ברית בגיל 46 - סיפורו של ציון מלכה

כל חייו חי ציון בספק האם הוא מהול או ערל.
מכיון שגדל על כך שנולד מהול עם היפוספדיאס ובעקבות כך לא נערכה לו מילה רגילה אלא רק הטפת דם.
ציון עבר 5 ניתוחי תיקון היפוספדיוס.
שכל ניתוח ניסה לתקן את הכשלון הקודם .ורק בגיל 46 עבר הברית ההלכתית שתיקנה גם את החלק האסטטי

קטגוריות: