welcome message

הארגון קיים 25 שנה בפעילות ענפה בארץ ובכל רחבי העולם. בכל יום מתבצעות בריתות בסניפים הקבועים שלנו באוקראינה, ארצות הברית וכמובן בארץ.
כמו כן אנו ערוכים לבצע ברית מילה בכל נקודה בעולם, וזכינו לבצע בריתות מהודו ועד אלסקה לכל דורש בכל מקום.
במשך השנים זכינו למול מעל 60,000 יהודים מכל הגילאים כולל מבוגרים רבים שרצו לסיים את חייהם כיהודים כשרים.
הפניות אלינו מכל גווני האוכלוסיה, מחבר העמים ומארצות שונות. מטולפלים רבים פנו אלינו מהסיבה שלא עברו ברית מילה כהלכה והם נחשבים ערלים. הצוות המקצועי שלנו ערוך לבצע תיקונים לכל דורש.