כמה נימולים מספרים על החוויה וממליצים על ברית מילה