ברית מילה ליוצאי שיראז בפרס

יהודים יוצאי שירז ערלים: רבני ארגון 'ברית יוסף יצחק' העוסק בהוראת והפצת מצוות הברית בארץ ובעולם, אומרים כי יש חשש שיהודים יוצאי העיר שירז שבפרס אינם נימולים כהלכה והרי הם ערלים מדאורייתא.

הסיפור החל, כאשר בהרצאה שערך הרב ירון עמית, מרבני הארגון בעיר בת ים ב-י"ג תמוז, הוא הבהיר לנוכחים כי לעתים יש עודף במילה, והמילה איננה כשירה. בעקבות הדברים שלמה כהן אחד הנוכחים, ביקש להיבדק.
הממצאים היו מפתיעים מאוד - התברר כי שלמה נימול רק באופן חלקי. ועל פי הלכה הוא היה ערל מדאורייתא.
לאחר שהתעורר חשד כי משהו לא כשורה, ב'ברית יוסף' יצחק שוחחו עם ארבעת אחיו של שלמה, וגם הם נבדקו, ונמצא שגם אצלם יש בעיה במילה שלא כהלכה.

ר' אלכסנדר אסנין מארגון 'ברית יוסף יצחק': "התברר שלשלמה עשו רק הטפת דם. אחרי שעשינו תיקון לעניין, בדקנו את שאר האחים וראינו שכולם לא בסדר. הבנו שהסיבה, היא לא תקלה אלא שהבעיה נעוצה במוהל שמל אותם. כפי שאכן התברר לאחר מכן - אותו מוהל מל את כולם שלא כהלכה".

מוטי מספר את סיפורו:
"עשינו עוד בדיקה, והתברר כי כל האחים הם ילדי שירז, ונימולו בשירז. פרסמנו את הבעיה והגיעו אלינו עוד שירזים. ומה אנחנו רואים? אצל רובם המוחלט, אותו שטנץ של עבודה, מילה שלא כהלכה, חיתוך סמלי - המוהל לא גילה את העטרה". "הבנו כי יש כאן מגמה, וכי כל היהודים שנימולו בשירז, או בעירות הסמוכות, צריכים להגיע להיבדק".
עוד אומר אסנין: "אנחנו לא יודעים אם אותו מוהל חי. קרוב משפחתו שגם הוא עבר מילה אצלו ותיקן אצלינו, בעצמו לא יודע. אחד מרבני הפרסים בחוץ לארץ דיבר איתנו בנושא, וסיפר כי הוא זוכר כי היו אם אותו מוהל בעיות כבר בשיראז".
אסנין הוסיף: "הסיפור הזה הוא מפליא ומזעזע, כי בין הנימולים, היו רבנים, מורי הוראה. כשדיברנו אתם, הם פשוט היו בהלם. אחד מהרבנים, המשמש במשרה חשובה באחת הערים בארץ, היה בהלם וכמעט התעלף כששמע שהוא פשוט ערל מדאורייתא".

בנוסף לשלמה, ניתן לראות בוידאו את מוטי (52), יליד טהרן, מספר אף הוא כי כל חייו הוא חשב שהוא מהול, עד שגילה בשיחה בהתוועדות, את הבעיה שייתכן ויכולה להיות אצלו, הוא נבדק וגילה כי אכן ישנה בעיה, שכמובן תוקנה כהלכתה. יהודים יוצאי שירז והעיירות הסמוכות, החוששים כי מילתם נערכה שלא כהלכה, מוזמנים לפנות לארגון 'ברית יוסף יצחק' בכדי לבצע את הבדיקה ולצאת ידי החשש.

דוד מספר את סיפורו