חדשות

(יום שלישי, כ''א אדר תשס''ו)

אתמול, נערך טקס ברית מילה לא שגרתי ששולב ב'פדיון הבן' בארגון 'ברית יוסף יצחק' בניהולו של הרב ירון עמית. החייל, הגיע לארגון לאחר היכרות עם ר' מנחם אופן שכובד בסנדקאות. החייל סיפר כי בהשגחה פרטית פגש באופן שהציע לו להניח תפילין, ובהמשך לערוך ברית מילה. ונקרא שמו בישראל: אלכסנדר.

(יום ראשון, י''ט אדר תשס''ו)

בשושן פורים התקיים ברית מילה לחייל עולה חדש מארגנטינה על-ידי המחלקה הדרום אמריקאית של ארגון 'ברית יוסף יצחק'. שדאגה גם לסנדק דובר ספרדית. כשנשאל הנימול למה לא עשו לו ברית בהיותו תינוק? נענה שאביו ואמו לא רצו "לסמן אותו כיהודי", וכשיגדל יבחר לעצמו את הדרך בא ילך".
כאשר הרב טוויל הממונה על המחלקה דיבר עם ההורים לבירור יהדות, בבואנוס איירס, הם הביעו חרטה גדולה על העבר ומאוד שמחו שניתנה הזדמנות שניה לבנם להיכנס בבריתו של אברהם אבינו.

(יום רביעי, י''ז שבט תשס''ו)

לפני כחצי שנה קיבל על עצמו השליח הרב זעליג אשכנזי רבה של יקטרינבורג שברוסיה החלטה טובה לקראת י' שבט להכניס 56 יהודים בבריתו של אברהם אבינו כמניין שנות נשיאותו של הרבי. בט"ו בשבט השנה נימולו תשעה ילדים ובכך השלים הרב אשכנזי את המכסה שקבע מראש: 56 ילדים בחצי השנה האחרונה. את הבריתות ערך ד"ר שעיה שפיט מארגון 'ברית יוסף יצחק'.

(יום שני, ט''ו שבט תשס''ו)

רגע מרגש בפערם, רוסיה: שבעה יהודים - ילדים ומבוגרים הוכנסו בבריתו של אברהם אבינו: אברהם נפתלי, דוד, דניאל יצחק, יוסף יצחק, אריה לייב, יהושע ומשה - אלו השמות שבחרו לעצמם 7 מיהודי פערם שנכנסו בבריתו של אברהם אבינו
מספר השליח הרב זלמן דייטש: "כשהזמנתי את המוהל הרב ד"ר שייע שפיט מארגון ברית יוסף יצחק שהגיע במיוחד ממוסקבה חשבנו בתחילה שימול רק שני יהודים. אלא שבהתוועדות האחרונה לאחר שהבהרתי את חשיבות העניין הצטרפו עוד כמה יהודים. אכן, מה שהתוועדות חסידית פועלת".

(יום שישי, י''ב שבט תשס''ו)

ב' שבט ערך ארגון 'ברית יוסף יצחק' סעודת הודיה על שזכה להכניס בבריתו של אברהם אבינו ע"ה 27,000 יהודים בכל רחבי תבל. שליח חב"ד בבל הרבור פלורידה הרב ליפסקר כובד להיות סנדק בברית של יהודי אמרקאי בן 29 שנערך על-ידי המוהל הרב הלר.
לאחר הברית שיכנע שליח הארגון בארה"ב הרב זלמן גנזבורג את אחיו של היהודי (שבא לשמחת אחיו כאורח) להיכנס גם הוא בבריתו של אברהם אבינו ע"ה. לאחר הבריתות נערכה סעודת ברית.

(יום שישי, ה' שבט תשס''ו)

5 בריתות מילה נערכו ביום אחד בעיר סמולנסק שברוסיה לאחר החלטה שהתקבלה על-ידי מספר יהודים במהלך בהתוועדות יום ההולדת של שליח חב"ד ורב העיר הרב לוי מונדשיין. בתקופה האחרונה נערכו ההכנות הדרושות, וביום שלישי השבוע הגיע לעיר המוהל הרב ישעיה שאפיט מארגון 'ברית יוסף יצחק' לערוך את הבריתות. להמשך הכתבה
בתום הבריתות, נערכה סעודת מצוה בביתו של השליח, בהשתתפות הנימולים וכמה מבני משפחותיהם.

(יום שני, ב' טבת תשס''ו)

בנר שמיני של חנוכה הוכנסו ששה יהודים בבריתו של אברהם אבינו בעיר אלמא-אטא שבקזחסטאן. בין הנימולים משפחה שלמה מאלמא אטא, ושני אחים מעיר סמוכה טאראס שנסעו מרחק שעות נסיעה מאלמא אטא עם הוריהם בכדי לזכות להכנס בבריתו של אברהם אבינו ע"ה.
הבריתות בוצעו על-ידי המוהל ר' שייע שפיט מארגון "ברית יוסף יצחק" שהגיע במיוחד ממוסקווה. הנמולים בחרו לעצמם שמות יהודים וקיבלו על עצמם להתחזק בתורה ומצוות. השליח הרב מנחם מענדל גרשוביץ ליווה את המשפחות בכל מהלך ההכנות לברית וכן לאחריו.

השבוע, נערכו כמה טקסי ברית מילה למספר יהודים בעיר צ'רנובצי שבאוקראינה ביוזמת שליח חב"ד הרב מנחם מענדל גליצנשטיין. המוהל, הרב יוסף-יצחק עמית, המשמש כיו"ר ארגון 'ברית יוסף יצחק', הגיע במיוחד מישראל כדי למול שלושה יהודים מקומיים. שניים מהם אנשים צעירים, כבני 20 חברים פעילים במועדון הנוער של הקהילה, והשלישע: תינוק בן שנתיים וחצי. בתום הטקס, זכו שלושת הנימולים לשמות חדשים: אהרון איגל, חיים זאב וישראל. לאחר מכן, נערכה חגיגה בהשתתפות בני משפחה וחברי קהילה.

בעיר חמלניצקי שבאוקראינה נולד תינוק לאם העובדת בבית הספר היהודי בהנהלת שליח חב"ד בעיר הרב יהושע רסקין. האם פנתה לשליח לעזרה לצרכים בסיסים של התינוק ותוך שעה. הרב רסקין יצר קשר עם המוהל של אירגון 'ברית יוסף יצחק' הרב יעקב גיסינוביץ מדונייצק אוקראינה, לצורך עריכת הברית. היות והיום השמיני חל בח"י אלול יום הולדתו של הבעש"ט נקבע לערוך הברית במיזבוז בבית הכנסת המשופץ של הבעל שם טוב הקדוש.

האחים קובל יבגני ואדוארד שהתיתמו מאמם ז"ל לפני 17 שנה נכנסו היום בבריתו של אברהם אבינו ע"ה בארגון ברית יוסף יצחק. לאחר הברית, תוך כדי שיחה סיפרו שהם יתומים מאמם ומסרו את תאריך הפטירה הלועזי. פעיל הארגון, בדק ומצא שהתאריך העברי של היארציט הוא בדיוק היום... ונקרא שמם בישראל הבכור דוד, והצעיר ציון.

ארגון 'ברית יוסף-יצחק' ערך ברית מילה ליהודי בן 76 לאחר שסבו נגלה אליו בחלום וציוה עליו לעשות ברית מילה. שומכר ולדמיר נולד במינסק. סבו היה יהודי חרדי והוא רצה להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, אך בנו, אביו של שומכר היה קומוניסט והוא סרב בתוקף למול את בנו. סרב בשבוע שעבר נגלה אליו את סבו בפעם הראשונה בחייו, ושאלו "עד מתי תלך כמו גוי ערל ללא ברית מילה? למחרת פתח שומכר עיתון ברוסית והבחין בפרסום של 'ארגון ברית יוסף יצחק' העורך בריתות מילה. הוא מיהר ליצור עימם קשר, ובשעה טובה הוכנס בבריתו של אברהם אבינו, ונקרא שמו בישראל זאב.

הרב חיים שלום דייטש, ראש כולל 'צמח צדק' בירושלים העתיקה ומראשי ישיבת 'תורת אמת', עורך סנדקאות לאחד ממשתתפי קעמפ 'גן ישראל' בסמארא שברוסיה, שאורגן על-ידי בנו השליח ורב העיר סמרה, הרב שלמה דייטש. את הבריתות ערך המוהל השליח ד"ר ישעיה שאפיט מ'ברית יוסף יצחק' במוסקבה

בימים אלו נערכה סעודה ושמחה משולשת באוז'גאראד (אונגוואר) מחוז הקרפאטים שבאוקראינה: עריכת וסעודת ברית מילה ליהודי העשרים מאז הגעתו של רבה של אוז'גורוד ומחוז הקרפאטים – הרב מנחם מענדל ורעייתו טייכמן. חנוכת הבית לבנין החדש שנבנה ע"י הנ"ל, ביחד עם התוועדות לרגל יום הולדתו השלושים.

רבו של כפר חב"ד, הרב מרדכי שמואל אשכנזי משמש סנדק בברית לילד ביקטרינבורג רוסיה. הרב אשכנזי הגיע ליקטרינבורג להשתתף בברית לנכדו, בנו של השליח ורב העיר יקטרינבורג הרב זליג אשכנזי. במהלך יום שישי נערכו 15 בריתות לילדים בגילאי 6 עד 16. את הבריתות ערך המוהל הרב ישעיה שפיט מאירגון "ברית יוסף יצחק". בתמונה נראים הרב מרדכי אשכנזי, הרב מנחם ברכהן חמיו של השליח והרב זליג אשכנזי.

יורי אברמוביץ שנולד בעיר סחלין שברוסיה על גבול יפן, כיהן כמדען בכיר בחקר החלל הסוביטי, ואף התחייב שלעולם לא יבקש לעזוב את רוסיה בגלל סודיות מקצועו. בשנת תשמ"ח ערכו הרוסים טיול למדענים בכירים ובני משפחותיהם לקובה ופנמה, ויורי ניצל את ההזדמנות וברח לקהילה היהודית במקום, שעזרו להם, למרות שידעו שישן לפנמה הסכם הסגרה לפליטים עם רוסיה. שש עשרה שנה ביקש יורי להיכנס בבריתו של אברהם אבינו, ורק לאחרונה פנה לארגון 'ברית יוסף יצחק', ובתוך כמה שעות, לאחר בירור מצבו הרפואי ויהדותו, בוצע הברית כהלכה כדת וכדין, ונקרא שמו בישראל אורי.

שחקן נבחרת ישראל נוער בכדורגל בוריס ששניה ויתר על נסיעה לחו"ל לאימוני הנבחרת לקראת התחרויות החשובות שעומדות לפניהם בקרוב, על מנת להכנס בבריתו של אברהם אבינו ע"ה. היום, לאחר 11 שנים שמשפחתו עלתה לארץ, הוא נכנס בבריתו של אברהם אבינו באמצעות ארגון 'ברית יוסף יצחק'.

ארגון ברית יוסף יצחק הכניס בבריתו של אברהם אבינו ע"ה, יהודי בן 70 ניצול שואה מקייב, שהיה בן 7 בעת שהנאצים ימ"שם רצחו את אמו הי"ד בבאי יער ליד קייב ביחד עם עוד כמאה אלף יהודים. לאחר הברית מילה, מתנדבי הארגון הניחו לו תפילין בפעם הראשונה בחייו, ויצאו מגדר של קרקפתא דלא מנח תפילין.

לאחר בירור התגלה שהיהודי הוא גם בכור. היהודי ביקש לערוך פדיון הבן, ולאחר שהובהרה לו המשמעות הרוחנית של 'פדיון הבן', פרץ היהודי בבכי של התרגשות כשהוא נזכר בילדותו ובאמו הי"ד ע"ה. אכן מקרה מיוחד: יהודי שבגיל 70 זכה להיכנס בבריתו של אברהם אבינו, פדיון הבן ובר מצוה.

בעיר אסטרכן הרחוקה מרחק של שעתיים וחצי שעות נסיעה ממוסקבה, נערך לראשונה מזה שמונים שנה טקס ברית מילה בעתו ובזמנו ביום השמיני להולת הילד. הברית נערך לבנו של רב העיר השליח הרב שלמה זלמן גולדנברג. ממוסקבה הגיעו בטיסה השליח הרב אברהם בקרמן ששימש כסנדק והשליח המוהה הרב ד"ר ישעי' שאפיט, מברית יוסף יצחק במרפאת 'מרכז רמב"ם' במוסקבה. באותה הזדמנות נימולו עוד כמה יהודים ממקורבי השליח הרב גולדנברג.

בעיר ריבניסק המרוחקת ממוסקבה הבירה 380 ק"מ, נערך בשבוע שעבר ברית מילה לאחר שבמקום לא נערכו בריתות למעלה משישים שנה. את הברית מילה ארגן השליח הרב זאב הכהן ווגנר, רב ושליח הערים שמסביב למוסקבה, ולשם כך, הביא את המוהל ממוסקבה, השליח הרב ד"ר ישעי' שאפיט, מארגון ברית יוסף יצחק. התרגשות גדולה הייתה באותו היום בקהילת היהודים הקטנה ששרדה במקום, ונקרא שמו בישראל נתן.

ביום ראשון התקיים ברית מילה לבן השליח בעיר סלטא ארגנטינה הרב רפאל טוויל. הברית נערך על-ידי המוהל דוד קטשה, מוהל בארגון 'ברית יוסף יצחק' בארגנטינה, והסנדק היה סב הרך הנימול ר' יעקב טוויל האחראי על הארגון במחלקה הלטינית. הקהל רב התרגש לחזות ביהודים רבים שהתכנסו מזה זמן רב בבניני הקהילה.
השליח הרב דניאל לוי מעיר טוקומן נשא דבריו ובירך "ברוך מחייה המתים" על פתיחת הקהילה מחדש מאחר וכמה שנים לא התקיימו בה פעילויות. השליח הראשי בעיר הדגיש את המסר שעליהם להביא את המשיח מתוך שליחותם ושעצם הענין שבנו נולד בשליחות בעיר, מראה על הקשר שלהם עם הקהילה ועל התחיבות מצידם להגשמת מטרה זו.

עמודים