרב עובדיה יוסף – התשע"ד
  3 ג' חשוון- רבי יהודה לייב אריה מחב"ד
  4 ג' חשוון- רבי יצחק בן רבי חיים מולוז'ין
  5 ג' חשוון- רבי זונדל סלנט – רבו של רבי ישראל סלנטר
  6 ג' חשוון- רבי יעקב הכהן – התשמ"ט
  7 ג' חשוון- רבי שלום רכאח – התרל"ו
  8 ג' חשוון- הרה"ק רבי אליעזר מדזי'קוב זי"ע
  9 ג' חשוון- הרה"ק רבי יצחק זעליג מסוקולוב-קוצק זי"ע
  10 ג' חשוון- הגה"צ רבי שבתי שעפטיל ווייס משימאני זי"ע
  11 ג' חשוון- הרה"ח רבי משה שוסטר זצ"ל
  12 ג' חשוון-אדמור מקאפוסט יהודה לייב שניאורסון בן אדמור הצמח צדק

  ד' חשוון- רבי קולנימוס שפירא הי"ד – חובת התלמידים
  ד' חשוון- הגה"ח רבי יואב יהושע וינגרטין זצ"ל מקינצק, בעל "חלקת יואב",
  ד' חשוון- הגאון רבי שמחה זעליג ריגר הי"ד
  ד' חשוון- הרה"ק רבי יעקב יצחק דן מסטריקוב הי"ד
  ד' חשוון- הגה"צ רבי יעקב הלברשטאם זצוק"ל אבד"ק טשאקאווע,
  ד' חשוון- הגאון רבי אריה זאב גורביץ זצ"ל

  ה' חשוון- רבי אברהם הלוי זיונס – ניו יורק – התשנ"ו

  1ו' חשוון- רבי שאול דוד חי מועלם – התשל"ט
  2ו' חשוון- רבי שלמה דוד יהושע – התש"ב
  3ו' חשוון- רבי שמואל זאב הלוי ראטה – התשמ"ט
  4ו' חשוון- רבי יצחק באנון – התשל"ו
  5ו' חשוון- רבי יהודה חסיד
  6 ו' חשוון- הגה"ק רבי זלמן חסיד זי"ע
  7 ו' חשוון- הרה"ק רבי שלמה דוד יהושע מסלונים זי"ע

  1ז' חשוון- רבי מאיר שפירא מלובלין – התרצ"ד
  2ז' חשוון- רבי חזקיה דוד אבולעפיה
  3ז' חשוון- רבי ישראל וועלץ – התשל"ד
  4ז' חשוון- רבי שמחה אלברג – התשנ"ו
  5 ז' חשוון- הרה"ק רבי יהודה צבי מראזלא זי"ע
  6 ז' חשוון- הרה"ק רבי נתן דוד משידלובצא זי"ע
  7 ז' חשוון- הרה"ק רבי צבי הירש מטאמשוב זי"ע
  8 ז' חשוון- הרה"ק רבי ירחמיאל צבי משעדליץ זי"ע
  9 ז' חשוון- הרה"ק רבי חנוך העניך דב מקערצקי זי"ע
  10 ז' חשוון- הגאון רבי יוסף לייב בלוך זי"ע
  11 ז' חשוון- הגאון רבי ישראל וועלץ זצ"ל
  12 ז' חשוון- נצר אחרון מרדכי גלבר בן גיטל וחיים

  1ח' חשוון- רבי משה יוסף הכהן טוויל
  2ח' חשוון- רבי יעקב רוזנהיים – התשכ"ו
  3ח' חשוון- רבי יעקב מועלם – התש"ן
  4ח' חשוון- רבי אברהם אהרונוביץ – הר המנוחות, ירושלים
  5ח' חשוון- הגאון רבי נחום מהורודנא זי"ע

  1ט' חשוון- רבי דוד לניאדו – התש"ל
  2ט' חשוון- רבי אשר בן יחיאל – הרא"ש – ה'פ"ח
  3ט' חשוון- רבי יצחק שיק – התרי"ב
  4ט' חשוון- הרה"ק רבי אברהם משה מפשעווארסק זי"ע
  5ט' חשוון- הגאון רבי שמעון שקאפ זי"ע
  6ט' חשוון- הגאון רבי חיים מרדכי רולר זצ"ל
  7 ט' חשוון- אדמו"ר רבי יהודה מסטיטשין

  1י' חשוון- גד בן יעקב – ב' אלפים שי"ז
  2י' חשוון- מתושלח בן חנוך
  3י' חשוון- רבי יהודה קצין
  4י' חשוון- רבי רפאל אהרון בן שמעון
  5י' חשוון- רבי דוב בעריש וידנעפלד מטשיבין – התשכ"ו
  6י' חשוון- רבי מכלוף ניסים דידי – מחכמי תוניס
  7י' חשוון- הרה"ק רבי מאיר מארים מקאברין
  8י' חשוון- הגאון רבי דב שוורצמן זצ"ל

  1יא' חשוון- רחל אמנו ע"ה- ב' אלפים ר"ז – בית לחם
  2יא' חשוון- הרה"ק רבי מנחם נחום מצ'רנוביל – התקנ"ח
  3יא' חשוון- רבי אברהם מסלונים – התרמ"ד
  4יא' חשוון- רבי אברהם קוריאט – התקס"ו
  5יא' חשוון- רבי משה לוי
  6יא' חשוון- הרה"ק רבי אברהם שלמה מאוז'רוב זי"ע
  7יא' חשוון- הגאון רבי יהודה לייב חסמן זי"ע
  8יא' חשוון- הגאון רבי פסח פרוסקין זי"ע
  9יא' חשוון- הגאון רבי משה חיים לאו – מפיעטרקוב הי"ד
  10יא' חשוון- הגאון רבי נתן צבי פינקל ממיר זצ"ל

  1יב' חשוון- רבי בן ציון חזן – התשי"ב
  2יב' חשוון- רבי נחום משאדיק – התרכ"ו
  3יב' חשוון- רבי יהודה צדקה – ר"י פורת יוסף – ה'תשנ"ב
  4יב' חשוון- רבי זאב וולף קיצעס – תלמיד הבעש"ט – התקמ"ט
  5יב' חשוון- רבי מיכל שלפוברסקי
  6 יב' חשוון- הגה"צ רבי אברהם יצחק וויינברגר זצ"ל מקליינווארדיין
  7 יב' חשוון- הרה"ק רבי משה משינאווא זי"ע

  יג' חשוון- רבי רחמים ברדה – התרפ"ט
  יג' חשוון- רבי ישעיה חנון – התשנ"ד
  יג' חשוון- הרה"צ רבי שלמה'לי אלתר זצ"ל

  1יד' חשוון- רבי אברהם אלימלך הי"ד – האדמו"ר מסטולין קרלין – התש"ג
  2יד' חשוון- רבי אברהם יצחק מחסלאויטש
  3יד' חשוון- רבי יונה אליהו – התש"נ
  4יד' חשוון- רבי דב בער שפירא – התשנ"ט
  5יד' חשוון- הגאון רבי שלמה שרייבר זצ"ל רב דחסידי באיאן

  1טו' חשוון- החזון איש – רבי אברהם ישעיהו קרליץ – התשי"ד -בני ברק
  2טו' חשוון- רבי יהודה ליאון פטילון – התשל"ה ירושלים
  3טו' חשוון- רבי לייב מטערקעש- ה'תקצ"ז – צפת הרה"ק רבי לייב בעל היסורים זי"ע
  4טו' חשוון- מתתיהו בן יוחנן כהן גדול חשמונאי – ג' אלפים- תרכ"ב
  5טו' חשוון- רבי חיים פינטו בן רבי יהודה (בן הצדיק המקובל האלקי רבי חיים פינטו זצוק"ל)- התרצ"ט
  6טו' חשוון- הרה"ק רבי צבי הירש מטשורטקוב זי"ע
  7 טו' חשוון- הרה"ק רבי שמואל מדאראג זצוק"ל
  8 טו' חשוון- הרה"ק רבי שלמה מטשארטקוב זי"ע
  9 טו' חשוון- הגאון רבי מיכאל אליעזר הכהן פארשלאגער זצ"ל

  טז' חשוון-רבי עמרם חסידא נכד רבי אדם בעל שם
  טז' חשוון- רבי שלמה קרליבך
  טז' חשוון- רבי אליעזר מנחם מן ש"ך בן רבי עזריאל – ה'תשס"ב – בני ברק
  טז' חשוון- רבי בן ציון קואינקה
  טז' חשוון- רבי יוסף טויסיג מירושלים – התשל"ט
  טז' חשוון- רבי דוד גולדמן – התרפ"ד
  טז' חשוון- חדש יצחק(פרטיזן) בן שרה- רחל ושניאור

  1יז' חשוון- רבי מנחם מנדל מקאסוב – התקפ"ו
  2יז' חשוון- רבי משולם זוסיא טוורסקי – התשמ"ח
  3יז' חשוון- רבי ראובן כץ – התשכ"ד
  4יז' חשוון- רבי בנימין זאב חשין – תשמ"ט – הר המנוחות בירושלים
  5יז' חשוון- רבי יוסף פרבר – ת"א
  6יז' חשוון- רבי אלתר בידרמן – התשכ"ב
  7יז' חשוון- הרה"ק ר' יהושע רוזנפלד מקאמינקא זי"ע
  8 יז' חשוון- הרה"ח רבי נחמן יוסף וילהלם זצ"ל
  9 יז' חשוון- הגה"ח רבי אברהם יעקב טיילבוים זצ"ל

  1יח' חשוון- רבי משה כלפון הכהן
  2יח' חשוון- רבי רפאל ברוך טולידאנו – התשל"א
  3יח' חשוון- רבי אברהם רוזאניס הזקן
  4יח' חשוון- רבי יעקב פרידמן
  5יח' חשוון- רבי ישועה ראזון
  6יח' חשוון- רבי מאיר דוד כהנא הי"ד – התשנ"א
  7יח' חשוון- רבי ציון ביתאן – התשט"ז
  8יח' חשוון- רבי נחום פרצוביץ – התשמ"ז
  9יח' חשוון- רבי שמואל דיקמן
  10יח' חשוון- הרה"ק רבי יחזקאל הכהן רבינוביץ מרדומסק בעל "כנסת יחזקאל",
  11יח' חשוון- הרה"ק רבי יעקב מהוסיאטין
  12יח' חשוון- הגה"ח רבי משה דובער ריבקין זצ"ל
  13 יח' חשוון- רבי רפאל ברוך טולידאנו

  1יט' חשוון- הגאון רבי אברהם צבי קמאי הי"ד
  2יט' חשוון- רבי יצחק חי טייב
  3יט' חשוון- רבי פנחס עפשטיין – התש"ל
  4יט' חשוון- רבי ישועה עטייה הדיין – התשמ"ח
  5יט' חשוון- רבי סאסי מעתוק כהן יהונתן
  6יט' חשוון- רבי אהרון ברנשטיין – התשנ"ה
  7 יט' חשוון- הגאוון רבי דב יפה זי"ע

  1כ חשוון- גה"צ רבי משה נתן נטע למברגר, גאב"ד מאקאווא,
  2כ' חשוון- אבא יהודה חדאד
  3כ' חשוון- רבי ניסים כהן השני
  4כ' חשוון- רבי אברהם סופר
  5כ' חשוון- רבי שלום מקמינקא ראזענפעלד ב"ר יעקב יוסף התרי"ב
  6כ' חשוון- רבי מרדכי שרעבי – ה'תשמ"ד

  1כא' חשוון- רבי סלימאן בן יחיא קרואני – התשמ"ג
  2כא' חשוון- רבי וידאל בן וואליד בן הרב יצחק
  3כא' חשוון- רבי דוד בן זמרא – הרדב"ז – השכ"ז
  4כא' חשוון- רבי אריה לייב בינה – התשנ"ה
  5כא' חשוון- רבי יחיא הלוי אלשיך – התשנ"ז
  6כא' חשוון- הגאון רבי ישראל נאג'ארה זי"ע מחבר "י-ה רבון"
  7כא' חשוון- הגה"ק רבי אלעזר הכהן זי"ע, אבד"ק סאכאטשוב, ופולטוסק נולד
  8כא' חשוון- הרה"ח רבי מרדכי חנא פוקס זצ"ל
  9כא' חשוון- הגאון רבי בצלאל שטרן זצ"ל ה"בצל החכמה"

  כב' חשוון- הרה"ק רבי יששכר דב רוקח – התרפ"ז
  כב' חשוון- רבי עזריאל הלוי הורווויץ מלובלין
  כב' חשוון- רבי דוד שלמה אייבשיץ מסראקע בן רבי אפריים – התקע"ה – צפת

  1כג' חשוון- רבי יוסף רפאל חזן – התקפ"א
  2כג' חשוון- רבי עובדיה אברהם הלוי
  3כג' חשוון- רבי אהרון
  4כג' חשוון- הרה"ק רבי יהוסף הלוי רוטנברג מקאסאן
  5כג' חשוון- הרה"ק רבי משה מידנר זי"ע
  6כג' חשוון- הרה"ח רבי משה אברהם ברזובסקי זצ"ל
  7כג' חשוון- אוסמו יוסף בן יהודה ומתילדה. נצר אחרון
  8כג' חשוון- שק יעקב נח בן ראובן ורחל נצר אחרון

  1כד' חשוון- בנימין בן יעקב אבינו – ב' אלפים שי"ז – טמון ליד כפר סבא
  2כד' חשוון- רבי משה גולדשטיין
  3כד' חשוון- רבי אברהם אזולאי – אבי סב החיד"א – החסד לאברהם – ה'ת"ד
  4כד' חשוון- רבי רפאל דוד אויערבאך – התשמ"ח
  5כד' חשוון- רבי רפאל כהן מהמבורג
  6כד' חשוון- רבי גדליה משה גולדמן – האדמו"ר מזוויעל – ה'תש"י
  7 כד' חשוון- הירש שמואל בן מרדכי(אלדר) נצר אחרון
  8 כד' חשוון- הגה"ח רבי מעשיל געלבשטיין זצ"ל

  1כה' חשוון- רבי מרדכי רוקח בן רבי יששכר דב – מבלז –ה'תש"י – טבריה
  2כה' חשוון- רבי דוד כהן למג'רבי
  3כה' חשוון- רבי ציון ביתאן – אב"ד בטרבלס
  4כה' חשוון- רבי דוד כהן השני – מח"ס משגב לדך
  5כה' חשוון- רבי מיכאל זריהן – התשנ"ד
  6כה' חשוון- רבי אברהם ביתאן – התשס"א
  7כה' חשוון- הירש שמואל בן מרדכי נצר אחרון
  8 כה' חשוון- הרה"ק רבי נפתלי מליזענסק זי"ע

  1כו' חשוון- רבי אבא בן רבי יצחק אביחצירא – התרצ"ו
  2כו' חשוון- רבי חנניה גבריאל יהושע – מח"ס מנחת החג
  3כו' חשוון- רבי שלום לופס – רבה הראשי של עכו – התשנ"ה
  4כו' חשוון- רבי שמחה הלוי סלובייצ'יק
  5כו' חשוון- הגה"צ רבי שלום פערלאוו ה"משמרת שלום" מבראהין-קוידנוב
  6 כו' חשוון- פלם משה בן תרצה וצבי נצר אחרון

  1כז' חשוון- רבי יוסף הס
  2כז' חשוון- רבי שאול חבה – התשל"א
  3כז' חשוון- רבי מהר"י בן חביב מתלמידי מרן הבית יוסף
  4כז' חשוון- רבי יעקב לייזר – האדמו"ר מפשעוורסק – התשנ"ט
  5כז' חשוון- גרין(ירקוני ) יצחק בן יוסף ושרה נצר אחרון
  6כז' חשוון- שמולביץ אשר(אנשיל) בן חנה- איטה ויעקב נצר אחרון
  7כז' חשוון- רבינו יעקב ב"ר שלמה חביב ה"עין יעקב" זי"ע
  8כז' חשוון- הרה"ק רבי משה מרדכי ממעזיבוז-ווארשא זי"ע
  9כז' חשוון- הרה"ק רבי לייביש מרדכי משינאווא זי"ע
  10כז' חשוון- הרה"ק רבי דוד מפולייטש – בוהוש זי"ע
  11כז' חשוון- הגה"ח רבי נטע ציינוירט זצ"ל
  12כז' חשוון- הגה"ח רבי מנדל כשר זצ"ל
  13כז' חשוון- הגה"ח רבי מנחם מנדל מנדלזון מקוממיות זצ"ל

  1כח' חשוון- רבינו יונה החסיד מגירונדי – שערי תשובה – ה'כ"ד
  2כח' חשוון- הרה"ק רבי ליבער מברדיטשוב זי"ע
  3כח' חשוון- הרה"צ רבי מיכל אהרן בן ה'יסוה"ע' מסלונים זצ"ל
  4כח' חשוון- רבי שלמה אבן דנאן
  5כח' חשוון- רבי אור שרגא – ה'תקנ"ד
  6כח' חשוון- רבי שלום אייזן – מו"צ – התשמ"ח
  7כח' חשוון- רבי יוסף כנאפו

  1כט' חשוון- רבי רחמים יוסף פראנקו החרי"ף
  2כט' חשוון- רבי ידידיה מונסניגו
  3כט' חשוון- רבי אברהם רוויגו
  4כט' חשוון- רבי חיים ב"ר דב בר רפפורט
  5כט' חשוון- רבי יצחק איזיק חבר
  6כט' חשוון- כ"ק מרן אדמו"ר מטשחויב – חיפה זי"ע
  7כט' חשוון- הגאון רבי אברהם בנימין קלוגר זי"ע
  8 ירון ראובן בן אירנה ושלום פרייברגר נצר אחרון

  ל' חשוון- רבי צבי הירש הכהן מרימנוב – התר"ז
  ל' חשוון- רבי יעקב בצלאל ז'ולטי – רבה של ירושלים – התשמ"ג
  ל' חשוון- רבי אליעזר יהודה ולדנברג ב"ר גדליה – התשס"ז

  כסלו
  א' כסלו- הגה"ק רבי שלום שכנא מלובלין זי"ע
  א' כסלו- רבי יוסף שמואל מקראקא – מחבר "הגהות השס"
  א' כסלו- רבי משה חפץ
  א' כסלו- רבי אפרים אלנקוואה הרופא – שער כבוד השם – הר"ב
  א' כסלו- רבי משה הגר מראדוביץ
  א' כסלו- רבי משה הורביץ
  א' כסלו- רבי דוד עידאן – מחכמי טוניס – התשט"ו
  א' כסלו- רבי יצחק לבטון – מחכמי אר"ץ – התרע"ב
  א' כסלו- רבי יחיאל וילנסקי – התשנ"ט

  1ב' כסלו- רבי עקיבא סופר – התש"ך
  2ב' כסלו – רבי אהרון קוטלר – ר"י לייקווד עץ חיים – ה'תשכ"ג
  3ב' כסלו- רבי אברהם הכהן מסלוניקי
  4ב' כסלו- רבי מכלוף אלדאודי – רבה של עכו – התר"ע
  5ב' כסלו- הגה"צ רבי נחום ויידנפלד מדומברובה זי"ע
  6 ב' כסלו- הגאון רבי נתן ווכטפויגל זצ"ל

  1ג' כסלו – רבי צאלח בן רבי עבדאללה סומך – רמ ישיבת בגדד – התרנ"ז
  2ג' כסלו- רבי אליעזר סופינו – מרבותיו של הרב החיד"א – התק"ז
  3ג' כסלו- רבי יחזקאל כהן – רבה של רחובות – התשל"ד
  4ג' כסלו – רבי מאיר כ"ץ – אביו של הש"ך
  5ג' כסלו – רבי שילה רפאל – התשנ"ה
  6ג' כסלו – רבי חיים גמליאל – התשנ"ו
  7ג' כסלו- רבי יוסף דוד –בית דוד
  8 ג' כסלו- הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מסקווירא זי"ע

  1ד' כסלו- רבי אריה פרנקל – התשמ"ה
  2ד' כסלו- רבי אליהו קובו
  3ד' כסלו- רבי יעקב דוד דוב מאמשינוב – התרל"ז
  4ד' כסלו- רבי יהודה שטרית – התשנ"ה
  5ד' כסלו- רבי רפאל כדיר צבאן – התשנ"ה
  6ד' כסלו- הרה"ק רבי יעקב מרדכי ברנדויין זי"ע

  1ה' כסלו- רבי רפאל חקק
  2ה' כסלו- רבי שמואל אליעזר הלוי איידלס, המהרש"א – השצ"ב
  3ה' כסלו- רבי נתן מאיר ווכטפויגל – התשנ"ט
  4ה' כסלו- רבי דוד לוריא – הרד"ל – התרט"ז
  5ה' כסלו- רבי אפרים פיג'ו – מגדולי רבני איטליה
  6ה' כסלו- הגה"ק רבי אשר אנשיל הלוי יונגרייז
  7ה' כסלו- הרה"ק רבי יעקב יהודה מנדרזין זי"ע
  8 ה' כסלו- הגה"ח רבי אשר סופר זצ"ל מברדיטשוב
  9 ה' כסלו- הגאון רבי ברוך בער ליבוביץ זי"ע

  1ו' כסלו- רבי שלמה עבו מערבי – התש"ו
  2ו' כסלו- רבי יוסף גרג'י – התרצ"ו
  3ו' כסלו- רבי יחזקאל שרגא הלברשאם – האדמו"ר מסטראפקוב – התשנ"ה
  4ו' כסלו- רבי חיים שמואל לופיאן – התשנ"ט
  5ו' כסלו- רבי ישעיה קרלינסקי – התש"ה
  6ו' כסלו- הגה"ק רבי יעקב מקרלין זי"ע
  7ו' כסלו- הגאון רבי מיכאל דב ווייסמנדל זי"ע
  ו' כסלו- הרבנית אשת מרן אביר יעקב ע"ה
  ו' כסלו- הרבנית עיישה אשת רבי מסעוד

  1ז' כסלו- רבי רפאל דוד סבאן – התשכ"א
  2ז' כסלו- רבי יחזקאל משה הלוי – ראב"ד בבבל
  3ז' כסלו- רבי יעקב משה חרל"פ – התשי"ב
  4ז' כסלו- הרה"ק רבי אהרן מקראקא זי"ע
  5 ז' כסלו- כ"ק מרן אדמו"ר רבי שלמה בנימין אשלג זי"ע

  1ח' כסלו- רבי אברהם הכהן יצחקי – התרכ"ה
  2ח' כסלו- רבי יצחק נבון – בן הרב קרית מלך
  3ח' כסלו- רבי מרדכי צהלון – מח"ס מציץ ומליץ
  4ח' כסלו- רבי דוד הלוי קרסו – מחכמי סלוניקי – מח"ס ידי דוד – התקצ"ה
  5ח' כסלו- רבי אהרן בן רבי מרדכי מצ'רנוביל – התרל"ב
  6ח' כסלו- רבי דוד אשכנזי – מחכמי ארם צובא – התר"ח
  7ח' כסלו- רבי סעדיה ב"ר משה שאול מו"צ משכנות ישראל – הת"ש
  8 ח' כסלו- הרה"ק רבי פנחס דוד מבוסטון זי"ע
  9 ח' כסלו- הרה"ק רבי דוד מסוכטשוב זי"ע

  ט' כסלו- רבי דב בער – האדמו"ר האמצעי מחב"ד ב"ר שניאור זלמן – התקפ"ח
  ט' כסלו- רבי משה שפירא מסאלויטא – התקצ"ח
  ט' כסלו- רבי נתן סאלם – מו"ר ישיבת פורת יוסף ירושלים – התשל"ו

  י' כסלו- רבי אברהם רוזאניס – אחיו של המשנה למלך
  י' כסלו- רבי משה מרדכי אפשטיין
  י' כסלו- הרה"ק רבי פנחס מנחם אלעזר מפילץ
  י' כסלו- הגה"ח רבי יצחק (מתמיד) הורביץ הי"ד
  י' כסלו- הגאון רבי איסר זלמן מלצר זי"ע

  יא' כסלו- רבי יחיאל הלר
  יא' כסלו- רבי משה הררי הדיין – התרע"ח
  יא' כסלו- רבי יואל צבי ראטה

  יב' כסלו- רבי יצחק למפרונטי – התקי"ז
  יב' כסלו- רבי יהושע משה אהרונסון – התשנ"ד
  יב' כסלו- רבי אברהם דוב בער מאבריטש בן רבי דוד- התר"א – צפת
  יב' כסלו- רבי שלמה לוריא המהרש"ל – ה'של"ד
  יב' כסלו- הגאון רבי יהושע משה אהרנסון זי"ע

  1יג' כסלו- האמורא רבינא בר רב הונא מבבל – ד' אלפים רל"ו
  2יג' כסלו- רבי דוד שלוש – התרנ"ג
  3יג' כסלו- רבי שלום הדאיה – התש"ה
  4יג' כסלו- רבי דוד אמאדו
  5יג' כסלו- רבי משה שתרוג – התרפ"ח
  6 יג' כסלו- רבי רחמים מאזוז – התרס"ט
  7 יג' כסלו- הרה"ק רבי שלמה זלמן מוויעליפאלי זי"ע
  8 יג' כסלו- הרה"ק רבי דב בער מליעווא זי"ע בן הרה"ק ר' ישראל מרוזין זצוק"ל.
  9 יג' כסלו- הרה"ק רבי ישראל ממודז'יץ זי"ע
  10 יג' כסלו- הרה"ק רבי ישראל מטשורטקוב זי"ע
  11 יג' כסלו- הרה"ק רבי יחיאל מיכל מהורודענקא זי"ע

  1יד' כסלו- רבי דוד אביחצירא הי"ד – ה'תר"פ
  2יד' כסלו- ראובן בן יעקב אבינו – ב' אלפים שי"ח
  3יד' כסלו- רבי מתתיה גרג'י – התרע"ח
  4יד' כסלו- רבי אברהם סתהון – התקע"ו
  5יד' כסלו- רבי ברוך עמדי – התשנ"ט
  6יד' כסלו- רבי אלעזר לעוו ב"ר ירמיה – התרע"ח
  7יד' כסלו- הרה"ק רבי מנחם נחום משטיפינעשט זי"ע
  8יד' כסלו- הגה"צ רבי שאול רוזנברג מראצפערט זצ"ל
  9 יד' כסלו- הגה"צ רבי מרדכי יעקב ברייש מציריך זי"ע
  10 יד' כסלו- הגה"צ רבי נתן געשטטנער זצ"ל
  11 המקובל האלוקי הרב דוד אבוחצירא הי"ד

  1טו' כסלו- רבי יהודה הנשיא בן רבן שמעון בן גמליאל -ג' אלפים תתקנ"ג- ציפורי
  2טו' כסלו- רבי רפאל אבן צור – התרע"ז
  3טו' כסלו- רבי שמחה בונם סופר מפרשבורג
  4טו' כסלו- רבי יעקב ברוך הייזלר הי"ד, התשנ"א
  5טו' כסלו- רבי אליהו לביא – התר"ח
  6טו' כסלו- הרה"ק רבי דוד מסקווירא זי"ע

  1טז' כסלו- רבי יוסף בירדוגו
  2טז' כסלו- רבי יצחק קוריאט – התקס"ה
  3טז' כסלו- רבי שאול ידידיה טאוב – התש"ח
  4טז' כסלו- רבי יעקב מרדכי ברייש – התשל"ז
  5טז' כסלו- רבי שלמה קאליהארי הרופא הספרדי – השנ"ז
  6 טז' כסלו- הרה"ק רבי מנחם מאמשינוב זי"ע
  7 טז' כסלו- הרה"ק רבי שאול ידידיה אלעזר טויב ה"אמרי שאול" ממודז'יץ זי"ע
  8 טז' כסלו- הרה"ח רבי דוד לייב שווארץ זצ"ל

  1יז' כסלו- רבי יוחנן מסטולין – טבריה
  2יז' כסלו- רבי חיים צבי הירש – התרצ"ג
  3יז' כסלו- רבי יעקב לופס – התרצ"ז
  4יז' כסלו- רבי נח מלודמיר
  5יז' כסלו- הרב יוסף יוזל הורביץ – הסבא מנובהרדוק
  6 יז' כסלו- הגאון רבי שלמה היימן זצ"ל
  7 יז' כסלו- הגה"צ רבי שלום בראנדר זצ"ל
  8 נצר אחרון פרייס אברהם בן רוזה ומשה

  1יח' כסלו- רבי אברהם בן הרמב"ם – ד' אלפים תתקצ"ז
  2יח' כסלו- רבי דוד בן שמעון – התר"ם
  3יח' כסלו- רבי זאב פראנק – ה'תשל"ג
  4יח' כסלו- רבי מעתוק חטאב
  5יח' כסלו- רבי משה דוויק הכהן
  6יח' כסלו- רבי שלמה טנז'י – התרנ"ח
  7יח' כסלו- רבי אליעזר זאב רוזנבוים – התשנ"ט
  8 יח' כסלו- הרה"ק הרבי ר' ברוך ממעז'בוז זי"ע
  9יח' כסלו- הרה"ק רבי יקותיאל שמעלקא מסאסוב זי"ע
  10יח' כסלו- הגאון רבי חיים צבי עהרענרייך זצ"ל
  11יח' כסלו- אדמו"ר רבי לוי יצחק הורביץ מבוסטון זי"ע
  12יח' כסלו-אדמור רבי יוסף יצחק שניאורסון מאוורוטש

  1יט' כסלו- רבי דב בער, המגיד ממזריטש, ה'תקל"ג
  2יט' כסלו- רבי פראג'י עלוש – התרפ"א
  3יט' כסלו- רבי משה וויס – התש"ן
  4יט' כסלו- רבי דוד קטורזה – הת"ש
  5יט' כסלו- רבי שאול מקיקץ השלי- ה'תש"ל
  6הרה"ק רבי מנחם נחום מטאלנא זי"ע

  1כ' כסלו- רבי דוב בער מאושפיצין, תלמיד החוזה מלובלין, ה'תקצ"ח
  2כ' כסלו- רבי יצחק הוטנר – התשמ"א
  3כ' כסלו- רבי עזרא עדס – התש"ך
  4 כ' כסלו- הגה"ק רבי משולם פייביש מקרעמניץ זי"ע
  5 כ' כסלו- הרה"ק רבי משולם פייביש הלוי העלר מזבאריז' זי"ע
  6 כ' כסלו- הרה"ק רבי ברוך מויז'ניץ זי"ע
  7 כ' כסלו- כ"ק מרן הרה"ק ר' יוחנן טווערסקי אדמו"ר מראחמיסטריווקא זי"ע
  8 כ' כסלו- הרה"ק רבי יוחנן מקרלין-סטולין זי"ע
  9 כ' כסלו- נצר אחרון אובגוש אברהם בן שמואל

  1כא' כסלו- רבי צבי פסח פרנק – התשכ"א
  2כא' כסלו- רבי דוד הכהן מחכמי ג'רבא – ה'תרל"א
  3כא' כסלו- רבי יוסף ארואץ – ה'תרפ"ה
  4כא' כסלו- נצר אחרון מורשצ'יק זאב בן יוסף
  5כא' כסלו- נצר אחרון הברברג שמואל יוסף בן צבי דוד
  6כא' כסלו- רבי דוד ב"ר יעקב – ה'תקפ"ב
  7כא' כסלו- רבי יוחנן פערלוב (מלוצק) – ה'תשט"ז – טבריה
  8כא' כסלו- רבי יעקב מאיר פאדווא- התרט"ו
  9 כא' כסלו- הגה"ק רבי אליעזר אשכנזי זי"ע בעל "מעשי ה'"

  1כב' כסלו- רבי אברהם בן רבי יצחק אביחצירא, ה'תשל"ד
  2כב' כסלו- רבי ששון ב"א אליהו הלוי –ה'תרע"א
  3כב' כסלו- רבי יוסף בן יעיש
  4כב' כסלו- רבי יחזקאל פאנעט
  5כב' כסלו- רבי חיים כסאר – התשנ"ח
  6כב' כסלו- רבי אהרון דוויק הכהן – ה'תרמ"ה
  7כב' כסלו- רבי שלום מרדכי הכהן שבדרון – המגיד הירושלמי – ה'תשנ"ח
  8כב' כסלו- רבי שבתי יודלביץ – המגיד הירושלמי

  1כג' כסלו- רבי דוד טבלי שיף
  2כג' כסלו- רבי דוב סוקלובסקי
  3כג' כסלו- רבי בן ציון אלפס
  4כג' כסלו- רבי יהודה אוחנה – ה'תרל"ג
  5כג' כסלו- רבי כמוס כמייס מאזוז – התש"ח
  6 כג' כסלו הרה"ק רבי אלימלך סג"ל לאווי מטאהש זי"ע

  1כד' כסלו- רבי אברהם חי אמוזג – ה'תרצ"א
  2כד' כסלו- רבי חיים חזקיהו מדיני – ה'תרס"ה
  3כד' כסלו- רבי מסעוד שטרית בבא סידי
  4כד' כסלו- רבי זכריה מנדל מפודהייץ
  5כד' כסלו- רבי כמוס סופר – ה'תשל"ד
  6כד' כסלו- שמעון בן יעקב אבינו
  7כד' כסלו- רבי יצחק בראשי – התשנ"ה
  8כד' כסלו- רבי אהרון לייב שטיינמן
  9כד' כסלו- נצר אחרון רוגובין אליעזר בן צבי
  10כד' כסלו- רבי צאלח בן יחיא, מהרי"ץ-פרי צדיק, התק"י
  11 כד' כסלו- הרה"ק רבי משה מדעעש זי"ע
  12 כד' כסלו- הגה"צ רבי דוד צבי חן [הרד"ץ] זצ"ל

  1כה' כסלו- רבי רפאל אברהם שלום מזרחי שרעבי– ה'תקפ"ז
  2כה' כסלו- רבי שלמה זלמן מוילנא – ה'תקי"ט
  3כה' כסלו- רבי יעקב עטלינגר – ה'תרל"ז
  4כה' כסלו- רבי אברהם מרדכי נסים הררי רפול – התשנ"ב
  5כה' כסלו- הגאון רבי אברהם בן הגר"א זצ"ל
  6כה' כסלו- הרה"ק רבי חיים מאנטיניא זי"ע
  7כה' כסלו- הגאון רבי משה שניידר זצ"ל
  1כו' כסלו- הרה"ק רבי יוחנן מטאלנא
  2כו' כסלו- רבי אברהם בר דוד
  3כו' כסלו- הרה"ק רבי אלעזר מקוז'ניץ זי"ע
  4כו' כסלו- רבי שאול קצין
  5כו' כסלו- נצר אחרון גנץ מרדכי בן בן ציון
  6כו' כסלו- נצר אחרון טפר שלום בן דב
  7כו' כסלו- נצר אחרון פסטרנק שלמה בן אליעזר
  8כו' כסלו- רבי יהושע זליג דיסקין
  9 כו' כסלו- פרידמן יששכר דב בן שיינדיל ויוסף
  10 כו' כסלו- טורנר שמעון בן לאה ויצחק

  1כז' כסלו- רבי חיים מטשארנאוויץ – התקע"ג
  2כז' כסלו- רבי אליהו חי בורג'יל השני – ה'תרנ"ט
  3כז' כסלו- רבי חיים בר כלפה כהן –ה'תשל"ה
  4כז' כסלו- רבי מאיר ורג'אני הכהן- התשי"ג
  5כז' כסלו- רבי חיים טורר מצ'רנוביץ בן רבי שלמה – צפת
  6 הגה"צ רבי חזקיה פייבל פלויט זצ"ל
  7 האדמו"ר רבי אברהם יצחק הכהן קאהן מתולדות-אהרן

  1כח' כסלו- רבי משה תורג'מן, רבו של הבבא סאלי
  2כח' כסלו- רבי עזרא חמויי – התש"ו
  3כח' כסלו- רבי אברהם מאג'ר – התקצ"ד
  4כח' כסלו- רבי שלמה משה סוזין – התקצ"ו
  5כח' כסלו- רבי יוסף כנאפו ממוגאדור מרוקו – ה'תקס"א
  6כח' כסלו- רבי שלמה ארדיט – התקי"א
  7כח' כסלו- רבי יצחק ארדיטי
  8כח' כסלו- רבי שלמה דוד כהנא
  9כח' כסלו- רבי חזקיהו די סלוא- הפרי חדש (יש אומרים נפטר בכט' כסלו)
  10כח' כסלו- הגה"ק רבי עוזיאל מייזליש זי"ע בעל "עץ הדעת טוב"
  11כח' כסלו- הגאון רבי יהושע אהרן צבי וויינברגר זצ"ל
  12כח' כסלו- הגה"צ רבי ברוך דוד טווערסקי אדמו"ר מקאלינקאוויטש היה

  1כט' כסלו- רבי אברהם בר נחמן מטולטשין – התרע"ח
  2כט' כסלו- רבי אברהם מיוחס – התקכ"ח
  3כט' כסלו- רבי יהושע משה מבגדד
  4כט' כסלו- רבי שלמה הכהן מוילנא – התרס"ו
  5כט' כסלו- רבי יוסף עבאדי שעיו –ה'תשל"ז
  6 כט' כסלו- הרה"ק רבי גדליה מליניץ זי"ע
  7 כט' כסלו- הרה"ק רבי שמואל אשכנזי זי"ע
  8 כט' כסלו- הרה"ק רבי צבי מרדכי בונהרט זי"ע מפשיסחא
  9 כט' כסלו- רבי שלמה ב"ר ישראל משה הכהן מוילנא
  10 כט' כסלו- הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין זי"ע
  11 כט' כסלו- הגאון רבי שלמה דוד כהנא זצ"ל

  ל' כסלו- רבי דב ב"ר חיים אופנהיים

  טבת

  1א' טבת- רבי נחמן אנג'ל – התרכ"ט
  2א' טבת- רבי רפאל מסעוד אלפסי – התקל"ה
  3א' טבת- רבי משה יהודה פראנקו, – התרע"ח
  4א' טבת- רבי עמרם אלבאז
  5א' טבת- רבי עמור אבוטבול
  6א' טבת- רבי אריה הלוי פינצי
  7א' טבת- רבי יאיר בכרך, התע"ד
  8 הגאון רבי יאיר חיים בכרך ה"חוות יאיר" זי"ע
  9 הרה"ק רבי אברהם משה מפרשיסחא זי"ע
  10 א' טבת- רבי יוסף המערבי, מתלמידי רבינו הארי"זל
  11 א' טבת- משה פרידריך בן חיה ונתן נצר אחרון
  12 א' טבת- רבי מרדכי שלמה ברמן
  13 א' טבת- רבי מכלוף בן יוסף אבי

  ב' טבת- רבי יעקב אבן צור
  ב' טבת- רבי אברהם משה מפשיסחא – התקפ"ט
  ב' טבת- רבי עקיבא שרייבר מפאפא, נכד החתם סופר
  ב' טבת- הרה"ק רבי יעקב צבי מפאריסוב זי"ע

  ג' טבת- רבי דוד בן ברוך,מגאוני חכמי מרוקו
  ג' טבת- רבי אביגדור עזריאל – התקנ"ז
  ג' טבת- רבי יחזקאל עזרא הלוי
  ג' טבת- רבי חיים שמואלביץ, ראש ישיבת מיר ירושלים -התשל"ט
  ג' טבת- רבי יעקב הכהן
  ג' טבת- הגה"צ רבי שמואל אריה ליב ז"ק מביאלא זי"ע
  ג' טבת- נצר אחרון נבו יעקב בן מינה ויהודה מאיר

  1ד' טבת- רבי אליהו רוט
  2ד' טבת- רבי גרשון העניך מראדז'ין – ה'תרנ"א
  3ד' טבת- רבי מצליח מימון
  4ד' טבת- רבי יעקב שאול קצין – ה'תשנ"ה
  5ד' טבת- רבי יהושע אברהם יהודה – התר"ט
  6ד' טבת – רבי מאיר רחמים דיין – התשל"ד
  7ד' טבת- רבי חיים שאול הכהן דוויק
  8ד' טבת- הגאון רבי אייזיל חריף מסלונים זי"ע
  9ד' טבת- כ"ק מרן רבי שלום אדמו"ר מסקאהל זי"ע
  10 ד' טבת- נצר אחרון לאופר עקיבא בן שרה רבקה ואריה לייבל
  11 ד' טבת- רבי אברהם אבא לייפר
  12 ד' טבת- אדמור רבי חיים שניאור זלמן שניאורסון מליאדי

  ה' טבת- הרה"ק רבי אהרן מטיטיוב זי"ע נכד הבעש"ט
  ה' טבת- רבי בנימין מרדכי נבון
  ה' טבת- רבי יהושע הלוי הורביץ
  ה' טבת- רבי מרדכי פנחס טייץ – ה'תשנ"ו
  ה' טבת- רבי ידידיה סוזין – התרל"ד
  ה' טבת- רבי אברהם יעקב מסדיגורא – ה'תשכ"ב

  ו' טבת- רבי משה שמואל רבה של בברויסק – ה'תרע"ז
  ו' טבת- רבי מתתיהו שטראשון – התרמ"ו
  ו' טבת- הרה"ק רבי יחזקאל שרגא משינאווא זי"ע
  ו' טבת- הרה"ק רבי אלתר ישראל שמעון פערלאוו ה"תפארת איש" מנאוואמינסק זי"ע
  ו' טבת-גיאורג שטפן גדעון דויטש בן אלה ולאיוש נצר אחרון

  1ז' טבת- הרה"ק רבי צבי בן הבעש"ט הק' זי"ע
  2ז' טבת- הרה"ק רבי מרדכי יוסף מאיזביצא זי"ע
  3ז' טבת- רבי יום טוב ליפמן הכהן ממיר – התרנ"ג
  4ז' טבת- הרה"ק רבי דוד לובינער זי"ע
  5ז' טבת- הגה"צ רבי אשר זאב ורנר זי"ע
  6ז' טבת- הגה"צ רבי דוד צבי שנעבאלג זצ"ל

  ח טבת-רבי ישראל זלמן אלכסנדובסקי בעל תיקוני שלמה
  ח טבת- רבי נחום דובער מאוורוטש

  ט' טבת- עזרא הסופר בן שריה – ג' אלפים תמ"ב
  ט' טבת- נחמיה בן חכליה – ג' אלפים תמ"ב
  ט' טבת- רבי ישראל איסר שפירא – ה'תשל"א
  ט' טבת- רבי חזקיה הכהן רבין

  י' טבת- מלאכי הנביא האחרון מהנביאים
  י' טבת- זכריה בן ברכיה בן עידו הנביא – ג' אלפים תמ"ח
  י' טבת- רבי נתן מברסלב
  י' טבת- הרב יצחק הכהן הוברמן – הצדיק מרעננה
  י' טבת- הרה"ק רבי יחיאל ממוש זי"ע
  י' טבת- הרה"ק רבי מאיר שלום מקאלאשין זי"ע
  י' טבת- הרה"ק רבי יחזקאל הלוי מאוסטרובצא הי"ד
  י' טבת- כ"ק מרן אדמו"ר אברהם אבא לייפער מפיטסבורג זי"ע
  י' טבת- הגאון רבי משה שפירא זצ"ל

  יא' טבת- הגאון רבי שלמה איגר זצ"ל
  יא' טבת- הגה"ק רבי שלמה זלמן אולמאן
  יא' טבת- הגאון רבי שלמה יהודה טאבאק זצ"ל ה"ערך שי"
  יא' טבת- הרה"ק רבי יהושע מדז'יקוב זי"ע
  יא' טבת- הרה"ק רבי דוד מזלאטיפאלי זי"ע
  יא' טבת- כ"ק מרן אדמו"ר הרה"ק רבי שלום, מוואסלוי זי"ע

  יב' טבת- הרה"ק רבי משה מפשעווארסק זי"ע
  יב' טבת- הרה"ק רבי מרדכי חיים סלונים זי"ע
  יב' טבת- כ"ק מרן אדמו"ר רבי אברהם גולדמן מזוויהעל זצוק"ל

  1יג' טבת- הרה"ק רבי משה מלעלוב זי"ע
  2יג' טבת- רבי בנימין בצרי
  3יג' טבת- הרה"ק רבי שרגא פייביש מזאלישטשיק זי"ע
  4יג' טבת- הרה"ק רבי מנחם מנדל הגר מווישאווא זי"ע
  5יג' טבת- הגאון רבי יחיאל מרדכי גורדון זצ"ל
  6יג' טבת- הגה"צ רבי יצחק הוברמן זצ"ל מרעננה
  יג' טבת- נצר אחרון מתתיהו דוידוביץ בן צירל ובנימין7
  8 יג' טבת-רבי משה בידרמן

  יד' טבת- אשר בן שלום ומרים נצר אחרון
  יד' טבת- הרה"ק רבי אברהם יוסף מקאצק זי"ע
  יד' טבת- אדמו"ר רבי אלתר אלעזר מנחם מלעלוב זי"ע

  טו טבת- הרה"ק רבי רפאל מבערשיד זי"ע
  טו טבת- הרה"ק רבי חיים מרדכי מנדבורנה זי"ע
  טו טבת- רבי חיים מרדכי רוינבאום

  טז טבת- הגה"צ רבי אפרים צבי מפשעדבורז זצ"ל
  טז טבת- הרה"ח רבי מנחם מנדל וועג זצ"ל
  טז טבת- הגה"צ רבי יונה הלוי פארסט זצ"ל
  טז טבת- הגאון רבי חיים קרייזווירט זי"ע
  טז טבת- אדמור רבי שמריהו נח שניאורסון מבאברויסק
  1יז טבת – הקדוש רבי מכלוף ב"ר יעקב אלחרר זי"ע מאיליג לעשות סעודה לעניים
  2יז' טבת- רבי יעקב קרנץ "המגיד מדובנא"
  3יז' טבת- רבי סלמן מוצפי – ירושלים – ה'תשל"ה
  4יז' טבת- רבי עזרא אברהם בן רבי אליהו הכהן אבי החלבן ירושלים
  5יז' טבת- הרה"ק רבי אפרים פישל מסטריקוב זי"ע
  6יז' טבת- הגה"ק אריה לייביש ליפשיץ מווישניצא ה"אריה דבי עילאי" זי"ע
  7יז' טבת- הגאון רבי פנחס עפשטיין זי"ע

  יח' טבת- רבי משה כלפון הכהן
  יח' טבת- רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב
  יח' טבת- הרה"ק רבי משה מקאריסטשוב זי"ע
  יח' טבת- הרה"ק רבי חיים שמואל מחענטשין זי"ע
  יח' טבת- הרה"צ רבי מנדל גפנר זצ"ל
  יח' טבת- כ"ק מרן אדמו"ר אריה לייבוש הלברשטאם מז'מיגראד זי"ע

  יט' טבת- רבי אברהם טיקטינסקי – ה'תרצ"א
  יט' טבת- רבי ניסים שלמה אלגאזי
  יט' טבת- רבי אברהם שמואל בנימין סופר – הדעת סופר – בנו של החת"ם סופר
  יט' טבת- הגה"ק רבי אברהם חיים שור זי"ע בעל "תורת חיים"
  יט' טבת- מוה"ר אריה לייב הכהן העלער ה"קצות החושן" זי"ע
  יט' טבת- הרה"ק רבי יעקב ממעליץ זי"ע
  יט' טבת- הרה"ק רבי אלימלך מרודניק זי"ע
  יט' טבת- מוה"ר אברהם שמואל בנימין סופר ה"כתב סופר" זי"ע
  יט' טבת- הג"ר משה סוקולובסקי ה"אמרי משה" זי"ע
  יט' טבת- כ"ק מרן אדמו"ר רבי אברהם יעקב זצ"ל, מסדיגורה זצוק"ל

  כ' טבת- רבי משה בן מימון, הרמב"ם – טבריה – ד' אלפים תתקס"ה
  כ' טבת- רבי יעקב אבוחצירא – אביר יעקב – ה'תר"ם
  כ' טבת- הרה"ק רבי שלמה בן אדמוה"ז מסאדיגורא זי"ע
  כ' טבת- הרה"ק רבי שמחה ישכר דוב הלברשטם מציעשינוב זי"ע
  כ' טבת- הרה"ק רבי משה מרדכי ממאקאריב זי"ע

  כא' טבת- שמעון בן יעקב אבינו ע"ה- ב' אלפים שי"ד
  כא' טבת- רבי ישראל דב בער מוולעדניק
  כא' טבת- רבי יהודה ארייה לייב בעל המוכיח
  כא' טבת- הרה"ק רבי ישראל אברהם מטשרניאוסטרהא זי"ע
  כא' טבת- הגאון רבי מצליח מאזוז הי"ד
  כא' טבת- הרה"ח רבי משה גבאי (בטלן) זצ"ל
  כא' טבת- רבי יצחק אביחצירא

  כב' טבת- רבי שלום מוסקוביץ האדמו"ר משאץ
  כב' טבת- הרה"ק רבי שלמה מסטרעליסק זי"ע
  כב' טבת- הגאון רבי שמואל העליר זי"ע
  כב' טבת- הרה"ק רבי אברהם איגר מלובלין זי"ע

  כג' טבת- רבי אברהם פלאג'י
  כג' טבת- הרה"ק רבי יהודה אריה לייב אפשטיין לייביש (הראשון) מאוז'רוב זי"ע
  כג' טבת- הגאון רבי מרדכי גיפטר זצ"ל
  כג' טבת- רבי יחיאל מיכל מיכלוביץ אדמו"ר מזלאטשוב – נתניה זי"ע

  כד' טבת- רבי שניאור זלמן מלאדי – בעל התניא – ה'תקע"ג
  כד' טבת- רבי נפתלי הכהן כץ – בעל סמיכת חכמים
  כד' טבת- רבי משה מרדכי בידרמן – האדמו"ר מלעלוב – ה'תשמ"ז
  כד' טבת- רבי אליהו אליעזר דסלר – המכתב מאליהו
  כד' טבת- הרה"ק רבי יוסף מיאמפאלי זי"ע
  כד' טבת- הגאון רבי מאיר אייזנשטאט מהר"מ א"ש מאונגוואר זי"ע
  כד' טבת- הרה"ק רבי משה יוסף מאוהעל זי"ע
  כד' טבת- הרה"ק רבי שמואל ה"שם משמואל" מסוכטשוב זי"ע
  כד' טבת- הרה"צ רבי ישראל אריה מרגליות מפרימשלן לונדון זצ"ל

  כה' טבת- רבי שלמה מאזוז
  כה' טבת- הרה"ק רבי משה צבי מסאווראן זי"ע
  כה' טבת- הגה"צ רבי צבי הירש מייזליש זי"ע

  כו' טבת- הרה"ק רבי אברהם חיים מזלאטשוב זי"ע
  כו' טבת- הרה"ק רבי הלל מראדושיץ זי"ע
  כו' טבת- הרה"צ רבי יהודה לייב קאסטילניץ זי"ע

  כז' טבת- רבי שמשון רפאל הירש
  כז' טבת- כ"ק מרן אדמו"ר רבי מנשה יצחק מאיר מזידיטשויב-פ"ת זי"ע
  כז' טבת- הגאון רבי פנחס הירשפרונג זי"ע

  כח' טבת- רבי יוסף דוד אייזנשטאט – התר"ו
  כח' טבת- הרה"ק רבי בנציון יהודא לייב מהורנסטייפל זי"ע
  כח' טבת- הגאון רבי אליהו מאיר בלוך זצ"ל
  כח' טבת- הגאון רבי אברהם יצחק קליין מנירנברג זצ"ל
  כח' טבת- הגאון רבי אריה לייב מאלין זצ"ל
  כח' טבת- הגאון רבי רפאל שמואל בירנבוים זי"ע
  כח' טבת- רבי משה תורגמן

  1כט' טבת- הגאון רבי יהושע ליב דיסקין זי"ע
  2כט' טבת- האדמו"ר רבי ירחמיאל ישראל יצחק, ה"ישמח ישראל" מאלכסנדר זי"ע
  3כט' טבת- הגאון רבי מאיר חדש זי"ע
  4כט' טבת- רבי יצחק כדורי – התשס"ו – הר המנוחות – ירושלים
  5כט' טבת- רבי אברהם חזן
  6כט' טבת- רבי ישראל הלפרין

  שבט

  א' שבט- רבי משה יחיאל הלוי אפשטיין – האדמור מאוזרוב – בני ברק
  א' שבט- הרה"ק רבי נטע מחעלם זי"ע
  א' שבט- הגה"ק רבי משה שיק ה"מהר"ם שיק" זי"ע
  א' שבט- הגה"צ רבי בנימין ראבינאוויטץ זי"ע
  א' שבט-נצר אחרון חוה גולדמן בת לאה ושלמה

  ב' שבט- הרה"ק רבי משולם זושא מאנפולי
  ב' שבט- רבי צבי הירש רבינוביץ – התר"ע
  ב' שבט הרה"ק רבי שמחה בונם מאוטבוצק זי"ע

  ג' שבט- רבי משה יהודה לייב זילברברג

  1ד' שבט- רבי ישראל אבוחצירא – הבבא סאלי – נתיבות – ה'תשמ"ד
  2ד' שבט – אשר בן יעקב אבינו ע"ה
  3ד' שבט – רבי חיים משה אלישר, מח”ס משה האיש
  4ד' שבט – רבי עזרא עבאדי שעיו מחכמי אר”צ המקובלים
  5ד' שבט – רבי משה לייב מסאסוב, תקס”ז
  6ד' שבט – רבי רחמים מלמד הכהן, מח”ס כסא רחמים
  7ד' שבט – רבי אברהם מקאליסק, תק”ע
  8ד' שבט – רבי יצחק שמעון אפרייאט מרבני ספרו, תשכ”ה
  9ד' שבט – רבי ישראל חריף מסטנוב בעל תפארת ישראל
  10ד' שבט – הרה"ק רבי מנחם נחום מבריסק-טריסק זי"ע
  11ד' שבט – הגאון רבי יחיאל יעקב וינברג זצ"ל בעל שו"ת "שרידי אש"

  1ה' שבט- אדמו"ר יהודה אריה לייב מגור "השפת אמת"
  2ה' שבט- רבי שלמה הכהן, מח”ס לך שלמה
  3ה' שבט- רבי חיים דוד חזן, מח”ס נדיב לב, הראשון לציון
  4ה' שבט- רבי מאיר ישראל ראב”ד פאס
  5ה' שבט- רבי יעקב הכהן, מרבני ג’רבה, מח”ס בכור יעקב, תשי”ט
  6ה' שבט- רבי יצחק איזיק וייס בן האדמו”ר מספינקא, תדש”ם
  7ה' שבט- רבי יעקב יום טוב ברקוביץ, מח”ס שמחת יעקב, תדש”ם
  8ה' שבט- רבי חיים ישעיה הכהן, מח”ס מסגרת השלחן, תרע”ג
  9 ה' שבט- הרה"ק רבי דוד מבוהוש זי"ע
  10 ה' שבט- הגה"צ רבי שלמה זלמן פרידמן מראחוב זצ"ל

  ו' שבט- רבי רפאל יום טוב ליפמן היילפרין ביאליסטוק -התרל"ט
  ו' שבט- הגה"ק רבי חיים צאנזער מבראד זי"ע
  ו' שבט- הרה"ק רבי חיים צבי מסיגוט זי"ע
  ו' שבט- כ"ק מרן יצחק אייזיק ראבינאוויץ אדמו"ר מסקאליע זי"ע

  1ז' שבט- רבי ירוחם יהודה ליב פרילמן – "הגדול ממינסק" -התרנ"ו
  2ז' שבט- רבי מוהרא"ש הצדיק מיבנאל
  3ז' שבט- הרה"ק רבי ישראל חריף מסאטינאב זי"ע
  4ז' שבט- הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע
  5ז' שבט- הרה"ק רבי מרדכי דוד מדאמבראווא זי"ע
  6ז' שבט- הגאון רבי יצחק אהרן איטינגא זצ"ל
  7ז' שבט- הרה"ק רבי נתן דוד מפארצאווא זי"ע
  8ז' שבט- הגה"צ רבי יעקב יצחק ניימן זצ"ל
  9 ז' שבט- נצר אחרון זבולון טומי בראון בן רנה מרים וקלמן
  ז' שבט- לוי סעדיה נחמני

  ח' שבט – רבי עקיבא אביטבול -תשי"ט
  ח' שבט – הרה"ק רבי שמואל שינאווער זי"ע
  ח' שבט – רבי מכלוף אבי חצירא

  ט' שבט- רבינו ניסים זי"ע – הר"ן
  ט' שבט- רבי שלום שבזי, תימן (יש אומרים נפטר: י' בשבט ויש אומרים יט')
  ט' שבט- הגאון רבי יעקב קטינא זצ"ל בעל "רחמי האב"
  ט' שבט- הגאון רבי אליעזר סילבר זי"ע
  ט' שבט- אדמו"ר דוד טווערסקי מסקווירא בורו-פארק זי"ע
  ט' שבט- נצר אחרון אברהם (ללוש) אשר בן בלה-נחה וישעיהו
  ט' שבט- רבי יהוסף שוורץ

  י' שבט- המקובל האלוקי רבי שלום שרעבי – הרש"ש – ירושלים – ה'תקל"ז
  י' שבט- כ"ק אדמו"ר הרבי יוסף יצחק שניאורסון הרבי מחב"ד
  י' שבט- הגאון רבי מאיר מהר"ם פאדווא זי"ע
  י' שבט- הרה"ק רבי שלמה מלוצק זי"ע
  י' שבט- הגאון רבי אייזיק שר זצ"ל

  יג' שבט- הגאון רבי ברוך סורוצקין זצ"ל
  יג' שבט- הגאון רבי ישכר שלמה טייכטאל הי"ד
  יג' שבט- הרה"ק רבי משה דן מסקווירא זי"ע
  יג' שבט- הרה"ק רבי מרדכי מלעכאוויטש זי"ע

  יד' שבט- הרה"ק רבי יחיאל מאלכסנדר זי"ע
  יד' שבט- הרה"ק רבי אריה לייבוש ליפשיץ מאפטא זי"ע
  יד' שבט- הגאון רבי יעקב יהושע ה"פני יהושע" זי"ע
  יד' שבט- רבי דניאל פריש – מתוק מדבש
  יד' שבט- רבי אריה קפלן
  יד' שבט- רבי יצחק אבוחצירא בן הרה"ק יעקב אבוחצירא

  טו' שבט- הרה"ק ר' שלמה יהושע דוד מראדזימין זי"ע
  טו' שבט- הרב דניאל פריש

  טז' שבט- הגאון רבי שלום מרדכי הכהן שוואדראן
  טז' שבט- הרה"ק רבי אברהם שלמה מלעלוב זי"ע
  טז' שבט- הרה"ק ברוך שלום שניאורסון בן אדמור הצמח צדק ממנו כ"ק אדמור נשיא דורנו

  יז' שבט- הרה"ק רבי יחזקאל מקוזמיר זי"ע
  יז' שבט- רבי חיים פלאג'י – איזמיר, טורקיה – ה'תרכ"ח
  יז' שבט- המקובל האלוקי רבי יצחק אבוחצירא זצוק"ל הי"ד

  יח' שבט- רבי אריה לייב שפירא -רבי ליבל'י מקובנא – ה'תרי"ג
  יח' שבט- הגאון רבי בייניש פינקל זצ"ל
  יח' שבט- הרה"ק רבי אברהם משה ממארקישוב זי"ע
  יח' שבט- הרה"ק רבי משה מלודמיר זי"ע

  יט' שבט- הגאון רבי שמעון גרינפעלד זי"ע
  יט' שבט- הרה"ק רבי אלימלך מנחם מנדל מסטריקוב זי"ע
  יט' שבט- הרה"ח ר' שמואל אהרן וועבער שזורי זצ"ל
  יט' שבט- האדמור מסלונים רבי שמואל וינברג

  כ' שבט – הרה"ק רבי חיים דוד דוקטור זי"ע
  כ' שבט – הרב עובדיה הדאיה

  1כא' שבט – רבי משה גלאנטי
  2כא' שבט – רבי יערב יצחק אלחנן מפשיסחא
  3כא' שבט – הרה"ק רבי יצחק מנעשכיז זי"ע
  4כא' שבט – הרה"ק רבי יחיאל מאיר מגאסטנין זי"ע
  5כא' שבט – הגאון רבי יעקב וויידענפעלד ה"כוכב מיעקב" זי"ע
  6כא' שבט – הרה"ק רבי יחיאל יהושע רבינוביץ אדמו"ר מביאלא זי"ע
  7כא' שבט – הגאון רבי יהושע העשיל ברים זצ"ל

  כב' שבט- רבי מנחל מענדל מורגנטשרן האדמו"ר מקוצק
  כב' שבט- רבי יהודה לייב אייגר מלובלין
  כב' שבט- הגה"צ רבי מרדכי אריה הלוי הורביץ מבאנילא זצ"ל
  כב' שבט- הגה"צ רבי יהודא זאב סגל זצ"ל
  כב' שבט- רבי יצחק גלינסקי

  כג' שבט- רבי משה קלירעס בן רבי מאיר – טבריה
  כג' שבט- יעקב חיים ישראל רפאל בן יצחק אלפייה
  כג' שבט- הרה"ק רבי יהושע מבעלזא זי"ע

  כד' שבט- רבי איסר יהודה אונטרמן
  כד' שבט- הרה"ח רבי יצחק צבי ראצעסדארפער זצ"ל
  כד' שבט- הרה"ח רבי חיים צבי אייזנבך זצ"ל
  כד' שבט- רבי יעקב נזרי

  1כה' שבט- הרה"ק רבי שבתי אבי המגיד מקוז'ניץ זי"ע
  2כה' שבט- הרה"ק רבי דוד ממיקאלייב זי"ע
  3כה' שבט- רבי ישראל ליפקין סלנטר
  4כה' שבט- רבי מרדכי יוסף אלעזר מראדזין
  5כה' שבט- הגאון רבי מרדכי פוגרמנסקי זצ"ל
  6כה' שבט- הגאון רבי חיים חייקל מילצקי זצ"ל

  כו' שבט- רבי דוד הלוי מלבוב – הטורי זהב
  כו' שבט- הרה"ק רבי מרדכי יוסף אלעזר מראדזין זי"ע
  כו' שבט- הגה"ק רבי שאול בראך זי"ע גאב"ד קאשוי
  כו' שבט- הגאון רבי יעקב לנדא זי"ע אב"ד בני-ברק

  1כז' שבט- רבי אלכסנדר סנדר שור מזולקיב ה"תבואות שור" זי"ע
  2כז' שבט- הגאון רבי מרדכי שולמן זצ"ל
  3כז' שבט- הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל
  4כז' שבט- הרה"ק רבי עמנואל מפשעדבורז זי"ע
  5כז' שבט- הרה"ק רבי מנחם נחום (השני) מטשערנאביל זי"ע
  6כז' שבט- הגה"ח רבי אהרן יוסף לוריא זצ"ל
  7 כז' שבט- הג"ר אלעזר לעוו ה"שמן רוקח" זי"ע

  1כח' שבט- רבי ניסים פרץ
  2כח' שבט- רבי מאיר פוזנער
  3כח' שבט- הגאון רבי ישראל ניסן קופרשטוק זצ"ל בעל "עני בן פחמא"
  4כח' שבט- הרה"ק רבי מנחם נחום מרחמיסטריווקא זי"ע
  5כח' שבט- הגה"צ רבי יואל אשכנזי מטבריה זצ"ל
  6כח' שבט- כ"ק מרן מרדכי גולדמן אדמו"ר מזוויהעל זי"ע
  7 כח' שבט- רביחיים ניסים אבולעפיה

  כט' שבט- רבי נתן צבי פינקל – הסבא מסלבודקה
  כט' שבט- רבי יצחק ירוחם דיסקין – ה'תרפ"ה – ירושלים
  כט' שבט- רבי זלמן סנדר כהנא שפירא – ה'תרפ"ג
  כט' שבט- הרה"ק רבי ראובן הלוי מזארנאווצא זי"ע
  כט' שבט- הרה"ק ר' חנניה יו"ט ליפא מסיגוט זי"ע
  כט' שבט- הגה"צ רבי אלחנן היילפרין זצ"ל מראדומישלא

  ל' שבט- הרה"ק רבי שמואל אברהם אבא מהורודענקא זי"ע
  ל' שבט- הרה"ק רבי מרדכי מקארסטשוב זי"ע
  ל' שבט- הגאון רבי ירוחם פישל פערלא זי"ע
  ל' שבט- רבי מאיר, המהר"ם מפאדובה

  אדר

  1א' אדר- רבי עמנואל רפאל חי ריקי
  2א' אדר- רבי שבתי כהן – בעל הש"ך
  3א' אדר- רבי אברהם אבן עזרא – ד'תתקנ"ד
  4א' אדר- הרה"ק רבי יצחק אייזיק מכפר-סאפרין זי"ע
  5א' אדר- הרה"ק ר' יצחק מאיר מזינקוב זי"ע
  6א' אדר- הרה"ק רבי ברוך מגארליץ זי"ע
  7א' אדר- הרה"ק רבי אורי מסאמבור זי"ע יומא דהלולא – א' אדר [ב]
  8א' אדר- הגה"צ ר' ישראל פריינד מהוניאד זי"ע יומא דהלולא – א' אדר [ב]
  9א' אדר- הרה"ק רבי יוסף צבי מסקרנוביץ-ב"ב זי"ע יומא דהלולא – א' אדר [א']
  10 א' אדר- שוורץ יונה בן שרה רבקה ומשה נצר אחרון
  11 א' אדר- רבי מנחם מנדל משקלוב
  12 א' אדר- רבי צדקה חוצין

  ב' אדר- רבי ישראל אלתר 'הבית ישראל' מגור
  ב' אדר- הגה"ק רבי מאיר פאפירש כ"ץ זי"ע מח"ס "אור צדיקים"
  ב' אדר- מהרי"ט יום טוב אלגאזי זי"ע
  ב' אדר- הרה"ק רבי ארון לייב מפרימישלאן זי"ע
  ב' אדר- הגאון רבי בנימין וואלף לעוו ה"שערי תורה" זי"ע
  ב' אדר- הרה"ק רבי יעקב יחזקיה מפאפא זי"ע
  ב' אדר- הרה"צ רבי ישראל זלמן שעליובסקי זצ"ל
  ב' אדר- הגאון רבי אברהם קלמנוביץ זצ"ל
  9 ב' אדר- הגאון רבי יוסף דב בן הגרי"ז מבריסק זצ"ל

  ג' אדר- רבי אליעזר רבינוביץ ב"ר ישראל – מרא דאתרא דמינסק – התרפ"ד
  ג' אדר- רבינו מרדכי יפה ה"לבוש" זי"ע
  ג' אדר- הגאון רבי אליהו דוד רבינוביץ-תאומים ה"אדר"ת" זי"ע

  ד' אדר- הרה"ק רבי לייב שרה'ס זי"ע
  ד' אדר- הגאון רבי חיים יוסף גוטליב מסטראפקוב זצ"ל בעל "טיב גיטין וקידושין"
  ד' אדר- רב אחאי בר רב הונא מבבל – מראשי רבנן סבוראי – ד' אלפים תתי"ו
  ד' אדר- רבי דוד פרידמן מקרלין – התרע"ה
  ד' אדר- הגאון רבי אליעזר גורדון מטעלז זי"ע
  ד' אדר- רבי יוסף אביחצירא

  ה' אדר- רבי זאב וואלף מטשרני אוסטראה בן רבי נפתלי צבי – טבריה
  ה' אדר- הרה"ק רבי שמואל אבא מסלאוויטא זי"ע
  ה' אדר- הרה"ק רבי ישעיה מושקאט מפראגא זי"ע
  ה' אדר- הרה"ק רבי אברהם מטשעכנוב זי"ע
  ה' אדר- הרה"ק רבי מרדכי שלמה פרידמאן מבאיאן-ניו-יארק
  ה אדר – קונסטנטינו רפאל בן ליזה ואלחנן נצר אחרון

  ו' אדר- רבי מרדכי יהודה ליב – ה'תשכ"ג
  ו' אדר- רבי ישעיה אזולאי סבו של החיד"א
  ו' אדר- הגאון רבי יוסף בוימגארטען זצ"ל
  ו' אדר- הגה"צ רבי חנוך צבי לוין מבנדין זי"ע
  ו' אדר- הגאון רבי דוד פוברסקי זצ"ל
  ו' אדר- רבי נפתלי אמסטרדם
  ו' אדר – ויסברד יעקב בן חיה פייגה והלל נצר אחרון

  ז' אדר- משה רבינו – ב' אלפים תפ"ח
  ז אדר- הרה"ק רבי יצחק אייזיק מקאליב זי"ע
  ז אדר- הגה"צ רבי ליפמן דוד שובקס זצ"ל
  ז אדר- הרה"ק רבי אלטר יחזקאל אליהו מדזיקוב הי"ד
  ז אדר- הגאון רבי צבי קינסטליכער זצ"ל
  ז אדר- הגה"צ רבי ישראל יצחק רייזמן זי"ע
  ז אדר- רבי שלום אביחצירא
  ז אדר- רבי פנחס אביחצירא
  כ"ק מרן אדמו"ר רבי יעקב יששכר בער ה"באר יעקב" מנדבורנה זי"ע

  ח' אדר- הרה"ק רבי אשר מאיר מבאכניא זי"ע
  ח' אדר- רבי אליהו הכהן האיתמרי – השבט מוסר
  ח' אדר- רבי יוסף יעבץ – החסיד יעבץ

  ט' אדר- רבי שמואל אויערבך
  ט' אדר- הגאון רבי שלמה זלמן מוואלאזין זי"ע
  ט' אדר- הגה"צ רבי שמואל שמעלקא קליין מסעליש זצ"ל בעל "צרור החיים"
  ט' אדר- הגאון רבי שמואל דוד מנייטרא זי"ע
  ט' אדר- יצחק מלר בן בשקה ולייב נצר אחרון
  ט' אדר-הרבנית חנה זאווי בת רבי יחייא אדאהן

  י' אדר- הרה"ק רבי יוסף ברוך הלוי אפשטיין מניישטאט זי"ע
  י' אדר- רבי אלכסנדר משה לפידות – ה'תרס"ו
  י' אדר- רבי יחיא אדהאן נכד לאביר יעקב
  י' אדר- הרה"ק רבי לייביש מברעז'אן זי"ע
  י' אדר- הגה"צ רבי אליהו רוט זצ"ל
  י' אדר- הרה"צ רבי נפתלי חיים אדלר מדז'יקוב זצ"ל

  יא' אדר- רבי חיים יוסף דוד אזולאי- החיד"א – ה'תקס"ו – ירושלים
  יא' אדר- רבי שמואל שטראשון – הרש"ש
  יא' אדר- רבי יוסף רוזין מרוגוטשוב – בדווינסק- ה'תרצ"ו
  יא' אדר- הרה"ק רבי אברהם בורנשטיין מסוכטשוב ה"אבני נזר" זי"ע
  יא' אדר- כ"ק מרן אדמו"ר רבי חנניה יו"ט ליפא מסאסוב זי"ע
  יא' אדר- הרה"צ רבי מנחם דוד חודורוב זצ"ל
  יא' אדר ב- אהרון ארתור ארטק בן סושה וליאו הירשברג נצר אחרון
  יא' אדר – גרובר חנן בן שרה ומשה נצר אחרון
  יא' אדר – הורוביץ נחום בן מרים ויוסף נצר אחרון
  יא' אדר – רבי אברהם אביחצירא

  י"ב אדר -הגאון רבי מרדכי ווייצל מאושמינא-סלונים זצ"ל
  י"ב אדר- הרה"ק רבי שלמה מסאסוב זי"ע
  י"ב אדר- הרה"ק רבי אהרן מבייטש זי"ע
  י"ב אדר- הרה"ק רבי יהושע מריבטיטש זי"ע
  י"ב אדר- הרה"ק רבי פנחס מבורשא זי"ע
  י"ב אדר- הגאון רבי יוסף אדלר מטורדא זצ"ל
  י"ב אדר- כ"ק מרן אדמו"ר נפתלי צבי הלברשטאם מבאבוב זי"ע

  יג' אדר- רבי משה פיינשטיין – ה'תשמ"ו
  יג' אדר- רבי יהודה החסיד – ספר חסידים
  יג' אדר- כ"ק מרן אדמו"ר רבי יוחנן סופר מערלוי זי"ע
  יג' אדר- יעקב גולדווסר בן מאיר נצר אחרון

  יד' אדר- הרה"ק רבי שלום יוסף משפיקוב זי"ע
  יד' אדר- הרה"ק רבי משה מרדכי מפילוב זי"ע
  יד' אדר- רבי ניסים אמסלם

  1טו' אדר- רבי צבי הירש
  2טו' אדר- רבי יצחק אבולעפיא
  3טו' אדר- רבי בריש מייזליש – ה'תר"ל
  4טו' אדר- יחזקאל הנביא
  5טו' אדר- רבי דב בער מייזליס
  6טו' אדר- הגה"ק רבי צבי הירש קדינובר ה"קב הישר" זי"ע
  7טו' אדר- הרה"ק רבי אברהם שמחה מבארנוב זי"ע
  8טו' אדר- הגאון רבי מאיר קרליץ זצ"ל
  9טו' אדר- רבי יוסף לייפר ה"צדקת יוסף" מפיטסבורג זי"ע
  טו' אדר-הרהק משה זלמן בן הרה"ק מנחם נחום שניאורסון
  טו' אדר ב'- הגרה"ק שמריהו יוסף חיים קנייבסקי

  ט"ז אדר- הגה"ק רבי שלום חריף זצ"ל
  ט"ז אדר- הגה"ק רבי מנחם כ"ץ-פרוסטיץ זצ"ל
  ט"ז אדר- האדמו"ר מגור רבי פנחס מנחם אלתר,
  ט"ז אדר- חיים לייב בן אסתר רחל ושמואל דבורצקי
  ט"ז אדר [ב]-הרה"ק רבי אלעזר מנדל בידרמן מלעלוב זי"ע
  ט"ז אדר ב – דברורצקי חיים לייב בן אסתר רחל ושמואל נצר אחרון

  1יז' אדר- הרה"ק רבי אברהם מפרוהבישט זי"ע
  2יז' אדר- אדמו"ר רבי יצחק ה"פחד יצחק" מבאיאן זי"ע
  3יז' אדר- הרה"ק רבי מאיר שלמה ה"זכרון משלי" ממעזריטש-ביאלא זי"ע
  4יז' אדר- הגאון רבי גרשון לפידות זצ"ל
  5יז' אדר- רבי שמעון סופר – קארקא
  6יז' אדר- רבי חיים דוידזון – ה'תרי"ד
  7י"ז אדר [ב] אדמו"ר רבי אברהם מנחם דנציגר כ"ק מרן אדמו"ר מאלכסנדר זי"ע
  8י"ז אדר [ב] -הגה"צ רבי ישראל זאב מינצברג זצ"ל

  יח' אדר הרה"ק רבי מיכל מלעכוויטש זי"ע
  יח' אדר הגאון רבי יחזקאל לעווינשטיין זי"ע
  יח' אדר ב- רבי אלכסנדר זיסקינד – יסוד ושורש העבודה
  יח' אדר ב- הרה"ק רבי חנוך העניך הכהן מאלכסנדר זי"ע
  יח' אדר ב- הרה"ק רבי נחום מרדכי מטשורטקוב זי"ע
  יח' אדר – רבי ישראל יעקב פישר
  7 יח' אדר – רבי משה וובר
  יח' אדר – רבי שמעון אביחצירא

  1יט' אדר ב- רבי חיים זוננפלד
  2יט' אדר- רבי הרה"ק דוד מדינוב- הצמח צדק
  3יט' אדר- הצדיקת מרת פייגא ע"ה -נכדת הבעל שם טוב הקדוש, בת ר' יחיאל ומרת אדל, אמו של אדונינו מורינו ורבינו רבי נחמן מברסלב זי"ע
  4יט' אדר- רבי משה שמעון יהושע חירארי
  יט' אדר- 5הרה"ק רבי יעקב שמשון מקאסוב זי"ע
  6 יט' אדר- הרה"ח רבי משה אריה פריינד מסיגעט זצ"ל
  7 יט' אדר- הרה"ק רבי אברהם מפוריסוב זי"ע
  8 יט' אדר- הגאון רבי יהודה גרינוואלד מסאטמאר זי"ע
  9 יט' אדר- הרה"ק רבי מאיר יחיאל מאוסטרובצא זי"ע
  10יט' אדר- הגה"צ רבי שמואל ענגיל מראדאמישלא זי"ע
  11 יט' אדר- הרה"ק רבי עמנואל מפאביניץ – לאדז' זי"ע
  12 יט' אדר- כ"ק מרן אדמו"ר רבי יצחק קאליש מאמשינוב – ארה"ב זי"ע
  13 יט' אדר- ישראל בן דבורה וגדליהו נצר אחרון

  1כ' אדר- מהר"ם רבי מאיר שיף זי"ע
  2כ' אדר- הגה"צ רבי רפאל בלום מקאשוי זצ"ל
  3כ' אדר- רבי שלמה זלמן אוירבאך – ה'תשנ"ה
  4כ' אדר- רבי יואל סירקיש הבית חדש
  5כ' אדר- רבי יצחק יעקב (איצל) רבינוביץ – ה'תרע"ט

  1כא אדר- הרה"ק רבי אלימלך מליז'נסק זי"ע
  2כא' אדר- רבי יצחק אלחנן ספקטור- ה'תרנ"ו
  3כא' אדר- הרה"ק רבי אביגדור מדוקלא זי"ע
  4כא' אדר- הרה"ק רבי מנחם מנדל מפריסטיק זי"ע
  5כא' אדר- הרה"ק רבי לייביש מצאנז זי"ע
  6כא' אדר ב- הגאון רבי ישעיה פירסט זצ"ל
  7כא' אדר ב- פיחס לאופר בן רחל ומנדל נצר אחרון
  8 כא' אדר ב-זאב בלה מנדל בן שיינדל ונפתלי
  9 כא' אדר – רבי שלמה יוסף זוין
  כא' אדר – הרבנית חנה אשת רבי דוד אביחצירא

  1כב' אדר- רבי יחיאל מיכל הלוי אפשטיין – ערוך השלחן – ה'תרס"ח
  2כב' אדר- רבי אריה ליב הורוויץ – ה'תרנ"ו
  3כב' אדר – הגאון רבי אברהם דב כהנא שפירא זצ"ל
  4כב' אדר – הגאון רבי ראובן גרוזובסקי זי"ע
  5כב' אדר ב- הגה"צ רבי ישראל משה דושינסקיא זי"ע
  6כב' אדר ב- הגה"צ רבי יצחק אייזיק ווייס מסוואליווע זצ"ל
  כב' אדר –רבי חיים אביחצירא

  1כג' אדר- רבי רפאל שפירא מוולז'ין– ה'תרפ"א
  2כג' אדר- רבי יצחק מאיר מגור "חידושי הרי"ם"
  3כג' אדר- הרה"ק רבי חיים חייקא מאמדורא זי"ע
  4כג' אדר- הרה"ק רבי יעקב מנובומינסק זי"ע
  5כג' אדר- הגאון רבי משה נחום ולנשטיין זצ"ל
  6כג' אדר- אדמו"ר רבי יהודה משה ה"אמונת משה" מאלכסנדר זי"ע
  7כג' אדר- הגאון רבי ישראל גרוסמן זצ"ל
  8כג' אדר ב- הרה"ק ר' יצחק יעקב ה"דברי בינה" מביאלא זי"ע

  1כד' אדר- אנגל יוסף בן רחל ויהושוע נצר אחרון
  2כד' אדר- רבי אליהו ברוך פינקל
  3כד' אדר- רבי חיים אלגזי
  4 כד' אדר- הרה"ק רבי ברוך פנחס מסקאליע זי"ע
  5 כד' אדר- הרה"ק רבי יצחק מסטיטשין זי"ע
  6 כד' אדר- הרה"ק רבי יחיאל מאיר מלומאז' זי"ע
  7 כד' אדר- הגה"ח רבי גד'ל אייזנר זצ"ל
  8 כ"ד אדר [ב] הגאון רבי יהושע מנחם ארנברג זצ"ל

  כה' אדר- רבי יצחק אבוחצירא – הבבא חאקי
  כה' אדר- אדר א' – רבי אברהם גרשון מקיטוב
  כה' אדר- הרה"ק רבי בצלאל יאיר מאלכסנדר זי"ע
  כה' אדר- הגאון רבי ישראל יעקב פישר זי"ע
  כה' אדר ב- הרה"ק רבי בצלאל יאיר מאלכסנדר זי"ע
  כה' אדר ב- המקובל האלוקי הרב יצחק אביחצירא זצוק"ל

  1כו' אדר- רבי יהושע אלעזר הכהן חמדי
  2כו' אדר הרה"ק רבי אליעזר ליפא מחמעלניק זי"ע
  3כו' אדר-הגאון רבי חיים ברים זי"ע
  4כו' אדר- הרה"ק רבי שלום מקאמארנא זי"ע
  5כו' אדר ב -הרה"ק רבי אהרן [דר. גארדיא] זי"ע

  1כז' אדר- הגאון רבי יוסף שאול נאטנזאהן זי"ע
  2כז' אדר- קוה יצחק בן טאובה ואהרון נצר אחרון
  3כז' אדר- רבי אריה יהודה לייב סגל מוולטשיסק – צפת
  4כז' אדר- רבי הרב חיים סינוואני
  5כז' אדר- רבי שלמה אלישיב- הלשם שבו ואחלמה
  6כז' אדר- רבי חיים פנחס שיינברג
  7כז' אדר- הגה"צ רבי ישעיה שור מיאסי זי"ע
  8כז' אדר- הרה"ק רבי מרדכי זוסיא מהוצעליס זי"ע
  9כז' אדר- הגה"צ רבי משה ניישלאס זצ"ל
  10 כז' אדר- רבי רפאל משה בולה

  כח' אדר- רבי שמואל הלוי קליין – מחצית השקל
  כח' אדר- הגה"ח רבי אשר שולמן זצ"ל

  1כט' אדר- הרה"ק רבי שלמה הכהן ה"תפארת שלמה" מרדומסק זי"ע
  2כט' אדר- רבי מרדכי הגר
  3 כט' אדר- הגאון רבי אברהם שאג זצ"ל
  4כט' אדר- הגאון רבי חיים שמואל בירנבוים זצ"ל
  5כט' אדר- הגאון רבי יעקב קמנצקי זצ"ל
  6כט' אדר- כ"ק אדמו"ר רבי יואל בעער מראצפערט זי"ע
  7כט' אדר- כ"ק מרן אדמו"ר מרדכי הגר מויז'ניץ-מאנסי זי"ע
  ניסן

  1א' ניסן- עובדיה הנביא
  3א' ניסן- 2 נדב 3 ואביהו בני אהרון הכהן – ב' אלפים תמ"ט
  4א' ניסן- רבי מאיר מיכל רבינוביץ משאט – ה'תרס"א
  5א' ניסן-רבי דוסא בן הרכינס
  6 א' ניסן- הגאון רבי שמואל הלוי קעלין זי"ע בעל "מחצית השקל"
  7 א' ניסן- הרה"ק רבי מנחם נחום משפיקוב זי"ע
  8 א' ניסן- הרה"ק רבי אלימלך מגראדזיסק זי"ע
  9 א' ניסן- הגה"צ רבי משה יוסף הופמן מפאפא זי"ע
  10 א' ניסן- הגה"צ רבי משה יוסף הופמן מפאפא זי"ע
  11 א' ניסן- קרמפף שלמה בן אדלה ולאון אריה נצר אחרון

  ב' ניסן- רבי שלום דובער שניאורסון האדמו"ר הרש"ב (מחסידות חב"ד)
  ב' ניסן- כ"ק מרן אדמו"ר רבי יעקב יוסף מסקווירא זי"ע

  ג' ניסן- רבי אליהו מאיר פינקל
  ג' ניסן- הרה"ק רבי זאב וואלף מזבאריז' זי"ע

  ג' ניסן- הרה"ק רבי מנחם מנדל שטרנברג זי"ע מדעעש – צפת
  ג' ניסן-נצר אחרון יוסף קוחן בן בלומה ואלתר מנחם

  ד' ניסן- הגאון רבי יוסף יונה הורביץ מאונסדורף זצ"ל
  ד' ניסן- הרה"ק ר' יוחנן מראחמיסטריווקא זי"ע
  ד' ניסן- הרה"ק רבי יהושע רוקח מיערוסלב הי"ד
  ד' ניסן- הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל ממז'יבוז-טרנופול הי"ד
  ד' ניסן- נצר אחרון שלמה זיכילנסקי בן באשה ויעקב
  ד' ניסן-נצר אחרון משה קופל סוריה בן לאה ומרדכי

  ה' ניסן- רבי מלכיאל צבי הלוי טננבוים – ה'תר"ע
  ה' ניסן- רבי אברהם יהושע העשיל ה"אוהב ישראל" מאפטא
  ה' ניסן- רבי שניאור זלמן מלובלין ה"תורת חסד" מלובלין זי"ע
  ה' ניסן- הרה"ק רבי צבי אלימלך מבלאזוב זי"ע
  ה' ניסן- הגאון רבי ראובן יוסף גרשונוביץ זצ"ל
  ה' ניסן- הגה"צ רבי אהרן ווידער מלינז זצוק"ל
  ה' ניסן- רבישניאור זלמן פרידקין
  8 ה' ניסן- ז'יכלינסקי שלמה (ג'ינג'י) בן באשה ויעקב נצר אחרון

  ו' ניסן- הגה"ק רבי חיים אבואלעפיא זי"ע
  ו' ניסן- הגאון רבי מאיר דן פלוצקי ה"כלי חמדה" זי"ע
  ו' ניסן- הרה"ק רבי אהרן ראטה זי"ע השומר אמונים

  ז' ניסן- הרה"ק רבי אריה יהודה לייבוש (השני) מאוז'רוב זי"ע
  ז' ניסן- ד"ר משה ואלאך ז"ל

  ח' ניסן- הרה"ק רבי מרדכי מנעשכיז זי"ע
  ח' ניסן- הרה"ק רבי יעקב שמעון מזאסלאוו זי"ע
  ח' ניסן- הרה"צ רבי נפתלי אלימלך גווירצמאן זצ"ל
  ח' ניסן- הגאון רבי יחיאל מיכל טיקוצ'ינסקי זצ"ל
  ח' ניסן- ראובן בן הינדה ומנחם מנדל בירנבאום נצר אחרון
  ח' ניסן- יצחק פרידמן בן גיטל וישראל נצר אחרון

  ט' ניסן- רבי אריה לוין "רב האסירים" (הצדיק הירושלמי) – ה'תשכ"ט
  ט' ניסן- הרה"ק רבי יעקב צבי יאליש זי"ע בעל "מלא הרועים"
  ט' ניסן- הרה"ק רבי חיים מאיר הגר ה"אמרי חיים" מויז'ניץ זי"ע
  ט' ניסן- הרה"ק ברוך הגר
  ט' ניסן- מרת אימי חוה בת חיים ואלזה

  י' ניסן- מרים הנביאה
  י' ניסן- רבי בצלאל הכהן – ה'תרל"ח
  י' ניסן- רבי שלום משאש

  יא' ניסן- רבי משה בן נחמן – הרמב"ן – ה' אלפים ל"ט
  יא' ניסן- רבי ישעיה הלוי הורביץ "השל"ה הקדוש" (על שם חיבורו "שני לוחות הברית") – ה'ש"צ
  יא' ניסן- רבי שלמה זלמן ליפשיץ ה"חמדת שלמה" זצ"ל
  יא' ניסן- יצחק יזרעאלוביץ בן מכלה ואברהם נצר אחרון

  יב' ניסן- הרה"ח רבי דוד שכטר זצ"ל
  יב' ניסן- רבי שלמה זלמן ליפשיץ – ה'תקצ"ט
  יב' ניסן- רבי שמשון פינקוס – ה'תשס"א
  יב' ניסן- רבי יהודה ב"ר אליעשר פאפו

  יג' ניסן- רבי יוסף קארו – מרן הבית יוסף – צפת – ה'של"ה
  יג' ניסן- הרה"ק רבי משה אלשיך – צפת
  יג' ניסן- הרה"ק רבי מנחם מנדל – בעל הצמח צדק מחב"ד – ה'תרכ"ו
  יג' ניסן- רבי יצחק קארו – דודו של מרן הבית יוסף
  יג' ניסן- רבי יוסף רפאל עוזיאל – ה'תרנ"ד
  יג' ניסן- רבי דוד ב"ר שלמה אלטארס
  יג' ניסן- רבי יוסף שרבאני – התשל"ט
  יג' ניסן- רבי פראג'י דמרי – התרס"ג
  יג' ניסן- רבי אברהם חביב – התרפ"ג
  יג' ניסן- רבי שמואל מרציאנו
  יג' ניסן- רבי חיים שבתאי – הת"ז
  יג' ניסן- הרה"ק רבי יואל משאץ זי"ע
  יג' ניסן- גנסלר דב (ברלה, בובי) בן פני וצבי הירש נצר אחרון
  יג' ניסן- פלם (פלאום) חיים בן דוד נצר אחרון

  יד' ניסן- הרה"ק רבי אשר ישעיה מראפשיץ זי"ע
  יד' ניסן- הגאון רבי אברהם יפה'ן מנובהרדוק זצ"ל
  יד' ניסן- דיטריך פרץ בן פרידה והרברט

  טו' ניסן- יצחק אבינו ע"ה – מערת המכפלה – ב' אלפים רכ"ח
  טו' ניסן- רבי יונה תאומים-קיקיון דיונה
  טו' ניסן- רבי שמואל הלוי וואזנר – שבט הלוי
  טו' ניסן- הרה"ק רבי אלישע מגארליץ זי"ע

  טז' ניסן- לוי בן יעקב אבינו ע"ה
  טז' ניסן- רבי נהוראי ג'רמון מג'רבה
  טז' ניסן- הגאון רבי שמחה זיסל ברוידא זצ"ל
  טז' ניסן- רבי שלמה וולבה
  טז' ניסן- האדמור מרדכי דובער מטאמאשפיל

  יז' ניסן- רבי מאיר שלום בן רבי ישראל אביחצירא – בבא מאיר – ה'תשמ"ג
  יז' ניסן- הרה"ק רבי יצחק מסקווירא זי"ע
  יז' ניסן- הרה"צ רבי דוד אריה בריזל זצ"ל
  חול המועד רבי יעקב תורגמן

  יז' ניסן- רבי ירמיה לעוו בנו של בעל השערי תורה – ה'תרל"ד
  יז' ניסן- רבי שלמה וולבה
  יז' ניסן- רבי יהודה שפירא
  יז' ניסן- הרה"ק רבי משה מרדכי מקאפיטשניץ זי"ע
  יז' ניסן- אדמור רבי ישראל נח שניאורסון מניעזין

  יח' ניסן- הגאון רבי שמואל יוסף רבינוב זצ"ל
  יח' ניסן- הגאון רבי ששון בן משה
  יח' ניסן- הרבנית פרחה אשת הבבא סאלי

  יט' ניסן – רבי אהרון הגדול מקרלין
  יט' ניסן – רבנו יהושע פלק (ולק) הסמ"ע זי"ע
  יט' ניסן – הרה"ק רבי שלמה לייב מלענטשנא זי"ע
  יט' ניסן – הרה"ק רבי פנחס אליהו מפילץ זי"ע
  יט' ניסן – הגאון רבי מנחם זעמבא הי"ד
  יט' ניסן – אדמו"ר רבי יעקב יוסף ווייס מספינקא זי"ע
  יט' ניסן – הגה"צ רבי שמואל אלכסנדר אונסדורפר זצ"ל
  יט' ניסן – טייכמן יעקב בן שולמית(שפרינצה) נצר אחרון

  כ' ניסן – רבי האי גאון
  כ' ניסן – רבי מסעוד חי בן שמעון
  כ' ניסן – הגאון רבי אלעזר פלעקלס זי"ע
  כ' ניסן – הרה"ק רבי יחזקאל פאנעט ה"מראה יחזקאל" זי"ע
  כ' ניסן – הגה"צ רבי יעקב דוד מרדומסק זי"ע
  כ' ניסן –אדמור רבי יצחק דובער שניאורסון מליאדי

  כא' ניסן – הרה"ק רבי דוד לייקעס זי"ע
  כא' ניסן – הרה"ק ישכר דב בעריש אייכנשטין ה"מלבוש לשבת ויו"ט" זי"ע
  כא' ניסן – הגה"צ רבי שמעון ישראל פאזען משאפראן זצ"ל
  כא' ניסן – פייג אליעזר בן הניה ושלמה נצר אחרון

  כב' ניסן – רבי יהודה רוזאניס (ה"פרשת דרכים" זי"ע
  כב' ניסן – הרה"ק רבי יצחק מווארקא זי"ע
  כב' ניסן – הגה"ח רבי מרדכי הערש שמרלר זצ"ל
  כב' ניסן – ברלה בני אין שם הורים נצר אחרון
  כב' ניסן – ברונשטיין משה בן חנה ויוסף
  כב' ניסן – שניצר יצחק בן רוזה ופייבל

  כג' ניסן – רבי משה די טראני – המבי"ט
  כג' ניסן – רבי אברהם דוד דויטש
  כג' ניסן – הגאון רבי אברהם לופטביר זצ"ל
  כג' ניסן – הרה"ק ר' ישראל שלום יוסף ה"פאר ישראל" מבוהוש זי"ע

  כד' ניסן – רבי אברהם יהושע העשיל וינברג – האדמו"ר מסלונים
  כד' ניסן – הרה"ק רבי יוסף מרימנוב זי"ע
  כד' ניסן – הרה"ק רבי חיים יצחק מטשערנאביל-לאיעוו זי"ע

  כה' ניסן – רבי חיים הלברשטאם – הדברי חיים מצאנז

  כו' ניסן- יהושע בן נון – ב'תקט"ז
  כו' ניסן – רבי משה טייטלבוים – האדמו"ר מסאטמר
  כו' ניסן – רבי אפרים נבון
  כו' ניסן – הרה"ק רבי יהושע העשיל ממאניסטרישטש זי"ע

  כז' ניסן – הגאון רבי יהודא כהנא זצ"ל בעל "קונטרס הספיקות"
  כז' ניסן – הגה"צ רבי אריה צבי פרומער ה"ארץ צבי" מקוז'יגלוב זי"ע
  כז' ניסן – הגה"צ רבי ישעיה אשר זעליג מרגליות זצ"ל
  כז' ניסן – הרה"ק רבי לוי יצחק מצעהלים זי"ע
  כז' ניסן – הגאון רבי אביגדור מילר זצ"ל
  6 כז' ניסן – הגה"צ רבי שלום משה אונגר מנייטרא זצ"ל

  כח' ניסן – רבי שבתי שעפטיל הורביץ
  כח' ניסן – הרה"ק רבי יהושע מאוסטרובא זי"ע
  כח' ניסן – הרה"ק רבי ישכר לייב מסלונים זי"ע
  כח' ניסן – הרה"ק רבי שם מזאלישיץ הי"ד
  כח' ניסן – מרן אדמו"ר רבי אהרן מפינסק-קארלין זי"ע
  6 כח' ניסן – הגה"צ רבי משה הלברשטאם זצ"ל
  7 כח' ניסן – רבי אהרון רוזנפלד

  כט' ניסן – הרה"ק רבי יהודה מאיר שפירא משפיטיווקא זי"ע
  כט' ניסן – הרה"ק רבי משה מקוברין זי"ע
  כט' ניסן – אדמו"ר הרה"ק ר' מרדכי שלום יוסף ה"כנסת מרדכי" מסדיגורה זי"ע
  כט' ניסן – טפר יצחק בן פנינה(פרל) ומשה
  כט' ניסן – רבי מסעוד הכהן

  ל' ניסן- לוין אביגדור בן בילה ויעקב נצר אחרון
  ל' ניסן- רוסנוואסר יצחק בן אייזיק
  ל' ניסן- רבי חיים ויטאל – המהרח"ו – מח"ס עץ חיים – דמשק, סוריה – ה'ש"ף (נולד בר"ח חשוון שנת ה'ש"ג, בעיר הקודש צפת, לאביו רבי יוסף ויטאל מקלאבריס)
  ל' ניסן- מהר"י יעקב בירב זי"ע
  ל' ניסן- הר"י רבי יוסף הלוי אבן מיגאש מיגאש זי"ע
  ל' ניסן- רבי נתנאל ווייל ה"קרבן נתנאל" זי"ע
  ל' ניסן- הגאון רבי יעקב עמדין זי"ע
  ל' ניסן- הרה"ק רבי יעקב יצחק ממאקאריב זי"ע

  אייר

  א' אייר- רבי יעקב בירב – צפת
  א' אייר- רבי מנחם מנדל מויטבסק – ה'תקמ"ח – טבריה
  א' אייר- אבא שאול – מחכמי התלמוד
  א' אייר- רבי יוסף יוסקה – מח"ס יסוד יוסף – ה'ת"ס
  5א' אייר- רבי יוסף בן יהודא יודל
  א' אייר- רבי צבי הירש אשכנזי
  7 א' אייר- הרה"ק רבי שמואל שמעלקא מניקלשבורג
  8 א' אייר- הגאון רבי עקיבא יוסף שלזינגר זי"ע
  9 א' אייר- הרה"ק רבי אברהם מסלונים ה"בית אברהם" מסלונים זי"ע
  10 א' אייר- הגאון רבי משה שמואל שפירא זצ"ל

  ב' אייר- רבי יעקב עמדין בן רבי צבי
  ב' אייר- רבי פנחס אליהו הורביץ – ספר הברית
  ב' אייר-אברהם בלט בן לאה ואליעזר נצר אחרון
  ב' אייר-הרה"ק רבי אברהם דוב אויערבאך זי"ע אבד"ק חמעלניק ופולנאה
  ב' אייר-הגאון רבי אליהו שמחה שוסטאל זצ"ל
  ב' אייר-הגאון רבי אברהם יצחק גליק מטולטשאווא זי"ע
  ב' אייר- הגאון רבי יוסף נחמיה קורניצער זי"ע

  ג' אייר- רבי ישעיה מקרעסטיר
  ג' אייר- חוני המעגל
  ג' אייר- הגאון רבי אריה לייב צינץ זי"ע
  ג' אייר- שכנר צבי בן בת שבע ופייבוש בן יחיד נצר אחרון

  ד' אייר- רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק – (הראשון לשושלת בריסק)
  ד' אייר- רבי נח חיים אברהם – התרמ"ו
  ד' אייר- הגה"צ רבי משה דוד אסטרייכער מטשימפא זצ"ל
  ד' אייר- אדמו"ר רבי שמואל אליהו טאוב ה"אמרי אש" ממודז'יץ זי"ע
  ד' אייר- דפנר אברהם בן צרקה שרה וראובן נצר אחרון
  ד' אייר- ליש דב (בעריש) בן ברטה וחיים נצר אחרון
  ד' אייר- הילר רחל (רניה) בת שושנה –זלדה ויחזקאל נצר אחרון
  ד' אייר- וסרטיל חיה(לנה) בת גיטל ובנימין נצר אחרון
  ד' אייר- יעקובוביץ צפורה(פייגה) בת רגינה וחיים- ישראל נצר אחרון
  ד' אייר- לוי עקיבא(קורט) בן סופיה ומשה נצר אחרון
  ד' אייר- סטולר שלמה בן טובה גיטל וזליג נצר אחרון
  ד' אייר- פיטרושקה נתנאל בן אלטה ואריה-לייב נצר אחרון
  ד' אייר- קויפמן אסתר בת בלומה ומשה דרייסיגר נצר אחרון
  ד' אייר- ליזר צבי בן מרים ומשה נצר אחרון
  15 ד' אייר- ליש דב (בעריש) בן ברטה וחיים נצר אחרון

  ה' אייר- שטרנפלד יצחק בן רישל-זיסל ואלחנן בנימין נצר אחרון
  ה' אייר- אברמסון עטרה בת רבקה ואביגדור נצר אחרון
  ה' אייר- אדלר יצחק בן מינדל ומיכאל נצר אחרון
  ה' אייר- בוימינגר יוסף(קאז'יק) בן פשה ומרדכי נצר אחרון
  ה' אייר- רייצר צבי אלימלך(צביקה) בן הדסה ומשה נצר אחרון
  ה' אייר- ויסמן יוסף בן רבקה ואברהם דוד נצר אחרון
  ה' אייר- הגאון רבי ישעיה פיק – ברלין זי"ע
  ה' אייר- הגאון רבי מאיר אויערבאך ה"אמרי בינה" זי"ע
  ה' אייר- הרה"ק רבי אליעזר חיים מיאמפאלא זי"ע
  10 ה' אייר-הרה"ק ר' ברוך מאיר מאזאריניץ זצוק"ל

  ו' אייר- ליזר צבי בן מרים ומשה נצר אחרון
  ו' אייר- רבי לוי ב"ר גרשום – ה'רלב"ג
  ו' אייר- רבי חיים נפתלי הערץ – ה'תרע"ט
  ו' אייר- רבי דוד חזקיה חדד
  ו' אייר- הרה"ק רבי יעקב חיים מסטולין זי"ע
  ו' אייר- הרה"ק רבי יוסף מאיר ה"אמרי יוסף" מספינקא זי"ע
  ו' אייר- הרה"ק רבי משה מסאמבור זי"ע
  8 ו' אייר- הגה"ק רבי יצחק הלוי הורביץ איציקל האמבורגער זי"ע
  9 ו' אייר- הרה"ק רבי מנחם מנדל מסטראפקוב זי"ע

  ז' אייר- הגאון הקדוש רבי שלמה אפרים ב"ר אהרן יומא ה"כלי יקר" זי"ע

  ח' אייר- הרה"ק רבי ירחמיאל מפרשיסחא זי"ע
  ח' אייר- הרה"ק רבי משה מרדכי מטריסק-לובלין זי"ע
  ח' אייר- הגאון רבי זונדל קרויזר זצ"ל

  ט' אייר- האדמו"ר רבי צבי הירש ה"טל חיים" מליסקא זי"ע
  ט' אייר- הרה"ק רבי משה משאץ זי"ע
  ט' אייר- הגה"צ רבי משה הגר זצוק"ל

  י' אייר- רבי יצחק אלפסי ב"ר יעקב – הרי"ף – ד' אלפים תתס"ד
  י' אייר- עלי הכהן הגדול ובניו 3 נרות
  י' אייר- רבי יוסף תאומים – הפרי מגדים
  י' אייר- ה"מאיר נתיבים" הגה"ק רבי מאיר מרגליות זי"ע
  י' אייר- הרה"ק רבי משה מזוועהיל זי"ע
  י' אייר- הרה"ק רבי שמואל מקאמינקא זי"ע
  י' אייר- הרה"ק רבי יצחק אייזיק מקאמארנא זי"ע
  י' אייר- הרה"ק רבי דוד מטאלנא זי"ע
  י' אייר- הרה"ק רבי הלל מקאלאמייא זי"ע
  י' אייר- הגאון רבי יצחק פלקסר זצ"ל

  יא' אייר- רבי נפתלי צבי הורוביץ מרופשיץ
  יא' אייר- רבי אברהם בן רבי יעקב אבוחצירא
  יא' אייר- הרה"ק רבי יצחק מראדוויל זי"ע
  יא' אייר- הרה"ק רבי יהודה צבי מסטרעטין זי"ע
  יא' אייר- הרה"ק רבי חיים יהודה מאיר מווישאווא זי"ע

  יב' אייר- רבי מסעוד בן רבי יעקב אבוחצירא
  יב' אייר- הגאון רבי זרח אידליץ זי"ע
  יב' אייר- הרה"ק רבי יהודה צבי מדאלינא זי"ע

  יג אייר- ר' שניאורסון ישראל אריה לייב אח הרבי

  יד' אייר- התנא רבי מאיר בעל הנס
  יד' אייר- התנא רבי יהודה בר אלעאי
  יד' אייר- הרה"ק רבי יהודה ליב מזקילקוב זי"ע
  יד' אייר- הרה"ק רבי שמואל מקאריב זי"ע
  יד' אייר- הגאון רבי אליהו חיים מייזל זצ"ל – אבד"ק לודז'

  טו' אייר- הרה"ק רבי חיים מאיר יחיאל ממאגלניצא זי"ע
  טו' אייר- רבי גרשון שטרן – ילקוט גרשוני
  טו' אייר- כ"ק מרן אדמו"ר רבי דוד משה שפירא מגוואדז'יץ סדיגורה זי"ע
  טו' אייר- רבי דוד יהודיוף

  טז אייר- כ"ק מרן אדמו"ר רבי צבי הירש מקרעטשניף-סיגעט זי"ע
  טז' אייר- רבי חיים דב לשינסקי
  טז' אייר- רבי יצחק חי טייב
  טז' אייר- רבי מאיר רוזנטל
  טז' אייר- הגאון רבי יחיאל מיכל פיינשטיין זצ"ל

  יז' אייר- רבי יחזקאל לנדר-הנודע ביהודה
  יז' אייר- הרה"ק רבי משה חיים אפרים אשכנזי מסדילקוב – דגל מחנה אפרים
  יז' אייר- הגאון הקדוש רבי איתמר זי"ע מקאנסקיוואלי ה"משמרת איתמר" זי"ע
  יז' אייר- הרה"ק רבי מרדכי טברסקי מראחמיסטריווקא זי"ע
  יז' אייר- הגאון רבי אליהו קלצקין מלובלין זי"ע
  יז' אייר- הרה"ק רבי פנחס מאוסטילא הי"ד
  יז' אייר- הגאון רבי אריה מרדכי רבינוביץ זצ"ל

  יח' אייר- ל"ג בעומר -התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי – ג' אלפים תתפ"ח – מירון
  יח' אייר- הרה"ק רבי משה בן רבי ישראל איסרליש מקראקא- הרמ"א – ה'של"ב
  יח' אייר- הרה"ק רבי אורי מראהטין זי"ע
  יח' אייר- הגה"צ רבי ישראל אברהם פורטיגל זי"ע

  יט' אייר- הרה"ק רבי מנחם מנדל בן רבי יוסף מרימינוב – ה'תקע"ה
  יט' אייר- הרה"ק רבי מאיר בן ברוך – המהר"ם מרוטנבורג – ה'נ"ג
  יט' אייר- רבי שמואל אבוחצירא
  יט' אייר- רבי עזרא עטייה
  יט' אייר- הרה"ק ר' משה ה"עת רצון" מקאלוב זי"ע
  יט' אייר- הגאון רבי משה הלוי סולוביצ'יק משוויץ זצ"ל

  כ' אייר- רבי יוסף וולטוך – תשמ"ג
  כ' אייר- הרה"ק רבי מרדכי מטשערנאביל זי"ע
  כ' אייר- הגאון רבי יצחק אייזיק הלוי זצ"ל בעל "דורות הראשונים"
  כ' אייר- הגאון רבי מאיר ברנסדורפר זצ"ל

  כא' אייר- הגאון רבי עקיבא הכהן שטראססער זצ"ל אבד"ק טאקאי
  כא' אייר-רבי יחייא אביחצירא

  כב' אייר- המקובל האלוקי הסבא קדישא – הרה"ק רבי שלמה אליעזר אלפנדרי
  כב' אייר- הרה"ק רבי מרדכי שרגא מהוסיאטין זי"ע

  כג' אייר- הגאון רבי משה פנחס טרונק זצ"ל אב"ד קוטנא

  כד' אייר- הרה"ק רבי אליעזר צבי מקאמארנא זי"ע
  כד' אייר- הרה"צ רבי משה מרדכי מקאברין זצוק"ל
  כד' אייר- הגאון רבי יצחק הכהן פייגנבוים זצ"ל
  כד' אייר- הרה"ק רבי ישראל שלום יוסף מאנטניא זי"ע
  כד' אייר- הרה"צ רבי מנחם מנדל מונדרר מקאסוב זי"ע
  כד' אייר- הגה"צ רבי בנימין מנדלזון מקוממיות זצ"ל
  כד' אייר- רבי דוד הכהן
  כד' אייר- רבי יצחק הכהן פייגנבוים, האדמור מקאמרנא

  כה' אייר- הרה"ק רבי יהושע אשר מפוריסוב זי"ע
  כה' אייר- רבי חיים ב"ר מנחם מנדל מקאסוב – ה'תרי"ד
  כה' אייר- הרה"ק רבי ישעיה מדינאוויץ זי"ע
  כה' אייר- הגאון רבי שאול הלוי מהאג זי"ע בעל "בנין שאול"
  כה' אייר- הרה"ק רבי ברוך מריקא זי"ע
  כה' אייר- הגאון רבי יעקב מליסא זי"ע
  7 כה' אייר- הרה"ק רבי יקותיאל יהודה (השני) מסיגעט הי"ד

  כו' אייר- רבי הרמח"ל – רבי משה חיים לוצאטו
  כו' אייר- רבי סעדיה גאון
  כו' אייר- הרה"ק רבי שלמה גולדמן האדמו"ר מזוויעהל
  כו' אייר- רבי איזיק מהומיל
  כו' אייר- הגאון רבי יצחק מוולאז'ין זי"ע
  כו' אייר- הרה"ק רבי מרדכי יוסף מזלאטיפאלי זי"ע
  7 כו' אייר- רבי ירחמיאל יהודה מאיר קאליש

  כז' אייר- הרה"ק רבי אליעזר זאב מקרעטשניף זי"ע
  כז' אייר- אדמו"ר רבי מאיר'ל מאמשינוב זי"ע
  כז' אייר- הגה"צ רבי נפתלי צבי ווייס הי"ד אבד"ק בילקא
  כז' אייר- וילפריד ישראל בן אמי

  כח' אייר- שמואל הנביא בן אלקנה וחנה – ירושלים – ב' אלפים תתפ"ב
  כח' אייר- הרה"ק רבי יעקב אריה מטריסק זי"ע

  כט' אייר- הרה"ק רבי מאיר מפרימישלאן זי"ע
  כט אייר- הרה"ק רבי שמואל שלמה מראדזין הי"ד
  כט' אייר- הרה"ק רבי אלתר מנחם מענדל מבורשא הי"ד

  סיון
  א' סיון- הגאון רבי אברהם מנחם מנדל שטיינברג ה"מחזה אברהם" מבראד זי"ע
  א' סיון- הגה"צ רבי אליעזר דוד גרינוואלד זי"ע
  א' סיון- הגה"צ רבי שמחה בונם עהרנפלד זצוק"ל גאב"ד מטרסדורף

  ב' סיון- רבי ישראל הגר – האדמור מויזניץ – בני ברק
  ב' סיון- רבי חיים אלעזר ממונקאטש – ה'מנחת אלעזר'
  ב' סיון- הרה"ק רבי חיים יצחק אייזיק מסלאטפינא הי"ד
  ב' סיון- הגה"צ רבי אפרים פישל הרשקוביץ זצ"ל גאב"ד האליין
  ב' סיון- הרב דוד חיים שלוש זצ"ל

  ג' סיון- רבי עובדיה מברטנורא – הר הזיתים, ירושלים
  ג' סיון- רבי יוסף איגר – שומר אמונים הקדמון
  ג' סיון- הרה"ק רבי יעקב שמשון משפיטיווקא זי"ע
  ג' סיון- הרה"ק רבי ישראל צבי רוטנברג ה"אור מלא" מקאסאן הי"ד

  ד' סיון- רבי ישעיה נפתלי מדינוב-הנותן אימרי שפר
  ד' סיון- הגאון רבי שמחה בונם איגר זצ"ל גאב"ד מטרסדורף
  ד' סיון- הרה"ק רבי ישעיה נפתלי הירץ מדינוב זי"ע
  ד' סיון- כ"ק אדמו"ר רבי צבי הכהן טורנהיים זצוק"ל מלוקווע – וולברוז'

  ה' סיון- הרה"ק רבי זאב וואלף מזיטאמיר ה"אור המאיר" מז'יטאמיר זי"ע
  ה' סיון- הרה"ק רבי גרשון אשכנזי מקאלימייא זי"ע בעל "עבודת הגרשוני"
  ה' סיון- הרה"ק רבי אליהו מזידיטשויב זי"ע
  ה' סיון- הגה"צ רבי יצחק מאיר זינגר הי"ד אבד"ק אלכסנדר
  ה' סיון- הרה"צ רבי ישעיהו שפירא זצ"ל
  ה' סיון- הרה"ק ר' חיים יעקב מקאמארנא זי"ע

  ו' סיון- דוד המלך בן ישי ע"ה – ירושלים – ב' אלפים תתקכ"ד
  ו' סיון– רבי חיים אבולעפיא – טבריה – ה'תק"ד
  ו' סיון- הושע בן בארי הנביא
  ו' סיון- רבי ישראל בן רבי אליעזר – הבעל שם-טוב – ה'תק"כ
  ו' סיון- אדמו"ר אברהם מרדכי מגור "האמרי אמת"
  ו' סיון- הגאון רבי חיים מוורמייזא זי"ע
  ו' סיון- הרה"ק רבי אברהם שלום הלברשטאם ה"דברי שלום" זצוק"ל מסטראפקוב
  ו' סיון- הגה"צ רבי חיים אברהם דובער הכהן לעווין זצ"ל "המלאך"
  ו' סיון- הגה"צ רבי יהודה ראזנער מסעקלהיד הי"ד
  ו' סיון- הרב הגאון אליהו מאדר זצ"ל
  ו' סיון- הגאון הרב מרדכי אמייס הכהן זצוק"ל

  ז' סיון- הושע הנביא
  ז' סיון- אברהם בן אברהם גר הצדק פוטוצקי הי"ד
  ז' סיון- הרה"ק רבי ישכר בעריש מזידיטשוב זי"ע
  ז' סיון- הגאון רבי זעליג ראובן בענגיס זי"ע
  ז' סיון- הגה"צ רבי שמואל עהרנפעלד גאב"ד מטרסדורף זצ"ל
  ז' סיון- הרה"ק רבי אהרן צבי מביאלא זי"ע

  ח' סיון- רבי משה נחמיה כהנוב
  ח' סיון- רבי יהושע מחוליוב נחלת יהושע
  ח' סיון- הרב משה בלוי זצ"ל
  ח' סיון- הגאון רבי יששכר דב גולדשטיין זצ"ל
  5 ח' סיון- הגאון רבי זלמן רוטברג זצ"ל

  ט' סיון- רבי ישראל משקלוב – טבריה
  ט' סיון- רבי יעקב סופר בעל ׳כף החיים׳
  ט' סיון- הגאון רבי משה רבקש זי"ע בעל "באר הגולה"
  ט' סיון- הרה"ק רבי יצחק אייזיק מזידיטשויב זי"ע
  5 ט' סיון- הגאון רבי אברהם צבי פרלמוטר מווארשא זצ"ל

  י' סיון- הגאון רבי וואלף מבאסקוויץ זי"ע
  י' סיון- הרה"ק רבי משה מראזוואדאוו זי"ע
  י' סיון- המקובל הרב עזרא הררי רפול זצ"ל

  יא' סיון- הגה"צ רבי שמואל רוזנברג מאונסדורף זי"ע
  יא' סיון- הגה"צ רבי יוסף אלימלך כהנא מאונגוואר הי"ד
  יא' סיון- המהר"ם הגאון רבי מרדכי בריסק הי"ד
  יא' סיון- הגאון האדיר רבי יצחק יעקב ווייס ה"מנחת יצחק" זצ"ל
  יא' סיון- רבי שלמה זלמן עהרנרייך הי"ד – ה'תש"ד
  יא' סיון- הרה"ק רבי יוד'לי הורוויץ מדז'יקוב זי"ע
  יא' סיון- הגאון הצדיק הדיין ניסים רביבו זצ"ל
  יא' סיון- המקובל הרב שלמה זלמן בלוך זצ"ל

  יב' סיון- רבי אברהם וינברג – האדמור מסלונים
  יב' סיון- הרה"ק רבי מנחם מנדל המגיד מבאר זי"ע
  יב' סיון- הרה"ק רבי ישראל מפילוב זי"ע
  יב' סיון- רבי דוד פרדו
  יב' סיון- רבי נפתלי הרץ הלוי
  יב' סיון- הגאון הרב ניסים טולדנו זצ"ל

  יג' סיון- רבי יעקב מוצפי
  יג' סיון- הרה"ק רבי שרגא יאיר רבינוביץ ה"ארון עדות" מביאליבירז'יג זי"ע
  יג' סיון- הגה"צ רבי יעקב מאיר בידרמן זצ"ל הי"ד
  יג' סיון- הרה"ק רבי יצחק אייזיק ה"חקל יצחק" מספינקא זי"ע הי"ד
  יג' סיון- רבי רבי אברהם יצחקי
  יג' סיון- רבי יעקב מוצפי זצ"ל
  יג' סיון- המקובל הרב כמוס (ממוס) עגיב זצ"ל

  יד' סיון- הרה"צ רבי משה הלוי הורוביץ אדמו"ר מבוסטון – ניו-יורק זצוק"ל
  יד' סיון- הרב ניסים יגן
  יד' סיון- רבי חיים מוולוז'ין – מבכירי תלמידיו של הגאון מוילנא
  יד' סיון- הגה"צ רבי אלעזר בריזל זצ"ל
  יד' סיון- הרב הגאון ניסים יגן זצ"ל

  טו' סיון- הגה"ח רבי אפרים פישל רבינוביץ זצ"ל ראש ישיבת "תפארת ישראל" רוז'ין
  טו' סיון- הגאון רבי יצחק דוב קופלמאן זצ"ל ראש ישיבת לוצרן, שווייץ
  טו' סיון- רבי גדליה נדל
  טו' סיון- יהודה בן יעקב אבינו ע"ה- ב' אלפים שי"ד
  טו' סיון- רבי ידידיה רפאל חי אבולעפיה

  טז' סיון- הרה"ק רבי מנחם מענדיל מווארקא זי"ע
  טז' סיון- הרה"ק רבי שלום אליעזר מראצפערט הי"ד
  טז' סיון- הגה"צ רבי שלום ווידער הי"ד אבד"ק נירעדהאז
  טז' סיון- הרה"ק רבי דוד לייפר מבאניא נדבונה הי"ד
  טז' סיון- הגאון רבי גדליה נדל זצ"ל
  טז' סיון- רבי ששון לוי
  7 טז' סיון- רבי יעקב חדאד
  טז' סיון- המקובל רבי ששון לוי זצ"ל-(1)
  טז' סיון- המקובל הגאון הרב יעקב נחמני זצ"ל

  יז' סיון- הרה"ק רבי אהרן ה"בית אהרן" מקארלין זי"ע
  יז' סיון- רבי מאיר יונה – ה'תרנ"א
  יז' סיון- הגה"צ רבי משה פארהאנד זצ"ל, אב"ד מאקאווא
  יז' סיון- הגאון המקובל הצדיק הרב אליהו שריקי זצ"ל

  יח' סיון- הרה"ק רבי ישכר בער מראדושיץ זי"ע
  יח' סיון- הגאון רבי ישראל זאב הורביץ זצ"ל מח"ס "נחלה לישראל"
  יח' סיון- הגאון רבי ירוחם הלוי ליבוביץ זי"ע
  יח' סיון- הרה"ק רבי יעקב אלימלך מדעעש הי"ד
  יח' סיון- הגאון רבי אליהו מייזעס זצ"ל
  יח' סיון- הגאון רבי אהרן כהן זצ"ל ראש ישיבת חברון
  יח' סיון- רבי ישראל אביחצירא

  יט' סיון- רבי שמואל מוהליבר – ה'תרנ"ח
  יט' סיון- הרה"ק רבי דון יצחק אברבנאל זי"ע
  יט' סיון- הגה"ח רבי בן ציון אוסטרבער זצ"ל
  יט' סיון- הגה"ח רבי אלכסנדר סנדר פריינד זצ"ל
  יט' סיון- רבי שמואל הומינר
  יט' סיון- הרב יהודה אבן עטר זצ"ל

  כ' סיון- רבי אליעזר פלעקליש מפראג – ה'תקפ"ו – פראג
  כ' סיון- הגה"ק רבי יחיאל מיכל מנעמירוב הי"ד
  כ' סיון- הרה"ק רבי צבי הירש מנאדבורנא זי"ע
  כ' סיון- הרה"ק רבי זאב מראחמסטריווקא זי"ע
  כ' סיון- הגה"צ רבי אליעזר פיש מביקסאד הי"ד
  כ' סיון- הגאון רבי שרגא פייוויש שנעבאלג זצ"ל בעל שו"ת "שרגא המאיר"
  7 כ' סיון- כ"ק מרן אדמו"ר רבי ישראל דן ממודז'יץ זצוק"ל
  8 כ' סיון-הרב רפאל ביטן מל"ו
  9 כ' סיון- הגאון רבי שריה דבליצקי זצ"ל
  כ' סיון- הרב חַיִּים מָרְדְּכַי לַבַּטוֹן

  כא' סיון- הרה"ק רבי שלמה ממונקאטש זי"ע
  כא' סיון- הגאון רבי אריה לייב הלוי איש הורוביץ זצ"ל
  כא' סיון- הגאון רבי דוד מנחם מאניש ה"חבצלת השרון" מטרנופול זצ"ל
  כא' סיון- הרה"ק רבי שמעון סופר מערלוי הי"ד
  5 כא' סיון- הגאון ר' משה סופר זצ"ל הי"ד נהגה"צ רבי משה סופר הי"ד

  כב סיון- מוהר"ר דוד מירלש ה"קרבן העדה" זי"ע
  כב' סיון- הגאון רבי דוד דייטש זי"ע בעל "אהל דוד"
  כב' סיון- הרה"ק רבי ירחמיאל יהודה מאיר מפרשסיחא זי"ע
  כב' סיון- הרה"ק רבי חיים דב מוואסלוי זי"ע
  כב' סיון- הרה"ק אדמו"ר רבי איתמר רוזנבוים מנדבורנא זי"ע
  כב' סיון- כ"ק מרן אדמו"ר רבי ישראל מרדכי מרחמסטריווקא מרחמיסטריווקא זי"ע
  7 כב' סיון- הגה"צ רבי יצחק שלמה אונגר זצ"ל
  כב' סיון- המקובל הגאון הרב משה אזגורי זצ"ל

  כג' סיון- הגאון רבי יעקב פולאק זי"ע מלובלין
  כג' סיון- הגאון רבי יהודה אסאד זי"ע
  כג' סיון- הרבנית מרים אשת בבא סאלי

  כד' סיון- הרה"ק רבי יעקב יצחק מבלענדוב זי"ע
  כד' סיון- הגה"צ ישראל חיים ז"ל פריעדמאנן ה"לקוטי מהרי"ח" זי"ע
  כד' סיון- המקובל הצדיק הרב מסעוד הכהן אלחדאד זצ"ל

  כה' סיון- התנא האלוקי רבי ישמעאל כהן גדול הרוג מלכות
  כה' סיון- התנא האלוקי רבן שמעון בן גמליאל הרוג מלכות
  כה' סיון- הרה"ק רבי בעריש מביאלא זי"ע
  כה' סיון- הגה"ק רבי חיים סופר ה"מחנה חיים" זי"ע
  כה' סיון- הגאון רבי ראובן פיין זצ"ל
  כה' סיון- הגאון רבי ברוך שמעון שניאורסון זצ"ל
  כה' סיון- הרב מרדכי אליהו

  כו' סיון- התנא האלוקי רבי יונתן בן עוזיאל
  כו' סיון- רבי אייזיק רבי יעקיליס מקראקא זצ"ל
  כו' סיון- הגאון רבי משה יהודה עהרנרייך ממאד הי"ד
  כו' סיון- הגאון רבי מאיר לייביש פריי משוראן הי"ד
  כו' סיון- הגה"צ רבי יהושע בוקסבוים מגאלאנטא הי"ד
  כו' סיון- הגאון רבי אברהם שטערן מנייהייזל הי"ד בעל "מליצי אש"
  7 כו' סיון- הגאון רבי מיכל יהודה לפקוביץ זצ"ל
  כו' סיון- התנא האלוקי רבי יוסי בן קיסמא
  כו' סיון- הגה"צ רבי יוסף מאיר טיגרמן מנייהייזל הי"ד

  כז' סיון- התנא האלוקי רבי חנינא בן תרדיון מעשרה הרוגי מלכות הי"ד – ג' אלפים תת"ל
  כז' סיון- הרב מרדכי קלצקי – נודע בכינויו הרב מרדכי מלצר
  כז' סיון- הגאון רבי מאיר (ב"ר יצחק) אשכנזי (אב"ד איזנשטאדט) ה"פנים מאירות" זי"ע
  כז' סיון- הרה"ק משה יחיאל אלימלך מלעברטוב זי"ע
  כז' סיון- הגה"צ רבי אשר אנשיל כ"ץ מסערדאהעלי הי"ד
  כז' סיון- הגה"צ רבי רפאל זילבער מפריימאן זצ"ל
  7 כז' סיון- הגאון רבי חיים שטיין זצ"ל ראש ישיבת טלז

  כח' סיון- רבי חיים אריה ליב רוטינברג מסטאוויסק –ה'תרנ"ח
  כח' סיון- הרה"ק רבי משולם פייש מטאהש זי"ע
  כח' סיון- הגאון רבי שמשון אהרן פולונסקי מטעפליק זצ"ל
  כח' סיון- הגאון רבי אהרן צבי מהרא"ץ מבריסק זצ"ל
  5 כח' סיון- הגאון רבי ישראל זאב גוסטמן זצ"ל

  כט' סיון- הגה"ק רבי שמואל שמריהו מאוסטרובצא זי"ע בעל "זכרון שמואל"
  כט' סיון- הרה"ק רבי ברוך מיאמפאלי זי"ע
  כט' סיון- הגאון רבי משה נחום ירושלימסקי זצ"ל
  כט' סיון- דר. יעקב ישראל דיהאן זצ"ל
  כט' סיון- הרב מכלוף אלעסרי

  ל' סיון- הגאון רבי חיים אלעזר וואקס
  ל' סיון- הרה"ק רבי יחיאל יעקב מקוזניץ זי"ע
  ל' סיון- הרה"ק רבי מאיר מקרעטשניף זי"ע
  ל' סיון- הגה"ח רבי יצחק מתתיהו לוריא זצ"ל
  ל' סיון- הגה"צ רבי גבריאל יהודה איליאוויטש משאמשאן זצ"ל
  ל' סיון- הגאון רבי שלמה קלוגר זצ"ל
  ל' סיון- הגאון הרב יוסף יצחק שלוּש זצ"ל
  ל' סיון- הרב יוסף פיימר (הראשון) זצ"ל הידוע כרבי יוסל'ה סְלוּצְקֶר-

  סיון- לא ידוע יום הגאון הרב אברהם שמעון הלוי אנגל הורביץ מזיליכוב הי"ד

  תמוז

  א' תמוז- יוסף הצדיק בן יעקב אבינו – שכם – ב' אלפים ש"ט
  א' תמוז- רבי קולנימוס קלמן הלוי עפשטיין ה"מאור ושמש" מקראקא זי"ע
  א' תמוז- הגה"צ רבי מרדכי אפרים פישל סופר זצ"ל
  א' תמוז- הגאון רבי יצחק זעקיל פאללאק זצ"ל
  א' תמוז- הרה"ק רבי שלמה מבאבוב זי"ע
  א' תמוז- הגאון רבי משה צבי פוקס זצ"ל אבד"ק גרוסוורדיין
  א' תמוז- המקובל רבי אברהם חיים רחמים
  א' תמוז- אדמו"ר רבי ישראל יוסף אונגר מטרנוב
  א' תמוז- המקובל רבי יצחק קנפנטון

  ב' תמוז- רבי נחמן מהורדנקא – סבו של רבינו נחמן מברסלב – טבריה
  ב' תמוז- רבי שלמה הלברשטאם – ה'תרס"ה – פולין
  ב' תמוז- הגאון רבי מרדכי זאב איטינגא זי"ע
  ב' תמוז- הרה"ק רבי אברהם מטריסק זי"ע
  ב' תמוז- הרה"ק רבי אליעזר ניסן מדזיקוב-צפת זי"ע

  ג' תמוז- רבי מנחם מנדל שניאורסון – "הרבי מליובאוויטש" – תשנ"ד
  ג' תמוז- הרב יהושע ישעיה נויבירט – (1927 – 2013) – מחבר הספר "שמירת שבת כהלכתה"
  ג' תמוז- הגאון הגדול רבי מרדכי לייב רובין זצ"ל ראב"ד ירושלים
  ג' תמוז- הרה"ק רבי אריה לייביש מטארנא זי"ע
  ג' תמוז- הרה"ק רבי יצחק מרדכי מגוואדז'יץ זי"ע
  ג' תמוז- הגאון רבי שניאור קוטלר זצ"ל

  ד' תמוז- רבי פנחס הירש הורוביץ בעל הפלאה
  ד' תמוז- רבינו יעקב תם מבעלי התוספות
  ד' תמוז- רבי מנחם מנדל פוטרפס
  ד' תמוז- הגה"ק רבי יעקב ריינמן מנאראל זי"ע
  ד' תמוז- הגה"ק רבי יהושע העשיל תאומים-פרנקל מקאמארנא זי"ע
  ד' תמוז- הגאון רבי עזריאל הילדסהיימר זצ"ל
  ד' תמוז- הגאון הרב אליהו לופס זצ"
  ד' תמוז- הגה"צ רבי יהושע דייטש מקטמון זצ"ל
  ד' תמוז- הגה"צ רבי חיים משה מנדל זצ"ל
  ד' תמוז- הגה"צ רבי אברהם צבי בעק ממעלבורן זצ"ל
  ד' תמוז- הרב המקובל הנסתר מכלוף כלפה זצ"ל

  ה' תמוז- הרה"ק רבי עזריאל מאיר מלובלין זי"ע

  ו' תמוז- יונתן "יוני" נתניהו בן בנציון נתניהו
  ו' תמוז- המקובל האלוקי רבי חיים די לה רוזה תלמיד הרש"ש הקדוש
  ו' תמוז- הרה"ק רבי משה מקאסוב זי"ע
  ו' תמוז- הגאון רבי אהרן לוין מרישא הי"ד

  ז' תמוז- הגאון רבי שאול מאמשטרדם זי"ע
  ז' תמוז- ר' ברוך פרענקל תאומים ה"ברוך טעם" זי"ע
  ז' תמוז- הגאון רבי גדליהו הלוי שור זצ"ל
  ז' תמוז- הרה"צ רבי יחיאל חיים לאבין ממאקאווא זי"ע
  ז' תמוז- הרה"ק רבי שמחה בונם אלתר ה"לב שמחה" מגור זי"ע
  ז' תמוז- הרב הגאון מרדכי קורקוס זצ"ל

  ח' תמוז- הרה"ק רבי שלמה מסאווראן זי"ע
  ח' תמוז- רבי מאיר הורוויץ מדז'יקוב – האמרי נועם
  ח' תמוז- הרה"ק רבי יחיאל חיים הלוי מאוז'רוב זי"ע
  ח' תמוז- הגאון רבי אליהו מאני זצ"ל רבה של חברון
  ח' תמוז- הרה"ק רבי מרדכי מקוזמיר זי"ע
  ח' תמוז- הגה"צ רבי חיים מרדכי יעקב גוטליב ממישקאלץ זצ"ל מח"ס "יגל יעקב"
  ח' תמוז- אדמו"ר רבי אשר ישעיה מנדבורנא-חדרה זי"ע

  ט' תמוז- רבי יוסף דיין
  ט' תמוז- הרה"ק רבי יחיאל מקרילוביץ זי"ע
  ט' תמוז- הגאון רבי אברהם משה חברוני זצ"ל ראש ישיבת חברון
  ט' תמוז- אדמו"ר הרה"ק רבי יקותיאל יהודה הלברשטם מצאנז-קלויזנבורג זי"ע
  ט' תמוז- הגאון רבי זלמן סורוצקין זצ"ל
  ט' תמוז- הרה"ק רבי משה רוקח במהר"א מבעלזא הי"ד
  ט' תמוז- הרה"צ רבי משה רוקח הי"ד

  י' תמוז- רבי ישראל יעקב אלגאזי
  י' תמוז- רבי יעקב ספיר זצ"ל בעל "אבן ספיר"
  י' תמוז- הרה"ק רבי שלמה מטיטשין זי"ע מח"ס "הכנת לב לתפלה"

  יא' תמוז- הגה"ק רבי יצחק חיות זי"ע בעל "אפי רברבי"
  יא' תמוז- הרה"ק המקובל האלקי שר בית הזוהר רבי צבי הירש מזידיטשוב זי"ע
  יא' תמוז- הגאון רבי אהרן משה טויבש זצ"ל רבה של יאסי ומח"ס "קרני ראם"
  יא' תמוז- הגאון הקדוש רבי אלחנן וסרמן הי"ד
  יא' תמוז- הגאון הקדוש רבי יהודה ליב צירלזאהן הי"ד
  6 יא' תמוז- הרה"ק רבי שלמה חיים מבולחוב הי"ד
  7יא' תמוז נוימן יצחק (איזיו) בן חנה ושמואל תשי"א-
  8יא' תמוז פרמינגר גדליה בן שושנה –רייזל ושמעון
  10יא' תמוז רינגוולד יהודה(טומי) בן מרים ויוסף
  11יא' תמוז שוארץ מרדכי (מיקי,מיקלוש) בן רוזה ושמואל- אלכסנדר
  12יא' תמוז שוארצמן נחום(ניוניק) בן פרומה ויוסף
  13יא' תמוז שפיגל חיים ישראל בן גיטל ומשה- יוסף
  14 יא תמוז ישראל זינגר דוגוטין בן גרטה וקלמן
  15 יא' תמוז- נתנאל שנדור זויער בן רבקה ומאיר
  יא' תמוז- חכם משה (בישי) מימון זצ"ל

  יב' תמוז- רבי יעקב ב"ר אשר – בעל הטורים – ה'ק"ח
  יב' תמוז- רבי אליהו ברוך קאמאי ר – ה'תרע"ז – מינסק
  יב' תמוז- רבי יוסף פאלאג'י

  יג' תמוז- הרה"ק רבי מרדכי מקרעמניץ זי"ע
  יג' תמוז- הגאון רבי יואל סג"ל פעלנער זצ"ל אב"ד בעלעד ואוהעל
  יג' תמוז- הרה"ק רבי דוד מרחמיסטריווקא זי"ע

  יד' תמוז- רבי יוסף מטראני
  יד' תמוז- הגאון רבי יעקב יצחק רודרמן זצ"ל
  יד' תמוז- הרה"ק רבי יצחק אייזיק ראזענבוים אדמו"ר מזוטשקא

  טו' תמוז- רבי חיים בן עטר "אור החיים" הקדוש – חכם עצום מגדולי חכמי מרוקו
  טו' תמוז- רבי יוסף טולידאנו – ה'תשע"ב
  טו' תמוז- הרה"צ רבי עמרם בלוי זצ"ל
  טו' תמוז- הרה"ק רבי אריה לייבוש מטרניגרד זי"ע
  טו' תמוז- רבי ארי' ממיץ ה"שאגת אריה" זי"ע
  טו' תמוז- הרה"ק רבי אלעזר מרישא זי"ע
  7 טו' תמוז- הרה"ק רבי יעקב משה מקאמארנא זי"ע
  טו' תמוז- הרה"ק רבי דוד משה מקרעטשניף זי"ע

  טז' תמוז- חור בנו של כלב ומרים הנביאה
  טז' תמוז- אדמו"ר הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מקאפיטשניץ זי"ע
  טז' תמוז- הגאון הרב אהרון יוסף בקשט הי"ד

  יז' תמוז- הגה"צ רבי חיים צבי מנהיימר זצ"ל
  יז' תמוז- הגה"צ רבי מרדכי יהודה ליב ווינקלער ה"לבושי מרדכי" זי"ע
  הגה"צ רבי אברהם צבי אונגר הי"ד יז' תמוז-
  יז' תמוז- הרה"צ רבי יעקב יוסף הרמן זצ"ל
  6 יז' תמוז- הגה"צ רבי יצחק צבי ברנפלד זצ"ל אבדק"ק חוג חתם סופר

  יח' תמוז- יעקב בן ליזה ושמעון חמי אבא של אשתי ז"ל
  יח' תמוז- רבי שמואל הכהן שאטין, מהרשש"ך זי"ע
  יח' תמוז- הרה"ק רבי משה דוד מטאלטשווא זי"ע
  יח' תמוז- הרה"ק רבי יעקב אריה מראדזימין זי"ע
  יח' תמוז- הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מלאיעוו זי"ע
  יח' תמוז- הגה"צ רבי בנימין ברגר מבעלעד הי"ד
  7 יח' תמוז- אדמו"ר רבי חיים מאיר יחיאל שפירא מנאראל זי"ע
  יח' תמוז- החסיד הרב אליהו נענה זצ"ל

  יט' תמוז- הרב אברהם פטאל
  יט' תמוז- רבי בן ציון אבא שאול – ראש ישיבת פורת יוסף – ה'תשנ"ח
  יט' תמוז- רבי אהרון שמואל קוידנובר – המהרש"ק – ה'תל"ו
  יט' תמוז- הרה"ק רבי יהושע מטאמאשוב זי"ע
  יט' תמוז- הגאון רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל
  יט' תמוז- הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל זי"ע
  יט' תמוז- הצדיק הרב סיני יצחק הלוי אדלר זצ"ל

  כ' תמוז- רבי נתן נטע הנובר הי"ד
  כ' תמוז- הרה"ק רבי משה יהודה ליב מחעלם זי"ע
  כ' תמוז- הגאון רבי אברהם יצחק בלוך הי"ד
  כ' תמוז- הגה"ח רבי אברהם חיים נאה זצ"ל
  5 כ' תמוז- אדמו"ר רבי אליעזר ה"חכמת אליעזר" מסערט-ויז'ניץ זי"ע

  כא' תמוז- רבי אברהם מתתיהו פרידמן "הצדיק משטפנשט"
  כא' תמוז- רבי יצחק גברא מעגור
  כא' תמוז- הגה"ק רבי אליהו בעל שם מוורמיזא זי"ע
  כא' תמוז- כ"ק מרן אדמו"ר רבי אלעזר טברסקי מפאלטישאן זצוק"ל
  כא' תמוז- הגאון רבי אליהו שטרנבוך זצ"ל ראב"ד אנטוורפן
  כא' תמוז- המקובל הרב יצחק גברא זצ"ל

  כב' תמוז- הרה"ק רבי שלמה הלוי ב"ר מאיר הי"ד מקארלין זיע"א
  כב' תמוז- רבי לוי יצחק בנדר
  כב' תמוז- רבי רפאל משה אלבאז, ה'תרנ"ו
  כב' תמוז- הרה"ק רבי דוד מקאצק זי"ע
  כב' תמוז- הגה"צ רבי נחמיה אלטר הי"ד
  כב' תמוז- הרה"ק רבי ישעיה מפשיסחא זי"ע
  7 כב' תמוז- המקובל הרב רפאל משה אלבז זצ"ל

  כג' תמוז- רבי משה קורדבירו – "הרמ"ק" – צפת – רבו של האר"י הקדוש
  כג' תמוז- הרה"ק רבי יעקב יוסף (השני) מאוסטראה זי"ע
  כג' תמוז- הגה"צ רבי שאול משה זילברמן זצ"ל

  כד' תמוז- הגאון רבי יעקב יוסף זצ"ל רב הכולל דניו-יארק
  כד' תמוז- הרה"ק רבי פנחס שלום מקאסאן זי"ע

  כה' תמוז- הרה"ק רבי מאיר ה"אור לשמים" מאפטא זי"ע– ה'תקפ"ז
  כה' תמוז- רבי יוסף אבוחצירא – רב העיר יבנה
  כה' תמוז- הגאון רבי ישראל יהושע מקוטנא זי"ע
  כה' תמוז- הגה"צ רבי ישעיה זילברשטיין מווייצען זי"ע
  5 כה' תמוז- רבי יצחק קרליץ
  כה' תמוז- הגאון רבי אריה לייב גינצבורג זצ"ל, ה"שאגת אריה"

  כו' תמוז- הרה"ק רבי סיני מז'מיגראד זי"ע
  כו' תמוז- הגאון רבי יצחק ווייס הי"ד אב"ד ווערבוי
  כו' תמוז- אדמו"ר יואל טייטלבוים מקירלהאזא זי"ע
  כו' תמוז- הרב מארי שלום (סאלם) יצחק הלוי זצ"ל

  כז' תמוז– רבי יעקב עדס – ה'תשכ"ג – הר המנוחות
  כז' תמוז– רבי אלעזר אבוחצירא – הבבא אלעזר, ה'תשע"א
  כז' תמוז– הגה"ק רבי יצחק חריף מסמבור זי"ע
  כז' תמוז– הגאון רבי נתן שפיגלגלס זי"ע בעל "מאורות נתן"
  כז' תמוז– הגה"צ רבי שמואל אהרן מקארטשין זי"ע
  כז' תמוז– הגאון רבי שמואל רוזובסקי זצ"ל
  כז' תמוז– אדמו"ר שלמה מצאנז-זוועהיל זי"ע

  כח' תמוז- רבי שלמה גאנצפריד
  כח' תמוז- רבי משה טייטלבוים ה"ישמח משה" – ה'תר"א
  כח' תמוז- הרה"ק רבי אלעזר מליז'ענסק זי"ע
  כח' תמוז- הרה"ק רבי ישעיה משולם זוסיא מטשערנאביל זי"ע
  כח' תמוז- הגה"צ רבי נחמן כהנא מספינקא זי"ע בעל "אורחות חיים"
  כח' תמוז- הגאון רבי יעקב שאול אלישר זצ"ל בעל "ישא ברכה"
  כח' תמוז- הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זי"ע
  8 כח' תמוז- הגאון רבי משה מרדכי חדש זצ"ל
  9 כח' תמוז- רבי חיים פרידלנדר

  כט' תמוז- רבי יוחנן הסנדלר – "התנא הקדוש" – מירון
  כט' תמוז- רבי שלמה יצחקי – רש"י – ד'תתס"ה – צרפת
  כט' תמוז- רבי שמואל סלנט – ירושלים
  כט' תמוז- הגה"צ רבי שמעון מז'עליחוב הי"ד
  כט' תמוז- הרב עלוואן אבידני

  אב

  א' אב- אהרון הכהן הגדול בן עמרם – ב' אלפים תפ"ז
  א' אב- אלעזר הכהן הגדול בן אהרון הכהן – ב' אלפים תקט"ז
  א' אב- רבי יהושע העשיל בן אלעזר
  א' אב – הרה"ק רבי אהרן מקרייז-צאנז זי"ע
  א' אב – הרה"ק רבי חיים מקראסנא זי"ע
  א' אב – כ"ק האדמור שלמה הלברשטאם מבאבוב
  7 א' אב- החתן סופר הרב שמואל הרנפלד
  א' אב- הרב יוסף חיים זארוק זצ"ל
  א' אב-הרבנית חנה נזרי בת רבי יצחק בן אביר יעקב אביחצירא

  ב' אב- הרב משה מדעברצין
  ב' אב- רבי אהרון תאומים מקראקא
  ב' אב- רבי משה שטרן – התשנ"ז
  ב' אב- הרה"צ רבי עמרם געשטעטנער הי"ד מנייפעסט
  ב' אב- הגה"צ רבי שריה דבליצקי זצ"ל

  ג' אב- רבי שמשון מאוסטרופולי
  ג' אב- הרה"ק רבי יצחק טווערסקי מסקווירא-קעשינוב זי"ע

  ד' אב- הרה"ק רבי בן ציון הלברשטאם – האדמו"ר מבאבוב הי"ד – ה'תש"א
  ד' אב-המקובל האלוקי רבי מנחם עזריה – הרמ"ע מפאנו, ה'ש"ף
  ד' אב-הגה"צ רבי צבי מאיר הכהן רבינוביץ זצ"ל מרדומסק
  ד' אב-הרה"ק רבי יהושע העשיל מחענטשין-עלקוש זי"ע
  ד' אב-האדמו"ר הרב שמעון נתן נטע בידרמן ירושלים-מלעלוב זצ"ל-
  ד' אב-הרב רפאל אנקווה זצ"ל
  ד' אב-המקובל הרב הצדיק אליהו ליאון לוי זצ"ל

  ה' אב- רבי יצחק לוריא אשכנזי הקדוש – "האר"י" הקדוש – השל"ב – צפת
  ה' אב- רבי ראובן מדננבורג – מסמורגון – התרמ"ז
  ה' אב- רבי הרהק חיים מקראסנא
  ה' אב- רבי חיים עוזר גרודזנסקי
  ה' אב- הגאון רבי מאיר מהר"ם ברבי מפרעשבורג זי"ע
  6 ה' אב- הגאון רבי בנימין פאלער זצ"ל ראש ישיבת "מקור חיים"
  ה' אב- המקובל הרב משה בן טוב זצ"ל המכונה "רואה המזוזות"-

  ו' אב- רבי אלעזר משה הורביץ – ה'תר"ן
  ו' אב- רבי נסים רצאבי – ה'תשנ"ב
  ו' אב- הגאון רבי אריה פינקל זצ"ל ראש ישיבת מיר – ברכפלד
  ו' אב- הרבנית מרים אשת בבא חאקי

  ז' אב- רבי הרהק ישכר בער מזלאטשוב
  ז' אב- רבי אלעזר רויזנפלד מאושפיצין
  ז' אב- רבי הרהק שלום נח ברזובסקי האדמור מסלונים
  ז' אב- רבי משה גרינוואלד ערוגת הבושם
  ז' אב- דון יוסף נשיא – ה'של"ט
  ז' אב- הגאון רבי שלמה זלמן ברויאר זצ"ל
  ז' אב- הגאון רבי שמחה בונם עהרנפלד זצ"ל בעל "מענה שמחה"
  ז' אב- הגאון רבי דב מאיר קרויזר זצ"ל מח"ס "דבר המלך"

  ח' אב– שמעון אגסי – תלמיד חבר בן איש חי – תרע"ד
  ח' אב– הגאון רבי שמה זיסל זיו הסבא מקעלם זי"ע
  ח' אב– הגה"צ רבי מנחם בראדי מקאלוב זצ"ל
  ח' אב– אדמו"ר רבי חנוך העניך דב מקוידינוב זי"ע
  ח' אב– המקובל הרב שמעון אגסי-
  ח' אב– המקובל הרב אליהו מני
  ח' אב– הרב מנחם בראדא זצ"ל
  ח' אב– הגאון הרב יצחק יוסף זילבר זצ"ל-

  ט' אב- הרה"ק רבי יעקב יצחק הלוי הורביץ "החוזה מלובלין"
  ט' אב- הרה"צ רבי משה יאיר וויינשטוק זצ"ל
  ט' אב- רבי יצחק נסים
  ט' אב- הרבנית סמטה אשת בבא מאיר

  י' אב- הרה"ק רבי דוד פורקעס זי"ע
  י' אב- אליהו הנביא – עלה השמים
  י' אב- יששכר בן יעקב אבינו – ב' אלפים שי"ח
  י' אב- הגאון רבי יצחק חיים הכהן רפפורט זצ"ל
  י' אב- הגה"צ רבי שלום יאלעס מסאמבור זי"ע
  י' אב- הרה"ק רבי יוסף מדעעש זי"ע
  י' אב- הרה"ק רבי יעקב ישראל מהארנסטייפל-מילוואקי זי"ע
  י' אב- דון יצחק אברבנאל זי"ע

  יא' אב- רבי יצחק בלזר – פעטערבורג – ה'תרס"ז
  יא' אב– רפאל חיים אברהם קובו – ה'תקנ"ב
  יא' אב– הרה"ק רבי הלל מפאריטש זי"ע
  יא' אב– הרה"ק רבי אהרן מסטולין-ווארשא הי"ד
  יא' אב– הגאון רבי אברהם משה באב"ד זצ"ל אב"ד גורא – הומורא
  יא' אב– הרב משה מלכה
  יא' אב– לֶנָה לאה קִיכְלֶר-זילברמן

  יב' אב- רבי אריה ליב קצנלבויגן – ה'תקצ"ז
  יב' אב- רבי חיים אבי שלום כהן פרחיה החלבן
  יב' אב- הגה"צ רבי יחיאל פישל הכהן לעווין זי"ע

  יג' אב- רבי יוסף גרינוואלד – הרב מפאפא
  יג' אב– רבי יום טוב ישראל – ה'תרנ"א
  יג' אב– רבי נתן נטע שפירא – מכונה על שם ספרו מגלה עמוקות
  יג' אב– רבי ישראל יצחק משי זהב תשל"ד
  יג' אב- הגאון רבי מרדכי בנעט זי"ע
  יג' אב- הגה"ח רבי מרדכי לידר זצ"ל
  7 יג' אב- הגאון רבי יוסף אליהו הענקין זצ"ל
  יג' אב- הרב הצדיק ישראל יצחק משי זהב
  יג' אב- ליבמן שלמה בן מנחם ורחל הי"ד
  יג' אב-הראל עוז בן מלכה ואלחנן בן נון הי"ד

  יד' אב- הרה"ק רבי צבי הירש מליסקא זי"ע
  יד' אב- הגאון רבי יוסף נפתלי שטרן זצ"ל
  יד' אב- אדמו"ר רבי יצחק מבוהוש זי"ע

  טו' אב- רבי אשר מסטולין
  טו' אב- רבי בן ציון יאדלר – המגיד הירושלמי – ה'תשכ"ב
  טו' אב- רבי יהודא פינטו – ה'תרמ"א
  טו' אב- התנא נחום איש גמזו
  טו' אב- הרה"ק רבי שמעון ן' לביא זי"ע
  טו' אב- הרה"ק רבי מאיר נתן מצאנז זי"ע
  טו' אב- ה"בית יעקב" הרה"ק רבי יעקב מרדזין זי"ע
  טו' אב- הרה"ק רבי צבי הירש מרודניק זי"ע
  טו' אב- אדמו"ר רבי ברוך מגארליץ-ב"ב זי"ע
  10טו' אב- הגה"צ רבי חנוך העניך פאדווא זצ"ל
  טו' אב- רבי גור אריה יהודה פינטו
  טו' אב- המקובל רבי עמרם בן דיואן-

  טז' אב- הרב מנחם מענדיל [לעזער אבד"ק סטריזוב] ה"שובע שמחות" זי"ע
  טז' אב- רבי משה מונטיפיורי – גדול הנדבנים – ה'תרמ"ה
  טז' אב- הגה"ח רבי יצחק מאיר לוין זצ"ל
  טז' אב- המקובל הרב ג'ינו ג'אן זצ"ל

  יז' אב– יאשיהו פינטו – חתן מהרח"ו – ה'תמ"א
  יז' אב– הגאון רבי שמשון ורטהיימר זי"ע מוויען
  יז' אב– הרה"ק רבי אברהם מרדכי מפינטשוב זי"ע
  יז' אב– רבי שלמה חיים מקוידנוב זי"ע

  חי אב- הרה"ק רבי שלמה חנוך מראדומסק הי"ד
  חי אב- הגה"צ רבי דוד משה רבינוביץ הי"ד
  חי אב- הרה"ק רבי צבי אריה מזלטיפולי-טשורטקוב זי"ע

  יט' אב- רבי נפתלי מנמירוב
  יט' אב- רבי יעקב כולי- ילקוט מעם לועז
  יט' אב- הרה"ק רבי אבי עזרא זעליג ממאגילניצא זי"ע
  יט' אב- הרה"ק רבי אהרן מנחם מנדל מאלעסק זי"ע
  יט' אב- הרה"ג רבי אשר שטרנבוך זצ"ל
  יט' אב- הרה"ק מנחם נחום מבאיאן-טשערנאוויץ זי"ע
  יט' אב- הרה"ק רבי שמעון שלום מאמשינוב זי"ע
  8 יט' אב- הרה"צ רבי יצחק מאיר העשיל ממז'יבוז'-חיפה זצ"ל

  כ' אב- רבי יהודה זרחיה אזולאי – נין החיד"א – התר"ל
  כ' אב- רבי לוי יצחק שניאורסון
  כ' אב- הגה"ק רבי יעקב דוד בידרמן זי"ע אב"ד ווישיגראד
  כ' אב- כ"ק אדמו"ר רבי ירוחם ליינער מראדזין זי"ע

  כא' אב- הרה"ק רבי דוד מזאבלטוב זי"ע
  כא' אב- הרה"ק רבי אייכנשטיין אלכסנדר סענדר מקאמארנא זי"ע– ה'תקע"ח
  כא' אב- רבי חיים הלוי סולובייצ'יק – ה'תרע"ח
  כא' אב- הרה"ק רבי אהרן מבעלזא
  כא' אב- הגה"צ רבי משה דוב וולנר ז"ל אב"ד אשקלון

  כב' אב- רבינו מרדכי ברבי הלל אשכנזי יומא דהלולא – כ"ב אב
  כב' אב- הרה"ק רבי מאיר הגדול מפרעמישלאן זי"ע
  כב' אב- הגאון רבי אליהו הכהן דושניצר זצוק"ל
  כב' אב- הרה"ק רבי יעקב דוד מפשקאן זי"ע

  כג' אב- רבי יעקב ישראל קנייבסקי – הסטייפלר – ה'תשמ"ה בני ברק
  כג' אב- רבי משה עדס
  כג' אב- הגאון רבי חיים יעקב לוין זצ"ל
  כג' אב- הצדיק החסיד הרב מגוץ סבאג זצ"ל

  כד' אב- הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות זי"ע
  כד' אב- רבי דוד ב"ר ישראל צבי אורטנברג ה"תהלה לדוד" זי"ע
  כד' אב- הרה"ק רבי שלום מוואסלוי זי"ע

  כה' אב- הגאון רבי יעקב משולם אורנשטיין בעל "ישועות יעקב" זי"ע
  כה' אב- רבי יששכר דובר מזלוטשוב – צפת
  כה' אב- הרה"ק רבי יוסף דוד לנדא מאליק זי"ע

  כו' אב- הרה"ק רבי יואל טייטלבוים מסאטמר
  כו' אב- הרה"צ רבי אליעזר הכהן רוזובסקי רבי לייזשע זצ"ל
  כו' אב- הרה"ק רבי שלמה חיים מסדיגורה זי"ע

  כז' אב- המקובל רבי יהודה פתיה ע"ה – ירושלים
  כז' אב- הגאון רבי יהושע חריף ה"מגיני שלמה" זי"ע
  כז' אב- הרא"מ רבי אברהם מרדכי אלטר בן ה"חידושי הרי"מ" זי"ע
  כז' אב- הרה"ק רבי נחום דובער מסאדיגורא זי"ע
  כז' אב- הגה"ק רבי דוד בהר"ן זי"ע
  כז' אב- אדמו"ר מנחם שלמה בורנשטין מסוכטשוב-רדומסק זי"ע
  כז' אב- אדמו"ר הרה"ק רבי שמואל צבי הורוויץ מספינקא-וויליאמסבורג זי"ע
  כז' אב- הגאון רבי משה מרדכי שולזינגר זצ"ל
  9 כז' אב- אדמו"ר רבי משולם פייש סג"ל לאווי מטאהש זי"ע
  10 כז' אב- רבי אברהם אבא גרוסברד
  11 כז' אב- רבי חזקיה יוסף מישקובסקי
  12 כז' אב- רבי משה אליעזר דן רלב"ג
  כז' אב- הגאון הצדיק רבי יהודה פתיה זצ"ל-

  כח' אב- המקובל רבי אברהם עדס – ירושלים
  כח' אב- רבי נפתלי צבי יהודה ברלין – "הנצי"ב מוולוז'ין"- התרנ"ג
  כח' אב- הגאון רבי נפתלי צבי יהודה ברלין הנצי"ב מוולאז'ין זי"ע
  כח' אב- הגאון רבי יעקב שור זצ"ל אבד"ק קיטוב
  כח' אב- הגאון רבי אברהם יעקב פאם זצ"ל ראש ישיבת "תורה ודעת"
  כח' אב- רבי יעקב שאול אלישר
  כח' אב-רבי עקיבא הרנפלד
  כח' אב- הגאון הרב מנשה שהרבני זצ"ל
  כח' אב- הרב המקובל אברהם חיים עדס זצ"ל

  כט' אב- רבי שמואל סלנט – ירושלים
  כט' אב- הרה"ק רבי ישראל שלום ממעז'יבוז זי"ע
  כט' אב- הגה"צ רבי מנחם מנדל אלטר מפביאניץ הי"ד
  כט' אב- הרה"ק רבי אברהם דב מראחמיסטריווקא זי"ע
  כט' אב- הרה"ק רבי אליעזר זוסיא פורטגאל אדמו"ר מסקולען זצוק"ל
  כט' אב- הרה"ק רבי יוסף מאיר ממאחנובקא זי"ע
  כט' אב- המקובל הרב יוסף אוחיון זצ"ל
  כט' אב- הרב אברהם חי

  ל אב – הרה"ק רבי ישראל מבאיאן-לייפציג זי"ע
  ל אב –אבי מורי ישעיהו בן יואל

  אלול
  א' אלול- רבי דוד הנגיד בן רבי אברהם בן הרמב"ם – טבריה
  א' אלול- רבי שמואל אבוהב – דבר שמואל
  א' אלול- רבי הרהק חנוך הניך מאלעסק
  א' אלול- הרה"ק רבי שלום דוד מזאבנא זי"ע בעל "יד שלום"
  א' אלול- הגאון הרב יעקב אריה ניימן זצ"ל
  א' אלול- החסיד הרב שמואל יהודה דסקל
  א' אלול- רבי אליעזר הגר

  ב' אלול- הרה"ק רבי אברהם יעקב מביאן למברג הי"ד
  ב' אלול- רבי אליעזר הגר דמשק אליעזר
  ב' אלול- רבי אליהו שיק – ה'תרל"ד
  ב' אלול- רבי יצחק בר ששת 'הריב"ש'
  ב' אלול- רבי יצחק אלגאזי
  ב' אלול- הרה"ק רבי ישראל אלעזר מקוז'ניץ זי"ע
  7 ב' אלול- רבי ישראל אלעזר הופשטיין

  ג' אלול- רבי אברהם יצחק הכהן קוק
  ג' אלול- רבי משולם זוסיא מז'ינקוב
  ג' אלול- רבי משה מבאיאן קרקא הי"ד
  ג' אלול- רבי הרהק ישעיה מטשחיוב הי"ד
  ג' אלול- רבי שרגא פייבל מנדלוביץ
  ג' אלול- רבי זלמן ברייזל
  ג' אלול- הרה"ק רבי ישכר בער מנדבורנא זי"ע
  ג' אלול- הגאון רבי אברהם צבי אייזנשטט זי"ע בעל "פתחי תשובה"
  ג' אלול- הגה"צ רבי אליעזר ליפמן ליטמנוביץ מרדומסק זצ"ל
  ג' אלול- הרה"ק רבי צבי הירש מלאמאז' זי"ע
  ג' אלול- המקובל הרב כליפא בן מלכא זצ"ל
  12 ג' אלול- הגה"צ רבי נפתלי טייטלבוים מנירבאטור זי"ע

  ד' אלול- רבי הרהק ישעיה מפשעדבורז
  ד' אלול- רבי נתנאל הכהן פריעד
  ד' אלול- רבי מאיר שמחה הכהן – ה'תרפ"ו
  ד' אלול- רבי משה אהרון פינטו– ה'תשמ"ה
  ד' אלול- הרה"ק רבי יוסף מאיר פאלאק מבערגסאז הי"ד
  ד' אלול- הגאון רבי יצחק ידידיה פרנקל זצ"ל
  7 ד' אלול- הגה"צ רבי ירחמיאל ישראל סעקולא מסאדאוונא זי"ע
  ד' אלול-רבי דוד צבי שלמה בידרמן

  ה' אלול- רבי דוד שלמה צבי בידרמן – האדמור מלעלוב – ירושלים –ה'תרמ"ח
  ה' אלול- רבי בנימין שיק
  ה' אלול- רבי אהרון משולם זלמן מפראג – הש"י – פראג
  ה' אלול- רבי דוד גינז – ה'שע"ג – פראג
  ה' אלול- הגה"ח רבי יואל שרייבר זצ"ל
  ה' אלול- הרה"ק רבי אברהם חיים משומרי אמונים זי"ע
  ה' אלול- הצדיק רבי משה אהרן פינטו

  ו' אלול- רבי יום טוב ליפמאן הלוי הלר
  ו' אלול- רבי יקותיאל יהודה ה"ייטב לב" מסיגוט זי"ע
  ו' אלול- רבי יחזקאל סרנא
  ו' אלול- הרב שמשון חיים בן נחמן מיכאל, ה"זרע שמשון"
  ו' אלול- הרב הג' מו"ה משה מינץ המהר"ם מינץ זי"ע
  ו' אלול- הגאון רבי אברהם דוד הרווויץ זצ"ל אבד"ק שטראסבורג

  ז' אלול- רבי ישועה כהן – מעיני הישועה
  ז' אלול- רבי סאסי כהן
  ז' אלול- הגאון רבי ראובן מרגליות זצ"ל
  ז' אלול- הגאון רבי אריה ליב לופיאן זצ"ל ראש ישיבת גייטסהעד
  ז' אלול- הגאון רבי בנימין זאב הלוי פראג זצ"ל חבר ביד"צ אגו"י ירושלים

  ח. אלול רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל, מח”ס משפטי עוזיאל
  ח. אלול- רבי אברהם בטאט
  ח. אלול- רבי דוד הלברשטאם בן רבי חיים מצאנז, תרנ”ג
  ח. אלול- רבי יחיא עמר, תש”ן
  ח. אלול- רבי דידו כהן מגדולי רבני ג’רבא, תש”י
  ח. אלול הרה"ק רבי אברהם שמשון הכהן מראשקוב זי"ע בהרה"ק ה"תולדות יעקב יוסף"
  ח. אלול הגה"צ רבי אלטר אליקים שרגא שפירא זצ"ל אבד"ק וויקנא וטשערנוביץ
  ח. אלול הגה"ח רבי שלמה זילברשטיין זצ"ל רב דחסידי גור בני ברק

  ט' אלול- דן בן יעקב אבינו ע"ה- ב' אלפים שי"ח
  ט' אלול- רבי צדוק הכהן רבינוביץ' מלובלין
  ט' אלול- רבי יונתן שטייף
  ט' אלול- רבי נחום מרדכי פרלוב האדמור מנובומינסק
  ט' אלול- הרה"ק רבי יצחק מהוסיאטין זי"ע

  י' אלול- רבי פנחס מקוריץ
  י' אלול- רבי יצחק מבוהוש
  י' אלול- רבי משה יהודה מפאשקאן
  י' אלול- רבי יהודה אריה מנובומינסק
  י' אלול- רבי יצחק יעקב ריינס – ה'תרע"ה

  יא' אלול- רבי שלום יוסף מסדיגורה בן הס"ק מרוז'ין זי"ע
  יא' אלול- רבי אברהם יעקב מסדיגורה בן הס"ק מרוז'ין זי"ע
  יא' אלול- רבי זאב וואלף מסטריקוב
  יא' אלול- רבי אברהם יהושע מנאסויד
  יא' אלול- רבי אהרון יהודה וילנער
  יא' אלול- הגה"ח רבי שמואל לויטין זצ"ל מראשי משפיעי חב"ד
  יא' אלול- המקובל הנסתר הרב יעקב לוי זצ"ל ה'ספן הקדוש'-
  יא' אלול-אדמור משה חיים יהושוע שניאורסון טברסקי
  יא' אלול- רבי אהרון אבי חצירא

  יב' אלול- רבי החכם מנחם מנשה – ירושלים ה'תשכ"ח (הרב יוסף שבתאי [שני] נכדו)
  יב' אלול- רבי שמחה בוניים בונהרד מפרשיסחא
  יב' אלול- רבי משה אֶלְיָקִים בְּרִיעָה הוֹפְּשְׁטֵיין מקאזניץ
  יב' אלול- הגה"ק רבי חיים אויערבאך זי"ע בעל "דברי משפט"
  יב' אלול- הרה"ק רבי אלעזר מלנצהוט זי"ע
  6 יב' אלול- הגאון רבי יהושע צבי מיכל שפירא זי"ע

  יג' אלול- רבי אברהם יחיאל פיש (הצדיק מת"א) – ה'תשנ"ח – צפת
  יג' אלול- רבי יוסף חיים מבגדד – הבן איש חי – ה'תרס"ט
  יג' אלול- רבי אברהם יעקב – האדמו"ר מסדיגורא
  יג' אלול- רבי יעקב ישראל מטשערקס
  יג' אלול- רבי ירחמיאל משה מקוזניץ
  יג' אלול- רבי אברהם יששכר דב רבינוביץ ה"חסד לאברהם" מרדומסק זי"ע
  יג' אלול- הגאון רבי יעקב גזונדהייט זצ"ל רבה של ווארשא
  יג' אלול- הרה"ק רבי אורי יהושע אשר אלחנן מפוריסוב הי"ד

  יד' אלול- הגה"ק רבי ברוך מרדכי איטינגא מבאברויסק זי"ע

  1טו' אלול- רבי יוסף – ה'תפ"ז
  2טו' אלול- רבי יעקב קאפיל
  3טו' אלול- רבי אברהם יעקב הלוי הורוביץ
  4טו' אלול- הגה"ק רבי עקיבא איגר הראשון זי"ע
  5טו' אלול- הרה"ק רבי ישראל יעקב יוקל מוואלאווא זי"ע
  6 טו' אלול- הגאון רבי חנוך העניך אייגש הי"ד בעל ה"מרחשת"
  7 טו' אלול- התנא האלוקי רבי יוסי הגלילי

  טז' אלול- הרב מסעוד יונה אדרעי זצ"ל
  טז' אלול- רבי יחיא שניאור – ירושלים
  טז' אלול- רבי אברהם אביגדור נחום לנדא – האדמור מסטריקוב – ירושלים
  טז' אלול- הגה"צ רבי פנחס חיים הלוי הורביץ זי"ע בעל "פתחא זוטא"

  יז' אלול- רבי נתן שפירא מלובלין
  יז' אלול- רבי יעקב מכלוף
  יז' אלול- רבי יעקב קאפל רייך

  יח' אלול- רבי יהודה ליווא – "המהר"ל מפראג"
  יח' אלול- רבי עובדיה אברהם יוסף "עבדאללה" סומך
  יח' אלול- רבי יוסף מאוסטילה
  יח' אלול- רבי ישראל בעל שם טוב יום הולדת
  יח' אלול- רבי שניאור זלמן האדמור הזקן יום הולדת
  יח' אלול- הגה"צ רבי חיים זאב פינקל זצ"ל משגיח ישיבת מיר

  יט' אלול- רבי חיים בנבנישתי
  יט' אלול- רבי סלימאן מנחם מני
  יט' אלול- רבי משולם פייביש הלפרין מברזאן
  יט' אלול- רבי זאב נחום בורנשטיין מבילא
  יט' אלול- רבינו יעקב מאורליינש הי"ד תלמיד ר"ת
  יט' אלול- הגה"ח ר' יקותיאל אריה קמהלר זצ"ל
  יט' אלול- הגאון רבי משה צבי אריה ביק זצ"ל
  יט' אלול- הרה"ק רבי משולם פייביש הלפרין מברז'אן ה"שפת אמת" מברעז'אן זי"ע
  יט' אלול- הגה"צ רבי זאב נחום בורנשטיין ה"אגודת אזוב" מביאלא זי"ע
  10 יט' אלול- רבי אליהו לופיאן

  כ' אלול- הגה"צ רבי אברהם שטרנהרץ זצ"ל
  כ' אלול- רבי יוסף שלמה כהנמן – בני ברק
  כ' אלול- רבי אליהו לאפיאן – ירושלים
  כ' אלול- רבי אברהם וינברג הי"ד
  כ' אלול- רבי משה אריה פריינד
  כ' אלול- אדמו"ר מפתח-תקוה רבי אברהם אלטר פאלאק
  כ' אלול- הרב הצדיק מנחם בצרי זצ"ל-
  כ' אלול- חכם מארי חיים קורח זצ"ל

  כא' אלול- רבי יהונתן אייבשיץ
  כא' אלול- רבי אהרון בן האביר יעקב
  כא' אלול הגאון רבי דוד מינצברג הי"ד משגיח ישיבת חכמי לובלין
  כא' אלול הגה"ח רבי בן ציון אפטער זצ"ל
  כא' אלול הגאון רבי אברהם יעקב זלזניק זצ"ל ראש ישיבת "עץ חיים"

  כב' אלול- רבי מרדכי דוב מהונסטייפל
  כב' אלול- רבי ישכר בער מסטמר
  כב' אלול- רבי יעקב המהרי"ל זי"ע
  כב' אלול- האדמו"ר ר' חנוך העניך אדמו"ר ממאלין זי"ע
  כב' אלול- רבי אהרון אביחצירא

  כג' אלול- הרה"ק רבי אורי מסטרעליסק
  כג' אלול- רבי נח וינברג
  כג' אלול- רבי משה בצלאל אלתר הי"ד
  כג' אלול- רבי יצחק מנחם מאלכסנדר הי"ד
  כג' אלול- רבי ישראל יצחק פקארסקי
  כג אלול – שירה לאה קענה בת צביה צבי הירש
  כג אלול – הרה"ק רבי ישראל מפיקוב זי"ע בעל "תולדות יצחק בן לוי"
  8 כג אלול – כ"ק מרן אדמו"ר רבי יעקב יצחק מלעלוב – ירושלים זי"ע

  כד' אלול- חבקוק הנביא
  כד' אלול- רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל – ירושלים
  כד' אלול- רבי יחזקאל אברמסקי – ירושלים
  כד' אלול- רבי ישראל-מאיר הכהן – ראדין – החפץ חיים – ה'תרצ"ג
  כד' אלול- רבי יוסף באבד המנחת חינוך
  כד' אלול- הרה"ק רבי דב בער מטשורטקוב זי"ע
  כד' אלול- הגאון רבי משה ליב שחור זצ"ל
  9 כד' אלול- הגאון רבי חיים מילקובסקי זצ"ל

  כה' אלול- התנא רבי אלעזר בן רבי שמעון בר יוחאי – ג' אלפים תתס"ג – מירון
  כה' אלול- רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב (תלמיד הבעש"ט הקדוש)
  כה' אלול- רבי דוד מקשנוב
  כה' אלול- הרה"ק רבי אלתר מסוסנובה לעלוב
  כה' אלול- יעקב בן רבקה חנה ויואל
  כה' אלול- הגאון רבי אברהם מרדכי הרשברג זצ"ל
  כה' אלול- הגאון רבי בנימין יהושע זילבר זצ"ל
  כה' אלול-הרבנית אסתר אשת הבבא חאקי

  כו' אלול- רבי יצחק אלפיה – ירושלים (מחבר ספר הקונטרס היחיאלי)
  כו' אלול- המקובל המלוב"ן רבי חיים פינטו – בעיר מוגאדור במרוקו – הת"ר
  כו' אלול- רבי שמואל אבא זיכילין
  כו' אלול- הרה"ק רבי אהרון מקוידנוב
  כו' אלול- רבי עמרם בלום
  כו' אלול- רבי חנוך הניך בורנשטיין מסוכשטוב

  כז אלול- נצר אחרון טופלברג ראובן (רוברט) בן אסתר ומשה- מיכאל
  כז' אלול- הגה"ק רבי נתן אדלר
  כז אלול- הרה"ק רבי יעקב אריה מקאוולע
  כז' אלול- הרה"ק רבי שלום מבעלז
  כז' אלול- הרה"ק רבי משה נתן נטע הלוי יונגרייז
  כז' אלול- המקובל הנסתר הרב יהודה זאב ליבוביץ-
  כז' אלול- המקובל הרב ישועה חי בן שושן זצ"ל-

  כח' אלול- רבי חיים יהודה ליב אויערבאך – תשי"ד
  כח' אלול- רבי סעדיה חמיו של המהרח"ו
  כח' אלול- יצחק עקריש
  כח' אלול- רבי אליהו חבה – ה'תשל"ד

  כט' אלול- רבי יששכר בן רבי שלמה זלמן
  כט' אלול- רבי שלמה אמאריליו – תפ"א
  כט' אלול- רבי יעקב הלוי ליפשיץ – ה'תרפ"ב
  כט' אלול- רבי משה מסטולין הי"ד
  כט' אלול- הגאון רבי מנשה קליין זצ"ל גאב"ד אונגוואר בעל "משנה הלכות"

  חברת פרסום דיגיטלי חברת פרסום דיגיטלי
  ×

  שיחת ווטסאפ

  Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support