רבנים וצדיקים גדולי הדור סנדקים בארגון "ברית יוסף יצחק"

הרב כדורי הרב עובדיה יוסף האדמור מסדיגורה משמשים כסנדקים בבריתות של הארגון העולמי _ "ברית יוסף יצחק".

קטגוריות: