ליצירת קשר

השאירו את הפרטים:  סגולות וישועות במצות הסנדק

  מאז אברהם אבינו, אלפי שנים ששים יהודים על אמרתו של בורא עולם ועורכים ברית מילה לבניהם, ביום השמיני להולדם. מאז ומעולם ברית מילה נערכה בכל התנאים, ואף בתנאים של מסירות נפש. היוונים והרומאים גזרו על המילה, אבל יהודים לא נרתעו, ברוסיה הסובייטית, נאסרה המילה מכל וכל, וכל מי שנתפס עורך ברית, מל או נימול, צפוי היה לגירוש אל הקור, עבודות הפרך והמוות בסיביר.

  יהודים רבים לא נרתעו, אלא שלא לכולם עמדו היכולת, האומץ, או המטען הרוחני כדי לעשות זאת.

  בנפילת חומות הקומוניזם הכפרני ברוסיה, לפני יותר מעשר שנים ניתנה אפשרות ליהודים אלו לקיים את מצות ברית המילה.

  מתברר שבדורינו ישנם יותר מחמש מליון יהודים המפוזרים בכל רחבי העולם שלא זכו להיכנס בבריתו של אאע"ה.

  סיבות רבות הן לכך, אבל חשובה יותר העובדה שיהודים אלה רוצים ומבקשים להיכנס בבריתו של אאע"ה.

  נער יהודי ומבוגר שנכנסים בבריתו של אאע"ה עוברים התלבטויות רבות טרם הכנסם במצות ברית המילה. בהיותו בר דעת – יש עליו להתמודד עם מחשבות מפחידות, (סיבה נפוצה היא הפחד, וכאשר הם מתגברים עליו ועושים ברית מילה אזי הם רואים שזה לא מפחיד וכואב כמו שחשבו), רגשות ועוד כהנה וכהנה מאבקים פנימיים שרק הם יכולים לחוש אותם.

  הרבה מהנימולים שנשאלו מדוע באו לעשות ברית מילה ענו, שדחף פנימי משך אותם – קול פנימי, קול הנשמה שרצתה להכנס בבריתו של אאע"ה, הנשמה שרוצה חיבור עם בורא עולם, רוצה ברית עם הקב"ה, להרגיש שייכות לעם ישראל.

  מובן אם כן, שמוטלת על יהודים אלו משימה של מסירות נפש כדי לקיים את מצות ברית המילה,

  לכן, שעת ברית המילה היא שעת רצון, וישנו רעש גדול בשמים, לכן כל מי שנוכח בזמן זה ואף מסייע במצוה, יכולין תפילותיו להיענות ברצון.

  יהודים רבים שהיו זקוקים לישועות, הגיעו אלינו בכדי להשתתף במצות הסנדק ועינינו רואות ניסים ונפלאות למכביר, אם זה ישועה בזיווג, זרע של קיימא, הצלחה בעסקים, פרנסה, רפואה ועוד..ועוד.

  (ניתן לקרא על מעט מהישועות בתפריט, ערך ישועות).

  מעלת הסנדק

  הטעם לשם סנדק כתב בערוך, סנדיקוס – שכן קוראין בלשון יווני ורומי פטרון ופרקליט.

  – הגאון הקדוש מהרצ"א מדינוב נתן טעם על פי דברי הזוהר פרשת פקודי. (רנ"ה ע"ב):

  "בזמנא דאתגזר בר נש כו' ההיא ערלה דגזרין ושדינן ליה לבר, כדין קיימא ההיא סטרא אחרא וחמא דהאי איהו חולקיה מקרבנא דא, כדין אתבר ולא יכיל לשלטאה ולקטרגא עילוי, וסליק ואתעביד סנגוריא על ישראל קמיה קודשא בריך הוא, עד כאן. וזהו שקוראים אותו "סנדק" ר"ת סניגור נעשה דין קטיגור. (ברית אברהם הכהן נחל תשיעי ע' ר"כ).

  – וזה לשון החיד"א בשיורי ברכה (יו"ד ס' רס"ה אות ה'), יש במדרש טעם, שיש לדחוק את עצמו האדם להיות בעל ברית לפי שדומה אותה המצוה לקטורת כדאמרינן "בשעה שמל אאע"ה את עצמו ואת ילידי ביתו ירד הקב"ה לשם, אמרו לו מלאכי השרת מה לך לפנות אל גבעת הערלות, כלומר מקום מטונף הוא, אמר להם חביבין עלי כקטורת".

  – "וראוי לכל אדם להדר אחר מצוה זו, להיות סנדק ולתפוס את התינוק למוהלו.שכן מצינו בדוד המלך ע"ה (מדרש שוחר טוב תהילים פ' ל"ה), שנשתבח בעצמו, שהוא מקלס ומשבח להקב"ה בכל איבריו ועושה בהן מצוות, ובירכיו הוא נעשה סנדיקנים בילדים הנימולים עליהם". (הבט לברית שער שלישי ע' תי"א).

  – מסוגלת מצוה זו לתקן את פגם הברית, ולכן ראוי שיחזר וישתדל במיוחד לקיים מצוה זו בימי השובבים המוכנים ועומדים לתיקון העוון הנודע . (שם).

  – כל סנדק הוי כמקטיר קטורת. (רמ"א יו"ד ס'רס"ה ס'י"א).

  – "מצוה זו היא סגולה לאריכות ימים ושנים טובות ובפרט אצל אלו שנוהגין להדר אחר מצוה זו להיות סנדק".

  – לא די שעניין קטורת מבטל מגיפה, אלא עוד זאת, שעי"ז נמשך אריכות ימים ושנים טובות. (שערי מילה).

  – יפה כח הסנדק מכח המוהל, משום שסנדק חשוב כמקטיר קטורת ורגליו דומות למזבח. (מהרי"ל).

  – מצות הסנדק מעשירה.

  דם מילה כמו קרבן

  המוהל במקום שוחט

  סנדק הוא כמזבח.

  – ראוי לסנדק להוציא הוצאות על זכייתו במצוה זו, ומשגר דורון לנימול, כמו שמצינו בהקב"ה שנתן את ארץ ישראל לאברהם אבינו כשמל את עצמו. (שם).

  – יום טוב שלו הוא.

  – רשאי ללבוש בגדי שבת, הן בימי בין המיצרים ואף בימי אבלותו, וכמו כן רשאי הוא להסתפר בימי הספירה ובימי בין המיצרים, ואין נופלים על פניהם במקום שמתפלל הסנדק. (שולחן ערוך).

  לדעת הרמ"א (סימן רס"ה) ובהגאות הלבוש (או"ח רפ"ב), הרי הוא קודם בעליה לספר תורה למוהל ולאבי הבן.

  – אמרו במדרש "הקב"ה נעשה שושבין (סנדק) לאברהם אבינו ע"ה שנאמר "וכרות עימו הברית". (מהרי"ל ריש הלכות מילה).

  – המלאך גבריאל נעשה סנדק לרבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול.

  – גודל חשיבות וחביבות מצוה זו יש ללמוד מרבינו הגאון ר' עקיבא איגר זצ"ל, שכל רגעיו הוקדשו ללימוד תורתנו הקדושה, וכשביתו הצדקנית באה בקשר שידוכין, עשה הרב שליח לעמוד במקומו בראש הקרואים, והוא בעצמו לא נסע להשתתף בשמחה כדי לא להתבטל מלימודו.

  ובכל זאת היה דרכו בקודש לחזור על מצות ברית מילה להיות מוהל וסנדק בכל מקום שהוא והיה נוסע אף למרחקים כדי להשתתף במצוה. (ברית אברהם הכהן נחל תשיעי).

  – לשון מהרי"ל "יפה מצות הסנדק ממצות המוהל מפני שרגליו נדמו למזבח כאילו מקטיר קטורת לשמים".

  ליצירת קשר

   עוד בנושא

   להמשך קריאה
   אל תתפשרו על פחות מהטוב ביותר
   אם נולד לכם בן זכר, השמחה וההתרגשות בוודאי באוויר ואתם מתחילים להתארגן לקראת טקס ברית המילה אשר יערך ביום השמיני להיוולדו של התינוק, במידה וכמובן מצבו הבריאותי יהיה תקין. אחד הדברים החשובים ביותר עבור טקס ברית מילה הוא כמובן בחירת המוהל וחשוב מאוד להבין כי...
   להמשך קריאה
   הדברים שחשוב לבדוק
   ברית מילה היא טקס שלא מעט הורים חוששים מאוד. חשוב לדעת שעל אף שמדובר על טקס אשר לרוב מבצעים ביום השמיני ללידת התינוק, הרי שישנם אנשים מבוגרים שגם מבצעים את הטקס המדובר. מדובר על יהודים אשר לא מלו אותם כאשר היו תינוקות ורוצים לעשות זאת...
   להמשך קריאה
   מוהל רפואי
   מה הוא מוהל רפואי? מוהל רפואי, הוא אדם שיודע לבצע את ברית המילה כהלכתה וגם מבין בצורה עמוקה ורחבה בנושא הבריאותי והרפואי כנדרש. כל מוהל חייב לעבור הכשרה אינטנסיבית, דקדקנית ומפורטת עד כמה שניתן לפני שהוא מבצע את הברית הראשונה שלו. ברית המילה חייבת להיערך על...
   להמשך קריאה
   רופא מוהל
   ישנם אנשים רבים שרוצים להרגיש בטוחים מבחינה רפואית בכל הנוגע לברית המילה, ולכן מחפשים רופא מוהל. זהו תפקיד אותו ממלאים רופאים מומחים שיש להם הסכמה להיות גם מוהלים. טקס הברית המילה הוא טקס מרגש עד דמעות כל הורה, במיוחד בלידה הראשונה. יש הורים רבים שנותנים...
   להמשך קריאה
   ברית מילה
   ברית מילה למבוגרים טקס ברית מילה למבוגרים זה לא משהו שיש להתבייש בו. מצוות ברית המילה נחגגת ונערכת ביום השמיני לבן זכר יהודי שנולד, אך יש אנשים שמחמת סיבות שונות ומניעות רבות במהלך החיים לא מתאפשר להם לבצע בזמן. לאחר שנים רבות, רבים מהם מעוניינים לתקן...
   להמשך קריאה
   ימי הילולה של צדיקים
   בעזרת השם יתברך כדאי להדליק נר לכבוד נשמת הצדיק. ולתת צדקה. שבט א' שבט - רבי משה יחיאל הלוי אפשטיין - האדמור מאוזרוב - בני ברק א' שבט -ָ רַב מֹשֶׁה שִׁיק זצ"ל - הַמַּהֲרַ"ם שִׁיק זצ"ל א' שבט - הרה"ק נטע מחעלם ב' שבט - הרה"ק רבי משולם זושא...
   להמשך קריאה
   "הוא היה בן 92, כשביקש בקשה אחת: לעבור ברית מילה"
   להמשך קריאה
   ארגון ברית יוסף יצחק לקח על עצמו למול את כל בני ישראל שלא זכו לברית מילה מסיבות שונות
   הארגון קיים 34 שנה בפעילות ענפה בארץ ובכל רחבי העולם. בכל יום מתבצעות בריתות בסניפים הקבועים שלנו באוקראינה, ארצות הברית וכמובן בארץ. כמו כן אנו ערוכים לבצע ברית מילה בכל נקודה בעולם, וזכינו לבצע בריתות מהודו ועד אלסקה לכל דורש בכל מקום. במשך השנים זכינו למול מעל...
   להמשך קריאה
   יקטרינבורג: 65 בריתות בשנה אחת
   לפני שנה בהתוועדות חסידית בקהילה היהודית ביקטרינבורג רוסיה, התקבלה החלטה להשתדל בשנה הקרובה לקיים 65 בריתות מילה בעיר לכבוד 65 שנים לנשיאותו של הרבי מלובאוויטש. ואכן במאמץ משותף של חברי הקהילה שהשפיעו אחד על השני, במהלך השנה יהודים רבים נכנסו בבריתו של אברהם אבינו ע"ה כאשר...
   להמשך קריאה
   ברית מילה בעקבות הסמינר
   כ-60 משתתפים מכל רחבי הארץ באו והתקבצו יחדיו והפעם בעיר נתניה למרגלות הים התיכון (בברכת והשראת השליח הראשי הרב מנחם וולפא) כאשר לשלחן הסדר – המעוטר בגליון החדש "ברכת החודש" וחומרי קריאה עשירים – הצטרפו עוד צעירים וזוגות מהעיר נתניה עצמה. בס"ה קרוב לכ-100 יהודים...
   להמשך קריאה
   נפלאות הצדיקים
   והנה על זה אמרו רז"ל בתחלה עלה במחשבה לברוא את העולם במדת הדין ראה שאין העולם מתקיים שתף בו מדת רחמים דהיינו התגלות אלהות על ידי צדיקים ואותות ומופתים שבתורה. כ"ק  אדמו"ר הזקן שער יחוד והאמונה פרק ה הרב הקדוש מפולנאה אמר בשם מורו הבעל-שם-טוב: כל...
   להמשך קריאה
   תקנון האתר
   מדיניות ביטול עסקאות: ניתן לבטל עסקאות שנעשו בכרטיס אשראי. לבירורים בנושא עסקאות אשראי ולביטול עיסקה יש לפנות לפלאפון מספר 058-7007702. סליקת האשראי מבוצעת על ידי חברת "iCredit - סליקת כרטיסי אשראי וסליקה באינטרנט". פרטי האשראי מאוחסנים בחברת iCredit תחת תקן PCI לגבייה באשראי, ולא...
   להמשך קריאה
   דחיית ברית לאחר צהבת – טבלת סיכום למוהלים
   להורדת הטבלה לחץ כאן
   להמשך קריאה
   ברית מילה ליוצאי שיראז בפרס
   יהודים יוצאי שירז ערלים: רבני ארגון 'ברית יוסף יצחק' העוסק בהוראת והפצת מצוות הברית בארץ ובעולם, אומרים כי יש חשש שיהודים יוצאי העיר שירז שבפרס אינם נימולים כהלכה והרי הם ערלים מדאורייתא. הסיפור החל, כאשר בהרצאה שערך הרב ירון עמית, מרבני הארגון בעיר בת ים ב-י"ג...
   להמשך קריאה
   מחקרים רפואיים
   Circumcision From Medscape Education Clinical Briefs AAP Issues Recommendations on Male Newborn Circumcision CME/CE News Author: Yael Waknine CME Author: Charles P. Vega, MD, FAAFP Faculty and Disclosures CME/CE Released: 09/05/2012; Valid for credit through 09/05/2013 CME/CE Information Earn CME/CE Credit » Clinical Context Circumcision is one of the oldest procedures in medicine, and...
   להמשך קריאה
   סיפורים מיוחדים
   שחקן נבחרת ישראל הקריב את עתידו לטובת ברית מילה שחקן הנוער של נבחרת ישראל בכדורגל בוריס ששני'ה ויתר על נסיעה לחו"ל לאימוני הנבחרת לקראת התחרויות החשובות שעומדות לפניהם בקרוב, וזאת על מנת להכנס בבריתו של אברהם אבינו ע"ה. והיום לאחר 11 שנים שמשפחתו עלתה לארץ , תוך...
   להמשך קריאה
   הוראות לאחר הברית
   עדיף ללבוש בגדים צמודים על מקום הברית לדוגמת בגד ים. כדי שמקום הברית יהיה כלפי מעלה. תחבושת יבשה: מונעת את שפשוף הפצע בזמן תנועה, ולכן להשתדל להשאיר את התחבושת יבשה עד כמה שאפשר. תפירות: נמסים מאליהן, ונשארות עד כשלשה שבועות. כאבים: בדרך כלל נובע מזקפה, כדי...
   להמשך קריאה
   אישור יהדות
   מטרת הארגון היא להכניס בבריתו של אברהם אבינו ע"ה את ילדי ישראל בצורה הטובה ביותר ע"י מוהלים מומחים בעלי ניסיון רב, לכן לפני פניה לארגון יש לוודא יכולת הוכחת יהדות של התינוק. הוכחת יהדות ליוצאי חבר העמים: תעודת לידה מקורית של אם התינוק משנת הלידה או תעודות...
   להמשך קריאה
   מידע להורים
   ברית מילה הינה פעולה כירורגית פשוטה וקלה לביצוע! סיבוכי ברית מילה נדירים ביותר ביחס לפעולות כירוגיות דומות! נולד לכם בן? מזל טוב! מזל טוב! מזל טוב! אנחנו כאן בשבילכם, להלן ניתן מידע כללי להורים כהכנה לקראת הברית. אזהרה: יש להיזהר מלקחת מוהל שמל עם המכשיר האסור הניקרא קלמפ, מכשיר זה...
   להמשך קריאה
   סגולות וישועות במצות הסנדק
   מאז אברהם אבינו, אלפי שנים ששים יהודים על אמרתו של בורא עולם ועורכים ברית מילה לבניהם, ביום השמיני להולדם. מאז ומעולם ברית מילה נערכה בכל התנאים, ואף בתנאים של מסירות נפש. היוונים והרומאים גזרו על המילה, אבל יהודים לא נרתעו, ברוסיה הסובייטית, נאסרה המילה מכל...
   להמשך קריאה
   חברת פרסום דיגיטלי חברת פרסום דיגיטלי
   ×

   שיחת ווטסאפ

   Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support