הרב שלמה מחפוד שליט"א

רב מורה הוראה פוסק. מומחה ורב פוסק הלכתי בכל עניני בריתות מילה