סנדק מספר על גילוי חוויתי שזכה לו לפני כשלוש חודשים