capabilities

הבריתות מבוצעות בבתי רפואה רשמיים, במספר מקומות בארץ ובעולם, ע"י צוות מוהלים, רופאים-כירורגים ואורולוגים, מומחים בעלי ניסיון עולמי של עשרות אלפי בריתות בישראל ובעולם.
רכבי הארגון יסיעו בחינם את הנימול מכל רחבי הארץ לחדרי הניתוח וחזרה הביתה.

עמודים