סיפור נס ישועת הסנדאות בת של סנדקה ניצלה ממחלה ההיא בזכות