הרבי מלובביץ מברך יהודי ששימש כסנדק לנימול מבוגר מרוסיה. "שתהיה גביר"