אישור יהדות

מטרת הארגון היא להכניס בבריתו של אברהם אבינו ע"ה את ילדי ישראל בצורה הטובה ביותר ע"י מוהלים מומחים בעלי ניסיון רב,
לכן לפני פניה לארגון יש לוודא יכולת הוכחת יהדות של התינוק.

הוכחת יהדות ליוצאי חבר העמים:
1.תעודת לידה מקורית של אם התינוק משנת הלידה.
או תעודות של האמא ו/או הסבתא שבהם מוכח יהדות,
או אישור יהדות מבית-דין רבני,
או כל מסמך מקורי המעיד על יהדותה של האמא.
הוכחת יהדות לאחינו יוצאי שאר ארצות הגולה ובארץ:
כל מסמך מקורי המעיד על יהדותו של התינוק המיועד לברית כגון:
-תעודת פטירה של האם או הסבתא שנקברו בבית קברות יהודי,
-כתובה וכו'.
-מסמך רשמי מהרב הראשי של ארץ מוצאו.
ראוי לציין שתעודת זהות ישראלית שבה מצויין בלאום יהודי אינה ראיה להוכחת יהדות.